Laatste Nieuws

Op deze pagina vindt u de nieuwsberichten van de laatste twee maanden

12.11.2019 

Parijs was nog sneller bereikbaar dan Ameland

Verplaatsing van de veerdam van Holwerd naar Ferwert is een van de mogelijke oplossingen voor de problemen met de vaargeul naar Ameland. Eeuwen geleden was er ook al een verbinding met Ferwert, naast vele andere plaatsen.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

06.11.2019 

Boeren Schiermonnikoog zoeken provinciale steun bij omschakeling naar duurzame landbouw

De omschakeling van de zeven melkveehouders op Schiermonnikoog naar duurzame, stikstofarme landbouw is niet zomaar klaar. De boeren zijn in principe klaar om een derde deel van hun vee in te leveren en op een extensieve wijze van...[meer...]

Categorie: Landbouw

06.11.2019 

Kustwacht ontraadt zuidelijke vaarroute bij Waddeneilanden voor grote schepen

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten noorden van de Waddeneilanden. De Kustwacht heeft hierop gereageerd met een...[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

04.11.2019 

Waddenfonds draagt bij aan theater en verhalencafés rond Eemshaven

Het Waddenfonds gaat € 20.000,-- bijdragen aan het muziektheaterproject HAIM van Stichting Peerd. Naast de muziektheatervoorstelling bestaat het project uit andere activiteiten, waaronder drie verhalencafés en een kleine expo....[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

31.10.2019 

Grootste ingreep ooit in Terschellinger duinen bijna klaar

Het grootschalig plaggen van de duinen op Terschelling is zo goed als klaar. Van 32 hectare is de bovenste laag weggehaald en nog eens 12 hectare is op andere manier aangepakt, zodat het zand weer makkelijk kan stuiven. Het gaat...[meer...]

Categorie: Natuur en Landschap

22.10.2019 

Grootschalige handhavingsactie Waddenzee

Het Samenwerkingsverband Inspectie Waddenzee (SIW) houdt op dinsdag 22 oktober en woensdag 23 oktober 2019 een gezamenlijke inspectie in het Waddengebied. Het is voor het eerst dat SIW zo’n grote gebiedsoverschrijdende...[meer...]

Categorie: Wetgeving

17.10.2019 

Kamervragen over bodemdaling en gaswinning Waddenzee

De ChristenUnie en D66 hebben woensdag Kamervragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de Gaswinning op de Waddenzee. Zo willen de partijen weten of er al duidelijkheid is over de eventuele...[meer...]

Categorie: Milieu

14.10.2019 

RUG monitort duisternis in Noord-Nederland

Roodeschool – Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het initiatief genomen tot een duisternismeetnetwerk in het Noorden van Nederland.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

08.10.2019 

Aanpak van plastic in de Waddenzee vraagt om gecoördineerde actie

Het meeste zwerfafval in de Waddenzee is afkomstig van de visserij en van recreatie. In april 2019 ging de Community Plasticvrije Waddenzee van start: een grote groep personen en organisaties die de plastic vervuiling in de...[meer...]

Categorie: Milieu

04.10.2019 

Waddenfonds draagt € 100.000,-- bij aan nieuwe dorpshuizen

Voor de bouw van twee nieuwe dorpshuizen in het Waddengebied trekt het Waddenfonds in totaal € 100.000,-- subsidie uit.[meer...]

Categorie: Sociaal-economisch

03.10.2019 

Koeien blazen kwelders nieuw leven in

Met grazende koeien op de kwelders bij Holwerd blazen boeren het gebied weer nieuw leven in. Zij zochten hiervoor de samenwerking op met Staatsbosbeheer en een slager die het vlees onder de naam Weiderij verkoopt.[meer...]

Categorie: Landbouw

01.10.2019 

Nieuwe schepen Rederij Doeksen per april 2020 in de vaart

HARLINGEN - De nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen worden in april 2020 in de vaart genomen. Eerder werd nog uitgegaan van de introductiedatum 7 januari, maar dat bleek helaas niet haalbaar.[meer...]

Categorie: Verkeer en Vervoer

30.09.2019 

Big Brother op de Waddenzee: meer dan honderd vogels worden gevolgd

Op de Waddenzee is een netwerk van ontvangers actief om de bewegingen van meer dan honderd kanoeten te volgen. Die hebben allemaal een zendertje op hun rug.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

26.09.2019 

Hoe kan de Friese kust zich aanpassen aan extreme zeespiegelstijging?

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend staat om zijn rijke cultuurhistorie en eeuwenoude ervaring op het terrein van de...[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

25.09.2019 

Rijkswaterstaat volgt vissen in de Waddenzee met een netwerk van boeien

Markeringsboeien van Rijkswaterstaat op de Waddenzee worden mogelijk voorzien van ontvangers om de bewegingen van gezenderde zeebaarzen, ruwe haaien, zeeforellen en harders te volgen.[meer...]

Categorie: Onderzoek en Monitoring

29.06.2019 

Nieuwe Waddenloods in Lauwersoog

LAUWERSOOG - ‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied’. Dat zei Jesler Kiestra, hoofd Staatsbosbeheer Fryslân zaterdag bij de opening van deze ‘werkplaats voor visserij en...[meer...]

Categorie: Beheren