Spring naar hoofd-inhoud

De drieteenstrandloper broedt energiezuinig

Door: Tim van Oijen
Datum: 17 juni 2021

Koppeltjes drieteenstrandlopers broeden op verschillende manieren. Sommige broeden samen een nestje uit, maar vaker nog nemen man en vrouw ieder een legsel voor hun rekening. Wat betekent dat voor hun energiehuishouding?

Lees meer
17-06-2021 | Door: Tim van Oijen

Schol of schar en de aard van het beestje

Het Nederlandse en Europese natuurbeheer is ngericht op soortbescherming. Het kan echter veel voordelen opleveren voor de biodiversiteit wanneer daarbij ook wordt gekeken naar kenmerken van soorten.

Lees meer
13-05-2021 | Door: Cora de Leeuw

Zit de garnaal met zand en plastic in zijn maag?

De garnalen die de bodem afgrazen in de Waddenzee krijgen volop zand binnen en daarmee ook microplastics. Hoe gaan ze daar mee om?

Lees meer
15-04-2021 | Door: Tim van Oijen

Grenzen aan de baggergroei?

Door verlegging en verzanding van geulen wordt er op een aantal intensief bevaren plaatsen in de Waddenzee steeds meer gebaggerd. In de nabije toekomst zullen ingrijpende beslissingen genomen moeten worden om het baggeren binnen de perken te houden.

Lees meer
19-03-2021 | Door: Cora de Leeuw

Begrazing maakt kwelders van Langeness kwetsbaar

Kweldergebieden worden over de hele wereld bedreigd door zeespiegelstijging. Gelukkig zijn ze tot op zekere hoogte in staat om mee te stijgen. Hun vegetatie vangt namelijk zand en slib in waardoor ze ophogen. Maar gebeurt dat nog als er vee op graast? Op het Duitse Waddeneiland Langeness is er reden tot zorg.

Lees meer
18-02-2021 | Door: Tim van Oijen


Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.