Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Het strand ligt bezaaid met spullen uit de containers. Foto: Waddenvereniging

Langetermijneffecten containerramp ongewis

Door: Hans Revier
Datum: 10 januari 2019

Vrijwilligers die hielpen met het opruimen van de troep uit de containers, zagen hoe enorme hoeveelheden piepschuim verbrokkelden op het strand. De duinen, kwelders en wadplaten raakten bezaaid met plastic resten. Overal vond men plastic korrels, een grondstof voor de plasticindustrie. Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af. Ecologen maken zich grote zorgen over de langetermijneffecten. Lees meer.

Geulen in het zandige wad met ribbels. Foto: Harry van Reeken Beeldbank RWS

Het wad van Maas en Waal

Door: Tim van Oijen
Datum: 13 december 2018

De bodemsamenstelling verschilt in de Waddenzee van plek tot plek. Er zijn wadplaten met grofkorrelig zand maar ook heel slikkige stukken met fijn slib. De oorsprong van de zand- en slibdeeltjes verschilt: het zand is tijdens de ijstijden afgezet terwijl het meeste slib is aangevoerd door rivieren uit de regio, met in de westelijke Waddenzee een grote bijdrage van de Rijn! Lees meer.

Kweldervegetatie van de Boschplaat op Terschelling in de jaren ’60 met de stuifdijk op de achtergrond (Westhoff e.a., 1970)

Dynamiek op de Boschplaat

Door: Cora de Leeuw
Datum: 29 november 2018

De Boschplaat is de eilandstaart van Terschelling. Mede door de aanleg van de stuifdijk in de jaren ’30 is het vrije spel van wind en water in het westelijke deel van de Boschplaat beperkt en de kweldervegetatie vergrast. De oostkant is, na een periode van beperkingen, nu weer een en al dynamiek, met erosie van de kust en sedimentatie op het eiland. Op grond van een advies van het OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap is een Boschplaatvisie voor 2050 gemaakt met mogelijkheden voor meer dynamiek, diversiteit en klimaatbestendigheid. Lees meer.

Een klein duintje dat zich onder een kokkel heeft gevormd. Foto: Henk Postma

Structuren op het strand

Door: Hans Revier
Datum: 15 november 2018

Onder invloed van wind en water ontstaan op het strand de meest wonderlijke vormen. Vooral de zandzuiltjes of zandpaddenstoelen trekken de aandacht. Uit een studeerkamerexperiment blijkt dat zout een cruciale rol speelt bij het ontstaan van dergelijke structuren. Lees meer.

Japanse oesters met aangroei op de schelp. Foto: Saxifraga-Eric Gibcus

Op een oester

Door: Tim van Oijen
Datum: 1 november 2018

Oesterriffen zijn een hotspot voor biodiversiteit. Niet alleen tussen de oesterschelpen wemelt het van het leven. Uit Iers onderzoek blijkt dat er tientallen planten- en diersoorten op de buitenkant van de oesterschelpen huizen. De soortensamenstelling van deze aangroei verschilt verrassend veel tussen de platte en de Japanse oester. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.