Wadweten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Cora de Leeuw.

De terp van Hogebeintum in Friesland. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De terpenbouwer op een voetstuk

Door: Tim van Oijen
Datum: 21 maart 2019

De terp van Hogebeintum in Friesland. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het zijn twee gescheiden werelden: archeologie en kustbeheer. Archeologen en geografen hebben deze twee samen gebracht in een overzicht van de geschiedenis van de terpen in het waddengebied. Door de klimaatverandering, met een stijgende zeespiegel en het vaker voorkomen van perioden met veel regen als gevolg, is er hernieuwde aandacht voor het leven op verhogingen in gebieden die regelmatig overstromen. Volgens de wetenschappers kunnen wij daarbij veel leren van onze voorouders. Lees meer.

Grote mantelmeeuw (Larus marinus). Foto: Saxifraga-Peter Stein

Vogels zijn spin in het waddenweb

Door: Tim van Oijen
Datum: 7 maart 2019

Het voedselweb van het waddengebied steekt ingewikkeld in elkaar. Vissen, schelpdieren, wormen, algen: ze hebben op allerlei manieren invloed op elkaar. Biologen hebben met een modelstudie meer inzicht gekregen in de invloed van vogels op dit complexe systeem. Het effect op andere dieren is vaak negatief, maar valt bijvoorbeeld voor de Japanse oester positief uit. Lees meer.

De slibmotor. Bron: Ecoshape

De slibmotor bij Koehoal

Door: Hans Revier
Datum: 21 februari 2019

Met baggerslib uit de haven van Harlingen kweldergroei stimuleren. Dat was de doelstelling van het project Slibmotor Koehoal dat in 2016 van start ging. Hoewel uitbreiding van het kwelderareaal uitbleef concluderen de onderzoekers dat het concept van de slibmotor werkt. Lees meer.

Duikers onderzoeken de Borkumse stenen Bron: Udo van Dongen, duikdenoordzeeschoon.nl

De Noordzeebodem: meer dan zand

Door: Tim van Oijen
Datum: 7 februari 2019

Op de overheersend zandige Noordzeebodem zijn diverse gebieden te vinden met kiezeltjes en keien. In de Duitse Bocht, het deel van de Noordzee tot enkele honderden kilometers uit de Duitse waddenkust, hebben onderzoekers de aanwezigheid van dieren op deze stenige bodems onderzocht. In de regel bleek er meer leven op grote keien dan op kiezeltjes te zitten. Gerol en geschuur maken het leven op de kiezels lastig. Lees meer.

Restant van een tl-lamp, verbrijzeld op het strand van Vlieland. Foto: Cora de Leeuw

Afval naar het noorden

Door: Cora de Leeuw
Datum: 24 januari 2019

De containerramp in het Waddengebied heeft veel mensen op de been gebracht, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook niet zo vreemd, omdat de containers op een zeer drukke scheepvaartroute over boord sloegen, langs een Werelderfgoed en met gevolgen voor een ander kwetsbaar gebied, namelijk het Noordpoolgebied. Wind, stroming en zee zijn de verbindende factor. Lees meer.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.