Spring naar hoofd-inhoud

IMF-subsidie voor 11 projecten op de Friese Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze eerste openstellingsperiode van 2022 gaat hier ruim 149.700 euro naar leefbaarheidsprojecten uit de mienskip.

BOEIend spelen en leren

Stichting Passantenhaven Terschelling heeft een plan ontwikkeld om bij de haven een unieke speel- en /informatievoorziening te plaatsen. Met de ‘BOEIen spelen en leren speeltuin’ kunnen alle bezoekers spelenderwijs kennis maken met de historie en werking van vaarwegmarkering. Hiervoor worden twee boeien met duurzame materialen omgebouwd tot speelvoorziening en wordt educatief informatiemateriaal ontwikkeld. De speelplaats wordt zo ingericht dat er een sociale ontmoetingsplek ontstaat voor jong en oud, bewoner en gast.

De totale projectkosten bedragen 152.900 euro. Vanuit het IMF wordt 45.000 euro subsidie bijgedragen.

Iepen Mienskipsfûns

Binnenkort kan er weer subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns worden aangevraagd. De tweede openstellingsperiode in 2022 loopt van 11 april tot en met 12 mei 2022. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Sinds kort kunnen er ook ideeën worden ingediend waarbij een nieuw proces of product op het eiland wordt gebracht. Kijk voor meer informatie en inspirerende projecten op www.streekwurk.frl/imf

Volledig artikel en een overzicht van toegekende projecten op website Provincie Fryslân