Spring naar hoofd-inhoud

Wadwachters trappen het seizoen op Richel af

Op de laatste dag van maart kwamen de wadwachters van Richel bij elkaar voor de start van het seizoen. Het programma van de dag – bij het NIOZ op Texel – verenigde het nuttige met het aangename. Naast een uitgebreide instructie en toelichting op het nieuwe handboek, was er ook tijd voor kennismaking, mooie verhalen en een lezing en rondleiding door de gastheer van het NIOZ.

Groepsfoto van de wadwachters

Groepsfoto van de wadwachters

Sommigen hier zijn wadwachters van het eerste uur. Ook het komende seizoen (van eind april tot begin september) zijn ze weer de gastheren en –vrouwen voor droogvallende bezoekers. Ze werken als duo, voor een week. Behalve deze trouwe kern zijn er ook nieuwkomers. Een goed moment dus om kennis te maken, niet in de laatste plaats met Annemarie Bembom, die alles namens Rijkswaterstaat organiseert.

Verstoringen signaleren

Na een uitgebreide kennismakingsronde neemt Annemarie de groep mee in hun werkzaamheden,  aan de hand van het uitgebreide handboek. De wadwachters houden bij hoeveel bezoekers er komen en wat die zoal doen op Richel, hiervoor is er een vernieuwd monitoringsformulier. Formeel is hun taak ‘het signaleren van verstoringen en overtredingen’. Ze staan hiervoor in contact met de Waddenunit en met de Brandaris op Terschelling.

Informatie

Richel is volgens sommigen eigenlijk al een eiland, want er zijn inmiddels duintjes met beplanting. Bezoekers van Vlieland en Terschelling kennen het als zandplaat langs de vaargeul, waar je vaak zeehonden ziet liggen. Het is vooral belangrijk als hoogwatervluchtplaats voor vogels. Bezoek is alleen mogelijk voor schepen die droogvallen, dit wordt gedoogd. De wadwachters zorgen dat er zo min mogelijk mensen in het kwetsbare gesloten gebied komen. Behalve deze handhavingstaak (het zijn geen boa’s) zijn ze er ook om mensen te wijzen op al het moois van de Waddenzee.
Op de wadtoren hangt een nieuw informatiepaneel en er is dit jaar een nieuwe folder voor bezoekers. Ook populair bij bezoekers is het kaartje waarmee je pootafdrukken van vogels kunt identificeren.

Richel blog

Er is alle ruimte om kennis te maken en ervaringen te delen. Ervaringen met loslopende honden, ongeregelde schoolklassen, schippers of bezoekers die nooit meer weg willen. Tijdens de lunch komen de mooie verhalen los, over de stilte van de vallende avond, alle vogels, zeevonk en nieuwsgierige zeehonden.
Om deze verhalen verder te delen, is er besloten een blog bij te houden en dit te publiceren op Waddenzee.nl. Binnenkort start er ook een Instagram account en de wadwachters versturen berichten via het twitteraccount @de_richel.

Wadtoren als thuisbasis

Het NIOZ begon ooit de monitoring van Richel, met de drijvende wadtoren als verblijf voor onderzoekers. Toen dit project werd gestopt, nam een klein groepje het initiatief om de wadtoren te blijven gebruiken, als thuisbasis voor vrijwilligers. Zo kunnen er permanent gastvrouwen en –heren op Richel verblijven. Natuurmonumenten nam de organisatie op zich en deed dit 9 jaar lang. In 2020 nam Rijkswaterstaat het stokje over. NIOZ is nog steeds eigenaar en beheerder van de wadtoren en ondersteunt de tijdelijke bewoners.

Bestemming Richel

De wadwachters kunnen niet wachten, en als ze horen dat de wadtoren iets verderop klaarligt in de haven van het NIOZ, willen sommigen direct gaan kijken. De beheerder van de wadtoren slaat dit af, want het waait vandaag hard en de vlonders zijn glad. Binnenkort gaat de toren op reis met bestemming Richel. Vrijdag 28 april gaan de eerste wadwachters aan het werk.