Werkbladen

Voor de uitwerking van de inhoud van het Ben O plan is een groot aantal werkbladen aangemaakt. Een voorbeeld is het thema identiteit. Met de werkbladen zijn deskundigen geraadpleegd en de keuzes voorbereid.