Spring naar hoofd-inhoud

Heeft een mossel hinder van lawaai?

Jawel, een mossel kan ‘horen’. In een experimentele setting blijken mossels hun kleppen half te sluiten in reactie op geluidspulsen. Veldexperimenten zijn nodig om vast te stellen of mosselen hinder ondervinden als ze het lawaai van bijvoorbeeld passerende schepen om de oren krijgen.

Lees meer
2-06-2022 | Door: Tim van Oijen


Mosselbank onder water leeft een jaar korter dan die op droogvallend wad

Als mossel in de Waddenzee kun je maar beter zorgen dat je groeit in de delen die af en toe droogvallen. Op die mosselbanken leef je gemiddeld wel een derde langer. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Marine Research (WMR).

Lees meer
6-05-2022 | Door: Wouter Hoving


Steltlopers kiezen voor vaste stekken bij hoog water

De plekken waar steltlopers bij hoogwater toevlucht zoeken, zijn de afgelopen vier decennia vrijwel dezelfde gebleven. Dat brachten Deense onderzoekers in kaart voor een deel van de Waddenzee. Hun onderzoek helpt bij het zoeken van maatregelen om verstoring van de overtijende vogels tegen te gaan.

Lees meer
6-04-2022 | Door: Tim van Oijen

Zeespiegelstijging, bodemdaling: houden kwelders dat bij?

Kwelders op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog groeien gemiddeld harder dan de zeespiegel stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten Wageningen en Groningen.

Lees meer
3-03-2022 | Door: Wouter Hoving

Nederlandse garnalenvisserij treft mogelijk vangsten in Duitsland en Denemarken

Een bundeling van internationale gegevens over de garnalenvisserij op de Noordzee, leidt tot een opvallende conclusie: de vangst van eitjes dragende vrouwtjesgarnalen in Nederlandse wateren in de winter beperkt de volgende zomer vermoedelijk het vangstsucces in het Duitse en Deense deel van de Noordzee.

Lees meer
4-02-2022 | Door: Tim van Oijen


Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.