Eerste versie Maatregelenprogramma

De eerste versie van het maatregelenprogramma van mei 2009 (pdf, 1,8 Mb)

Deze versie is op 30 mei aan de minister van VROM aangeboden bij de ondertekening van het convenant voor het Beheer- & Ontwikkelingsplan.