Achtergrondinformatie

Kamerstukken

Kamerbrief nominatie werelderfgoed, 23 januari 2008 (pdf,241 Kb), waarin de minister meldt dat zij doorgaat met de nominatieprocedure. De senaat van Hamburg steunt de nominatie niet. Sleeswijk-Holstein en de Bondsregering staan wel achter de nominatie.

Nominatie van de Waddenzee als Werelderfgoed, 13 december 2007 (pdf, 1,4 Mb)
Kamerbrief over het besluit van de ministerraad om de Waddenzee voor te dragen als natuurgebied voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. De regio is betrokken bij de voorbereidingen voor de nominatie.

Persarchief

Zie voor een overzicht van de meest recente nieuwsberichten: www.waddenzeewerelderfgoed.nl

Verslagen consultatieronden in 2004