Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Het was een hele drukte op het anders zo rustige strand van Terschelling. Tientallen ouders brachten met hun 4-wheel drive hun kroost en…

De Federatie van Visserijverenigingen heeft het vertrouwen in het biologisch visserijonderzoek door het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek…

De Koninklijke Marine heeft de zoekactie naar de 63 vermiste gifvaten in de Noordzee woensdagmiddag gestaakt. Dat heeft een woordvoerder van de marine…

DEN HELDER

De Koninklijke Marine hervat na het weekeinde de zoektocht naar de 63 vaten met giftig arseenpentoxide, die de Andinet op 21 december…

Vragen van het lid Snijder - Hazelhoff (VVD) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over baggerwerkzaamheden rondom Schiermonnikoog.

Holwerd

De Stichting Recreatie en Toerisme in Holwerd wil subsidie aanvragen ten behoeve van een wandelboulevard langs de kust en voor…

EcoMare heeft een educatieve cd-rom uitgegeven, het Texelse landschap . De cd-rom is gemaakt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en kan goed worden…

Groningen - 03-03-2004

De uitspraak van de Groningse CdK Alders over gaswinning in de Waddenzee is slecht gevallen bij de fractievoorzitters van…

Groningen - 30-02-2004

De Eemshaven is een ideale locatie voor de eerste waterstoffabriek van Nederland. Bovendien zou het Noorden een …

Rijkswaterstaat wil de bemande vuurtorens op de waddeneilanden vervangen door een centrale post. Die komt dan op de vaste wal of een van de…

Den Haag - 4-03-2004

Het voornemen van Rijkswaterstaat om vuurtorenwachters van de Waddeneilanden te halen, stuit op grote bezwaren bij een ruime…

De Koog - 5 maart 2004

De bekende schapenboet van Staatsbosbeheer in De Nederlanden bij De Koog kan wat b&w betreft worden aangewezen als gebouw…

OOSTEREND

Bij Oosterend op Terschelling is gisteren een halve hectare duingebied in

brand gestoken om woekerend struikgewas in de duinen te…

Den Haag - 9-03-2004

De Adviesgroep Waddenzeebeleid is bijna klaar met zijn aanbevelingen voor het kabinet. De afgelopen maanden hebben de leden…

Op 24 december 2003 vond een Duitse toerist een met olie besmeurde zeekoet op het strand bij Zandvoort. Omdat hij niet wist waar hij op kerstavond met…

Staatsbosbeheer zal vanaf 1 april aanstaande regionaal worden geleid door vier regiodirecteuren. De regiodirecteuren zullen de samenvoeging van de…

LEEUWARDEN

Het granieten Oerol- kunstwerk op het Groene Strand van West- Terschelling kan op grote instemming rekenen van welstandscommissie. …

Drie mijnenjagers en een hydrografisch opnemingsvaartuig van de Koninklijke Marine hervatten op maandag 9 februari naar verwachting de zoektocht…

Texel maakt zich op om massaal reacties in te dienen bij de provincie op het omstreden 'ontwikkelingsbeeld'.

Dit ontwikkelingsbeeld dreigt de…

Albert Heijn gaat in januari, februari en maart geen verse tong en schol verkopen. Dit is de paaiperiode van de vissen en de grootgrutter wil de…

den helder

Vier Tweede Kamerfracties hebben gisteren schriftelijke vragen ingediend over de inhoud van de vaten die het schip de Andinet op 21…

Leeuwarden 29-01-04

Friesland zit straks een jaar zonder provinciaal promotiebureau. Schade heeft de toeristische sector waarschijnlijk niet…

Leeuwarden 28-01-04

Het is niet het EVA II onderzoek naar de effecten van de schelpdiervisserij wat niet deugt, maar de persberichten erover, en…

HARLINGEN

Ruim vijftig kinderen krijgen op zaterdag 31 januari op speelse wijze voorgeschoteld hoe ze nu al verantwoord kunnen omgaan met de…

