Spring naar hoofd-inhoud

Spin in het Waddenweb Ruud de Jong roept op tot daadkracht. 'Iedere instantie doet de Wadden er een beetje bij, zo komen we er niet'

De bestuurlijke daadkracht in het Waddengebied is sinds drie jaar in potentie verbeterd, maar ambitie en urgentie ontbreken bij de betrokken instanties. ,,Zo komen we er niet”, waarschuwt scheidend spin in het Waddenweb Ruud de Jong.

Ruud de Jong

Ruud de Jong

De samenwerking moet beter, anders kachelen de natuur en leefbaarheid in de Waddenregio verder achteruit. Dat stelt directeur-secretaris Ruud de Jong (66) van het Omgevingsberaad Waddengebied aan de vooravond van zijn pensioen vast in een stevig onderbouwd essay.

Het essay "Mag de samenwerking in de Wadden professioneler?" van Ruud de Jong

De eerste alinea van het artikel (abonnement) op de website van de Leeuwarder Courant.