Wadden in beeld

Wadden in Beeld 2017 verschenen

Voor het derde jaar achtereen is donderdag het boekje ‘Wadden in Beeld’ verschenen. Het boekje bevat een breed overzicht van ontwikkelingen in het Waddengebied per jaar, in dit geval over 2017. Het rapport is naast de waddenprofessional bedoeld voor een breed publiek. In deze online editie (pdf, 10 Mb) zijn links opgenomen naar de informatiebronnen. Eventueel nog niet werkende links worden zo snel als mogelijk gerepareerd.

Dit jaar komen vaste rubrieken als levende natuur, kernwaarden, morfologie en sociaaleconomische aspecten aan bod, en is er aandacht voor specifieke zaken die in 2017 hebben plaatsgevonden. Denk dan bijvoorbeeld aan de bescherming van het vogeleiland Griend, de grootschalige rampenoefening in september en de terugkeer van de Platte Oester.

'Wadden in Beeld' is een uitgave van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee met de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Wadden in Beeld verschijnt in een beperkte druk. Het boekje is op donderdag 17 mei 2018 door OBW-voorzitter Erica Slump van Rijkswaterstaat uitgereikt aan de voorzitter van het Regiecollege Waddengebied Bas Eenhoorn tijdens de Waddenconferentie in Leeuwarden.

De online editie van Wadden in Beeld 2017 (pdf, 10 Mb)

Het volledige bronnendocument (pdf, 527 Kb)

Eerdere uitgaven Wadden in Beeld

Op deze pagina vindt u de publicaties van het jaarboekje Wadden in Beeld.

Het boekje bevat een breed overzicht van ontwikkelingen per jaar. Het rapport is naast de waddenprofessional bedoeld voor een breed publiek: wie geïnteresseerd is in achtergronden kan doorklikken.

'Wadden in Beeld' is een uitgave van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee met de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. De samenwerkingsagenda kent 24 actiepunten waaronder het verbeteren van de basismonitoring.

Wadden in Beeld verschijnt in een beperkte druk. De digitale documenten bevatten links naar de brondocumenten.

Wadden in Beeld 2017 (Pdf, 10 Mb)

Wadden in Beeld 2016 (Pdf, 9 Mb)

Wadden in Beeld 2015 (Pdf, 5 Mb)