JMUIDEN

Schepen van de 39 stations van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zijn vorig jaar 1492 keer uitgevaren en hebben…

De watermonsters die ten noordwesten van Texel zijn genomen bij de berging van de eerste container van het schip Andinet, zijn geanalyseerd.…

DEN HAAG

Het ministerie van natuur noemt de spijtbetuiging van onderzoeksleider Bruno Ens over de presentatie van het rapport over de…

TEXEL

Bergingsbedrijf Multraship Salvage heeft maandagavond de derde en laatste gifcontainer ten noorden van Texel uit zee gehaald.

AMELAND 05-03-2004

Ameland gaat de mogelijkheid bekijken om op kosten van de eigen gemeenschap personeel op de vuurtoren te stationeren.

De…

YERSEKE

Minister Veerman van Landbouw moet de schelpdiervisserij in de Waddenzee een toekomst geven. De mossel-

en kokkelvissers worden in dat…

De provincie Noord-Holland heeft liefst negenhonderd Texelse bedenkingen tegen het omstreden Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord ontvangen. Dat…

Texel - 23-02-04

De Waddeneilanden zijn bezig een lijst op te stellen met gebruiken en gewoonten die onder het begrip kleinschalig historisch…

Rosse grutto van Fryslân naar Siberië

Waar hangt een rosse grutto uit als hij niet in het Noorderleeg bij Hallum aan het foerageren is? Dankzij…

Texel - 24-02-2004

Het traditionele muziekfestival van Texel zal dit jaar niet worden georganiseerd. Stichting Popmuziek Texel (Stipt) kan Texelpop…

Pieterburen - 27-02-2004

De afgelopen weken zijn alle kinderen van basisschool de Toermalijn uit Franeker bezig geweest met het project "Water".…

HARLINGEN

Alle salonramen van veerboot Oost Vlieland worden vervangen nadat eind februari twee passagiers gewond raakten toen bij Vlieland golven…

Leeuwarden 02-03-2004

Alle oorspronkelijke vissersdorpen in het waddengebied, van Noord-Holland tot in Duitsland, zouden in een toeristische route…

Texel - 02-03-2004

Per 1 maart heeft Staatsbosbeheer de extra wandelpaden, gemarkeerd met groene koppen, in het Nationaal Park Duinen van Texel…

Texel 27-01-2004

-Bergingsbedrijf Multraship Salvage heeft maandagavond de derde en laatste gifcontainer ten noorden van Texel uit zee gehaald.…

Lenie 't Hart is boos. Terwijl haar zeehondencrèche in Pieterburen uitpuilt met zieke dieren, zijn ambtenaren van het ministerie van Landbouw,…

Het populaire Amelander kruidenbitter Nobeltje krijgt concurrentie. Loonwerker Klaas Nagtegaal gaat in de Ballumer Bocht druiven telen om wijn van…

Eerst was het de telkens opnieuw de kop opstekende harde wind - en de daardoor onstuimige en ruwe zee - die het uitzetten van de jonge zeehonden…

Een delegatie van LNV bezoekt het komende jaar alle waddeneilanden, om de mening van de eilanders te horen over het

waddenzeebeleid.

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben de hoeveelheid afrastering en borden in De Slufter drastisch terug gebracht, het Nationaal Park Duinen…

Yerseke

1 april 2004De schelpdiervissers zijn boos over het rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) naar de Waddenzee.…

 

Vanaf 31 januari gaat het KNMI naast de reguliere windmetingen met ballonnen, op weerstations en satellieten ook windgegevens afleiden uit de…

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een 'interim toetsingskader' voor de schelpdiervisserij vastgesteld. Dat was nodig…

HARLINGEN

Een verbod op kokkelvisserij in de Waddenzee, zoals de Raad voor de Wadden bepleit, zal niet alleen de kokkelsector de kop kosten.…