Vlielandse raad nu wel voor werelderfgoed

Bron: Vliestroom

Datum: 1 maart 2005

 

In de raadscommissie van de gemeenteraad lieten de politieke partijen hun scepsis over de werelderfgoedstatus voor het Wad varen. Men sprak zich maandagavond unaniem uit voor een vermelding van de Waddenzee op de Unesco-lijst. Het onderwerp was al eerder door de raad besproken. VVD en ABV waren toen niet voor nog meer regelgeving. Minister Veerman zal contractueel nu echter vastleggen dat de erfgoedstatus geen nieuwe regels mag opleveren.