Duitsland en Nederland beginnen met nominatieprocedure

 

Datum: 11 juli 2006

Bron: Ministerie LNV

 

Duitsland en Nederland beginnen met de procedure voor de gezamenlijke nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed.

Er is een werkgroep van start gegaan, waarin de waddenprovincies, de waddeneilanden, de waddenzeekustgemeenten en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn vertegenwoordigd. Voorzitter is J. Visser, burgemeester van Terschelling. Deze werkgroep zorgt voor de Nederlandse inbreng in het gezamenlijk nominatiedossier, voor betrokkenheid van de mensen in het Waddengebied en voor communicatie over de nominatieprocedure.

Verder wordt een klankbordgroep ingesteld, waaraan belanghebbende partijen uit de regio deelnemen. De klankbordgroep adviseert over de Nederlandse inbreng in het nominatiedossier en over de communicatie met de regio. J. van Dijk, oud-gedeputeerde van de provincie Groningen, is voorzitter van deze klankbordgroep.

Het waddengebied is wereldwijd zo uniek dat Duitsland en Nederland samen een nominatiedossier opstellen om het waddengebied op te nemen in de rij van Werelderfgoederen als de Grand Canyon (Verenigde Staten), de koraalriffen van de Graet Barrier Reef (Australie), de piramides van Gizeh (Egypte), het paleis en de tuinen van Versailles (Frankrijk) en het tempelcomplex van de Borubudur (Indonesië).
In september wordt de website www.waddenzeewerelderfgoed.nl geopend. Hierop is dan informatie over het nominatieproces te vinden.

Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de 10e trilaterale regeringsconferentie ter bescherming van de Waddenzee op Schiermonnikoog in november vorige jaar.