Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Waddenfonds

Datum: 30 oktober 2005

Bron: INP NIEUWSBANK

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ingestemd met het wetsvoorstel Waddenfonds.

Vanuit het Waddenfonds kunnen uitgaven worden gedaan om de doelen van het kabinet met betrekking tot het waddengebied te realiseren. In totaal is 800 miljoen euro beschikbaar.

Het geld in het Waddenfonds is bestemd voor het verbeteren van de natuur, het verminderen van externe bedreigingen, het vergroten van kansen voor
duurzame economische ontwikkeling en het verbeteren van de kennishuishouding. Uit het Waddenfonds wordt ook de nadeelcompensatie voor de kokkelvissers betaald.

Het Waddenfonds maakt deel uit van een integraal pakket aan maatregelen voor het Waddengebied. Financiƫle toezeggingen voor goedgekeurde projecten kunnen pas worden gedaan vanaf het moment dat de voor gaswinning benodigde vergunningen zijn verleend en de Wet op het Waddenfonds in werking is getreden. Het Waddenfonds komt onder het beheer van de minister van VROM als programmaminister voor de Wadden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.