Zwerfafval

Zwerfvuilophaalregeling en meten van zwerfvuil in de Waddenzee

Per 1 januari 2018 stimuleert Rijkswaterstaat het opruimen van zwerfafval langs de vastelandskunst van de Waddenzee middels een financiële regeling. Deze regeling is bedoeld om zwerfafval dat in samenwerkingsverband wordt opgeruimd, weg te laten halen op kosten van Rijkswaterstaat. Met de landelijke Zwerfafvalophaalregeling (ZOR) wil Rijkswaterstaat stimuleren dat er meer samenwerkingsverbanden en lokale initiatieven komen die zwerfafval langs oevers van Rijkswateren verzamelen. De regeling maakt het mogelijk dat Rijkswaterstaat het door derden ingezamelde zwerfafval kosteloos afvoert en verwerkt.

Meer informatie

Dit jaar is Rijkswaterstaat begonnen met het in beeld brengen van het zwerfafval in de Waddenzee. Dit doet Rijkswaterstaat door op drie onbewoonde eilanden en platen in de Waddenzee op drie momenten het zwerfafval te monitoren. De basis voor deze methode is de wijze waarop al sinds meer dan tien jaar zwerfvuil op de stranden wordt gemonitord. De eerste meting heeft in maart plaats gevonden, dit wordt in juli en oktober herhaald.
In dit verslag (25 Mb) wordt een eerste indruk beschreven van de gevonden hoeveelheden zwerfvuil. Opvallend van deze meting is dat deze plaats vond tijdens en vlak na de aanwezigheid van kruiend ijs in de Waddenzee, een omstandigheid die de metingen kan hebben beïnvloed.