Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief…

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit…

De gezamenlijke opruimactie op de Rottums is afgerond. In totaal zijn er zo’n twintig bigbags vol afval opgeruimd. Naast tal van verschillende…

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een…

Het Waddenfonds ondersteunt twee kleinschalige en vernieuwende projecten met bijna € 100.000,--. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in…

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft…

Rijkswaterstaat houdt samen partners vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart 2019 een opruimactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit…

Met financiële steun van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland heeft Damen Shipyards Den Helder op Texel een Maritiem Milieu Ponton gebouwd.

Op Terschelling wordt momenteel hard gewerkt om de duinen weer stuivend te krijgen. Deze ingreep is nodig, omdat er te veel stikstof in de lucht zit.…

Er komt een onderzoek naar problemen met traag internet op Vlieland en Terschelling. Ondernemers op beide eilanden klagen al langer over slechte…

Nu er is afgeschaald naar GRIP-0 hebben betrokken partijen in het Waddengebied opnieuw gezamenlijk maatregelen afgesproken voor het opruimen van de…

Het Programma naar een Rijke Waddenzee blikt terug op 2018 via het Jaarverslag. Hoogtepunten van het jaar zijn onder meer de resultaten rondom…

Op Schiermonnikoog is het vervolg gestart van de Elfwegentocht; een fossielvrije belevingsdag met duurzame auto's en advies over het gebruik ervan. Op…

De afhandeling van de gevolgen van de overboord geslagen containers, van de containerramp met de MSC Zoe, ligt vanaf nu bij het Bestuurlijk Wadden…

Na het lossen van containers in Bremerhaven en Gdansk blijkt dat de MSC Zoe niet 291 containers is verloren, maar minimaal 345. De rederij MSC heeft…

Rijkswaterstaat probeert komend voorjaar met 5,4 miljoen kub zand de Noordzeekust van Ameland te beschermen. Dat zijn 2500 Amelander vuurtorens vol,…

Ze zijn niet te vergelijken met de 'gewone' vogelkijkhutten: de speciale vogelfotohutten die Han Bouwmeester maakt. De polder Breebaart bij Termunten…

De Elfwegentocht On Tour, het vervolg op de succesvolle Elfwegentocht 2018, trekt vanaf donderdag 7 februari de provincie Fryslân in. Op die dag is…

'Er is wel degelijk controle en handhaving in het Waddengebied.' Dat zegt Rijkswaterstaat naar aanleiding van berichten maandag dat er op het wad geen…

Op Terschelling, Ameland en Vlieland zijn tientallen dode of bijna dode zeekoeten aangespoeld. Op de Plaat liggen tientallen dode vogels, net als op…

LEEUWARDEN – Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van…

Na jaren van passen en meten is er in goed overleg een nieuwe oplossing gevonden voor de extra vaarroute in de Waddenzee. Het gaat om de route door de…

In de Eems-Dollard, ten noorden van de provincie Groningen is het water erg troebel. Sinds woensdag is er een onderzoek gaande naar de vraag hoe dat…

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema’s. Het dagelijks bestuur van het fonds neemt in…

Deze ochtend (18 januari 2019) zijn de weersomstandigheden voldoende om de berging te kunnen starten. De Atlantic Tonjer start in de Eemsgeul en de…

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen…

De burgemeesters van de Waddeneilanden bedanken iedereen die heeft geholpen bij het opruimen van de stranden na de containerramp met vrachtschip MSC…

Op waddenzee.nl is een verzameling officiële documenten beschikbaar rond het containerverlies van de MSC Zoe.

Sinds kort is een applicatie beschikbaar waarmee mensen in het waddengebied grootschalig de microplasticvervuiling (HDPE-korrels) in kaart kunnen gaan…

Rijkswaterstaat start komende week met het baggeren van de bochtafsnijding (Vloedgeul) op het vaartraject Holwerd-Ameland. Door de realisatie van de…

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee,…

Dertien medewerkers van Staatsbosbeheer en de Waddenunit - de toezichthouders op het Waddengebied van het ministerie van LNV - hebben dinsdagmiddag…

Rijkswaterstaat heeft vandaag met betrokken partijen afgestemd over het bergen van de overboord geslagen containers. Dit is een groots opgezette…

Copyright DvhN/LC, Bron: Rijkswaterstaat

Naar de huidige inzichten zijn 238 van de 281 van de overboord geraakte containers van de MSC Zoe gelokaliseerd. Er is vastgesteld dat een groot deel…

De schoonmaakactie op de Wadden om zowel de stranden als de wateren te ontdoen van plastic en spullen uit overboord geslagen containers, gaat vandaag…

Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied is lading uit het…

De MSC Zoe is in de nacht van dinsdag op woensdag boven Borkum geen 30, maar 270 containers kwijtgeraakt. Dat meldt de Kustwacht. Intussen zijn 21…

Het Waddenfonds trekt voor het komende jaar opnieuw 500.000 eurouit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale…

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij heeft besloten vanaf volgend jaar nog eens vier jaar door te gaan met het programma 'Naar…

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân werken gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding van…

Impuls voor vergroening chemiecluster Delfzijl en biovergister Ameland

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten…

Het klimaat verandert omdat de temperatuur op de aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Onlangs…

De Waddenzeedijk op Vlieland kan anders versterkt worden dan met de eerder gepresenteerde oplossing met een golfmuur.

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het…

Om te achterhalen hoe sterk het zwakste punt van een grasmat als dijkbekleding is, start Rijkswaterstaat 4 december 2018 een proef op de Waddenzeedijk…

Er lijkt een reële kans op een doorstart van het project 'Waddenagenda'. De afgelopen drie jaar is er door dat project voor miljoenen in het…

Er wordt waarschijnlijk volgend jaar een beslissing genomen over het breder maken van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Een meerderheid…