Kleinere kans erfgoedstatus Waddenzee

Bron: Leeuwarder Courant

Datum: 23 mei 2005

 

AMELAND - De kans dat de Waddenzee de status van werelderfgoed krijgt, wordt steeds kleiner.

 

Volgende week staat het onderwerp op de agenda van de internationale conferentie van bestuurders van waddeneilanden. Op Ameland krijgen de conferentiegangers een ontwerpresolutie te bespreken die het erfgoedidee vooralsnog terzijde schuift. Een inventarisatie leert dat Denemarken zich al tegen de status heeft gekeerd. In Sleeswijk- Holstein is nog geen overeenstemming bereikt, Nedersaksen heeft wel toegestemd en in Nederland is de discussie nog niet beëindigd.

De eilandbestuurders vinden dat aanmelding voor het werelderfgoed alleen kan als alle betrokken waddenregio's het daarmee eens zijn. Nu dat niet het geval is, zullen de ministers op hun internationale waddenconferentie, in november op Schiermonnikoog, geen positief besluit kunnen nemen.

 

Het is opmerkelijk, zo staat in de resolutie, dat er ondanks de positieve kanten van de we- relderfgoedstatus nog steeds onvoldoende draagvlak is. Dat ligt aan degenen die er in het verleden voor gezorgd hebben dat er te veel regels voor het Waddengebied gelden en die nog steeds om meer richtlijnen roepen, zo wordt de schuldvraag beantwoord.

 

De eilandenbestuurders houden zich op hun conferentie ook bezig met plannen voor windmolenparken in de Noordzee. Die mogen het vrije eilandgevoel niet schaden en moeten daarom buiten de 12-mijlszone komen te liggen, zo staat in een ontwerpresolutie.