Spring naar hoofd-inhoud

Zit de garnaal met zand en plastic in zijn maag?

De garnalen die de bodem afgrazen in de Waddenzee krijgen volop zand binnen en daarmee ook microplastics. Hoe gaan ze daar mee om?

Lees meer
15-04-2021 | Door: Tim van Oijen

Grenzen aan de baggergroei?

Door verlegging en verzanding van geulen wordt er op een aantal intensief bevaren plaatsen in de Waddenzee steeds meer gebaggerd. In de nabije toekomst zullen ingrijpende beslissingen genomen moeten worden om het baggeren binnen de perken te houden.

Lees meer
19-03-2021 | Door: Cora de Leeuw

Begrazing maakt kwelders van Langeness kwetsbaar

Kweldergebieden worden over de hele wereld bedreigd door zeespiegelstijging. Gelukkig zijn ze tot op zekere hoogte in staat om mee te stijgen. Hun vegetatie vangt namelijk zand en slib in waardoor ze ophogen. Maar gebeurt dat nog als er vee op graast? Op het Duitse Waddeneiland Langeness is er reden tot zorg.

Lees meer
18-02-2021 | Door: Tim van Oijen

Wat maakt het Eems-estuarium zo troebel?

In de laatste decennia zijn de rivier de Eems en het middendeel van het Eems-Dollard estuarium steeds troebeler geworden. Dat heeft grote gevolgen voor de flora en de fauna van het gebied. Er worden nu oplossingen gezocht voor het terugdringen van de troebelheid.

Lees meer
21-01-2021 | Door: Cora de Leeuw

Een ontdekkingsreis in 103 WadWetens

Aan het eind van dit jaar gaat Hans Revier met pensioen. In zijn laatste WadWeten blikt hij terug op de 103 artikelen die hij sinds 2012 over waddenonderzoek schreef voor de Waddenvereniging en de Waddenacademie.

Lees meer
10-12-2020 | Door: Hans Revier


Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.