Internationale samenwerking regio's (IRWC)

Begin jaren negentig besloten de Nederlandse Waddenprovincies en de Deense en Duitse Waddenzeeregio's om op regionaal niveau samen te gaan werken. Hiertoe werd in 1994 de IRWC (Inter-Regional Waddensea Cooperation), in Nederland de Interregionale Samenwerking genoemd, opgericht. De samenwerking richtte zich ondermeer op de sociaal culturele en sociaal economische versterking van de gehele internationale waddenregio. Op het gebied van toerisme en milieu effect rapportages werden verschillende samenwerkingsprojecten uitgevoerd. Meer hierover in het Archief Toerisme op deze website.

Met de oprichting van het Wadden Sea Forum vond de IRWC haar belangen in toenemende mate door dit nieuwe trilaterale samenwerkingsverband behartigt, en werd de IRWC in 2005 opgeheven.