Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

Herstel van open duingrasland door het verwijderen van grassen en struwelen. Foto: Ab Grootjans

Stikstof en duinherstel

Door: Cora de Leeuw
Datum: 29 mei 2019

De grote hoeveelheid stikstof in de lucht zorgt in kwetsbare duingebieden voor het dichtgroeien van het open duin met gras, struiken en bos. Door een extensievere landbouw en het begrazen of plaggen van duingebied is de biodiversiteit te herstellen. Lees meer.

Grote aantallen vogels maken gebruik van het dynamische waddengebied. Foto: Marcel van Kammen

Biodiversiteit van het waddengebied

Door: Hans Revier
Datum: 16 mei 2019

Het VN-rapport over het wereldwijd uitsterven van planten- en diersoorten baarde behoorlijk opzien. Als we het tij niet weten te keren verdwijnt een miljoen van de naar schatting acht miljoen soorten. In het waddengebied is van meer dan 100 soorten vastgesteld dat ze door vervuiling, het verlies van leefgebied en intensief gebruik zijn uitgestorven. Maar in de loop der tijd deden ook nieuwe organismen hun intrede en herstelden sommige soorten zich. Lees meer.

Uitzeilende vloot van de rede van Vlieland Bron: Wikimedia (Willem van de Velde the Elder)

De Waddenzee en de moeder aller handel

Door: Tim van Oijen
Datum: 2 mei 2019

Begin april kwam de vondst van het oudst bekende scheepswrak van de Noordzee uitgebreid in het nieuws. Het schip, dat ten noorden van Terschelling is gevonden, dateerde uit de eerste helft van de zestiende eeuw en was mogelijk uit de Oostzee onderweg naar Antwerpen. De Oostzeehandel was destijds voor Nederland van groot economisch belang en werd daarom ook wel de moedernegotie, de moeder aller handel genoemd. Door de Waddenzee liep een belangrijke handelsroute, via het Vlie. Lees meer.

Kolonie broedende zeekoeten. Foto: Saxifraga Bart Vastenhouw

Uitgehongerde zeekoeten

Door: Cora de Leeuw
Datum: 18 april 2018

Enkele dagen na de flinke storm op zee waarbij van de MSC Zoë honderden containers overboord sloegen en de stranden van de Waddeneilanden overspoeld werden met de lading, spoelden ook vele dode zeekoeten aan. Onderzoek wees uit dat niet de containerramp maar verhongering en uitdroging de oorzaken zijn geweest van deze massasterfte. Lees meer.

Scholekster. Foto: Henk Postma

Citizen science en het waddenonderzoek

Door: Hans Revier
Datum: 4 april 2019

De komst van het internet en het wijd verbreide gebruik van smartphones maken het steeds vaker mogelijk dat burgers (niet-wetenschappers) een bijdrage leveren aan onderzoeksprojecten. Een dergelijk ‘citizen-science’ project bracht migratiepatronen en overleving van scholeksters in Nederland in kaart. Met als verontrustende bevinding dat de seizoensoverleving van in het waddengebied overwinterende scholeksters afneemt. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.