Gemeenteraad Ameland tegen nominatie werelderfgoed

Gisteravond heeft de geementeraad van Ameland geproken over het waddengebied als Werelderfgoed. Ondanks het convenant wat minister Veerman heeft aangeboden willen de ^Amelanders niet dat waddengebied wordt aangewezen als Werelderfgoed. Tot nu toe hebben drie waddeneilanden aangegeven voor de nominatie te zijn. Texel heeft nog geen besluit genomen.

 

Eind mei spreekt het college tijdens de Internationale Gemeentelijke Waddenconferentie op Ameland samen met de colleges van de Duitse en Deense waddeneilanden ook over dit onderwerp. Uiteindelijk zal de minister een besluit moeten nemen.