Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Ecotopenkaart van de trilaterale Waddenzee. complete kaarten kunnen worden gedownload bij Mendeley Data https://data.mendeley.com/datasets/27mysx289g/1. Bron: Baptist et al, 2019.

De ecotopen in de Waddenzee op de kaart

Door: Tim van Oijen
Datum: 8 augustus 2019

Onderzoekers hebben een voor iedereen digitaal beschikbare ecotopenkaart gemaakt van de internationale Waddenzee. Deze kaart deelt de zee op in verschillende ecotopen: gebieden die op basis van fysische eigenschappen als diepte, zoutgehalte en stroming en ecologische eigenschappen als de aanwezigheid van kwelders sterk overeenkomen. De kaart geeft inzicht in de verschillen tussen de 39 getijdebekkens en kan een basis vormen voor een integraal beleid en beheer van de Waddenzee. Lees meer.

Scholeksters passen zich een beetje aan

Door: Cora de Leeuw
Datum: 9 juli 2019

Doordat het klimaat op aarde verandert, stijgt de zeespiegel van de Waddenzee en zijn er meer zomerstormen, waardoor nesten van broedvogels op de lage kwelder vaker wegspoelen. Reeds gevestigde scholeksters zijn niet hoger gaan broeden, maar nieuwkomers zoeken het hoger op. Lees meer.

Droogvallen op het wad. Foto: Marcel van Kammen

14 Miljoen waddenfans

Door: Hans Revier
Datum 27 juni 2019

Het waddengebied kan rekenen op een grote schare trouwe fans. Uit onderzoek in Nederland, Duitsland en Denemarken blijkt dat 14 miljoen mensen een speciale binding met het gebied hebben. Door online-technieken kan deze grote community van fans betrokken worden bij het vormgeven van de governance - het bestuur en het beheer - van het gebied. Lees meer.

Gewone strandkrab uit een rotspoel in Zuidwest-Engeland. Foto: Martin Stevens

De camouflagetechnieken van de gewone strandkrab

Door: Tim van Oijen
Datum: 13 juni 2019

Gewone strandkrabben zijn algemene bewoners van het wad. Ze staan niet bekend om hun kleurenpracht, maar wie goed kijkt, ziet dat er eindeloos veel variatie is in de camouflerende kleuren en patronen op de schilden van met name jonge exemplaren. Een Engelse studie toont aan dat de toegepaste camouflagetechniek van de krabben afhangt van de habitat waarin ze leven. Lees meer.

Herstel van open duingrasland door het verwijderen van grassen en struwelen. Foto: Ab Grootjans

Stikstof en duinherstel

Door: Cora de Leeuw
Datum: 29 mei 2019

De grote hoeveelheid stikstof in de lucht zorgt in kwetsbare duingebieden voor het dichtgroeien van het open duin met gras, struiken en bos. Door een extensievere landbouw en het begrazen of plaggen van duingebied is de biodiversiteit te herstellen. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.