Laatste Nieuws

Op deze pagina vindt u de nieuwsberichten van de laatste twee maanden

21.01.2019 

Nieuwe subsidieronde Waddenfonds start deze zomer

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema’s. Het dagelijks bestuur van het fonds neemt in juni een besluit wanneer exact nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.[meer...]

Categorie: Overheid

18.01.2019 

Berging overboord geslagen containers van start

Deze ochtend (18 januari 2019) zijn de weersomstandigheden voldoende om de berging te kunnen starten. De Atlantic Tonjer start in de Eemsgeul en de Geosund start de berging van de containers bij de vaargeul boven Terschelling.[meer...]

Categorie: Milieu

18.01.2019 

Afsluitdijk trekt 700.000 bezoekers in 2018

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen naar de Afsluitdijk. Op Kornwerderzand is het bezoek zelfs vervijfvoudigd.[meer...]

Categorie: Recreatie, Voorlichting en educatie

16.01.2019 

Waddenburgemeesters bedanken helpers: 'Hartverwarmend'

De burgemeesters van de Waddeneilanden bedanken iedereen die heeft geholpen bij het opruimen van de stranden na de containerramp met vrachtschip MSC Zoe. Dat doen ze in een gezamenlijke verklaring en advertentie.[meer...]

Categorie: Milieu

15.01.2019 

Documenten rond MSC Zoe op een rij

Op waddenzee.nl is een verzameling officiële documenten beschikbaar rond het containerverlies van de MSC Zoe.[meer...]

Categorie: Overheid

14.01.2019 

App om microplastickorrels in kaart te brengen

Sinds kort is een applicatie beschikbaar waarmee mensen in het waddengebied grootschalig de microplasticvervuiling (HDPE-korrels) in kaart kunnen gaan brengen.[meer...]

Categorie: Milieu

11.01.2019 

Start bochtafsnijding Vloedgeul bij Holwerd

Rijkswaterstaat start komende week met het baggeren van de bochtafsnijding (Vloedgeul) op het vaartraject Holwerd-Ameland. Door de realisatie van de bochtafsnijding in de vaargeul bedraagt de vaartijdverkorting straks vier tot...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

10.01.2019 

Rijkswaterstaat en Waddenacademie starten onderzoek naar plasticverontreiniging

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers. Hierdoor zijn op de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

09.01.2019 

Legertje schoonmakers aan de slag op Rottumerplaat

Dertien medewerkers van Staatsbosbeheer en de Waddenunit - de toezichthouders op het Waddengebied van het ministerie van LNV - hebben dinsdagmiddag vanuit de Eemshaven koers gezet naar Rottumerplaat.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch, Milieu

08.01.2019 

Update: bergingsplan containers doorgesproken

Rijkswaterstaat heeft vandaag met betrokken partijen afgestemd over het bergen van de overboord geslagen containers. Dit is een groots opgezette operatie: verloren containers en lading worden verder in beeld gebracht en...[meer...]

Categorie: Milieu

07.01.2019 

Groot deel verloren containers MSC Zoe gelokaliseerd

Copyright DvhN/LC, Bron: Rijkswaterstaat

Naar de huidige inzichten zijn 238 van de 281 van de overboord geraakte containers van de MSC Zoe gelokaliseerd. Er is vastgesteld dat een groot deel van de containers op 2 locaties langs de vaarroute ligt. Over een lengte van 23...[meer...]

Categorie: Milieu

05.01.2019 

Militairen en vrijwilligers slaan handen ineen voor schoonmaakactie Wadden

De schoonmaakactie op de Wadden om zowel de stranden als de wateren te ontdoen van plastic en spullen uit overboord geslagen containers, gaat vandaag verder. Vrijwilligers, vissers en militairen slaan de handen ineen om het...[meer...]

Categorie: Milieu

04.01.2019 

Opruimen van verloren lading op de Rottums van start

Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied is lading uit het containerschip MSC Zoë aangespoeld. Het schoonmaken gebeurt samen met...[meer...]

Categorie: Milieu

02.01.2019 

270 containers vermist boven de Waddeneilanden

De MSC Zoe is in de nacht van dinsdag op woensdag boven Borkum geen 30, maar 270 containers kwijtgeraakt. Dat meldt de Kustwacht. Intussen zijn 21 hiervan aangespoeld op Vlieland, Terschelling en Ameland. De overige 250...[meer...]

Categorie: Veiligheid, Milieu

20.12.2018 

Waddenfonds trekt opnieuw 500.000 euro uit voor lokale projecten

Het Waddenfonds trekt voor het komende jaar opnieuw 500.000 eurouit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale vitaliteit in het Waddengebied versterken.[meer...]

Categorie: Overheid

19.12.2018 

Kwaliteitsimpuls voor Wadden ook komende jaren gewaarborgd

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij heeft besloten vanaf volgend jaar nog eens vier jaar door te gaan met het programma 'Naar een Rijke Waddenzee'.[meer...]

Categorie: Overheid

19.12.2018 

Rijk en regio verkennen langetermijnoplossingen voor verbinding Ameland met vaste wal

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân werken gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding van Ameland met de vaste wal. De aanpak om te komen tot deze visie is recentelijk...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

15.12.2018 

Waddenfonds maakt investering van € 44 miljoen mogelijk

Impuls voor vergroening chemiecluster Delfzijl en biovergister Ameland[meer...]

Categorie: Overheid

14.12.2018 

Waddenorganisaties gaan gegevens en kennis delen

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten houden van de belangrijkste ontwikkelingen, de basismonitoring, is nodig om...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

13.12.2018 

Kwelders kansrijk voor vastleggen CO2

Het klimaat verandert omdat de temperatuur op de aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Onlangs sloeg het IPCC alarm: als de CO2-uitstoot niet wordt teruggebracht, kan dit...[meer...]

Categorie: Milieu

11.12.2018 

Drie nieuwe alternatieven voor dijk Vlieland

De Waddenzeedijk op Vlieland kan anders versterkt worden dan met de eerder gepresenteerde oplossing met een golfmuur.[meer...]

Categorie: Veiligheid

06.12.2018 

Onderzoek toont aan hoe erg de Waddenzee met plastic is vervuild

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het zwerfafval dit jaar op drie locaties geïnventariseerd: de Zuiderduintjes bij...[meer...]

Categorie: Milieu

05.12.2018 

Start golfoploopproef Waddenzeedijk voor sterkte van grasmatten

Om te achterhalen hoe sterk het zwakste punt van een grasmat als dijkbekleding is, start Rijkswaterstaat 4 december 2018 een proef op de Waddenzeedijk in Friesland. Rijkswaterstaat en waterschappen hebben als waterbeheerders meer...[meer...]

Categorie: Veiligheid

03.12.2018 

Hoeveel miljoen heeft Europa voor de Waddenzee over?

Er lijkt een reële kans op een doorstart van het project 'Waddenagenda'. De afgelopen drie jaar is er door dat project voor miljoenen in het Waddengebied geïnvesteerd. In het Duitse Leer komen maandag tweehonderd deskundigen...[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

30.11.2018 

'Volgend jaar besluit over bredere sluis bij Kornwerderzand'

Er wordt waarschijnlijk volgend jaar een beslissing genomen over het breder maken van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de motie daarover, die donderdagavond werd...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

28.11.2018 

Landschapsbiografie zet verhaal Nationale Parken scherp neer

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op woensdag 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers van de Hollandse Duinen, NL Delta , De Veluwe en het Waddengebied.[meer...]

Categorie: Voorlichting en educatie

28.11.2018 

Storm nagebootst bij Oosterbierum

De grasmat op de dijk bij Oosterbierum is dinsdag met een stormsimulator getest.[meer...]

Categorie: Veiligheid

23.11.2018 

Waddenfonds investeert € 17 miljoen in Waddenregio

Zes grootschalige projecten kunnen starten.[meer...]

Categorie: Overheid

23.11.2018 

Ledverlichting voor veerhaven Texel

Rijkswaterstaat start begin 2019 met het verduurzamen van de openbare verlichting op de veerhaven van Texel. De openbare verlichting op de veerhaven (terrein en veerbrug) wordt vervangen door ledverlichting.[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap