Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Het Waddenfonds verleent ruim € 2.893.500,-- subsidie aan een grootschalig project van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit bedrag wordt…

De Wadden vormen een uniek natuurgebied van Werelderfgoedklasse. Hoe ziet een duurzaam mobiliteitssysteem er uit dat past bij de toekomst (2050) en…

LAUWERSOOG - Op zaterdag 30 juni wordt in Lauwersoog de verjaardag van het Werelderfgoed Waddenzee gevierd met allerlei feestelijke activiteiten.

Leeuwarden - In de afgelopen jaren is het aantal jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) op de Friese Waddeneilanden toegenomen. Ook is door het aantrekken…

De Waddenunit heeft onlangs een bijzondere vondst gedaan in de Waddenzee. Op het mosselrekje in het Oosterom (iets ten zuiden van Terschelling) trof…

WADDENGEBIED - Van zondag 3 juni tot en met dinsdag 5 juni zal een delegatie van Duitse journalisten het Friese waddengebied aandoen. Zij gaan hier…

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een…

Aankomende zondag 3 juni 2018 brengt zeecruiseschip de Star Breeze voor de eerste keer een bezoek aan Harlingen. Naar verwachting meert het luxe, 134…

Op het onbewoonde Waddeneiland Griend is een nieuwe diersoort voor Nederland ontdekt. Het gaat om een springstaartensoort.

Voor het derde jaar achtereen is donderdag het boekje ‘Wadden in Beeld’ verschenen.

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei officieel in gebruik genomen. Daarmee is het Waddenbelevingspunt nu open voor iedereen met hart voor…

National Geographic heeft een speciale Waddenspecial gelanceerd. De special staat helemaal in het teken van de Wadden, en de bijzondere flora en fauna…

Tijdens het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ op 17 mei jl. in Leeuwarden ging de korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en…

Het Actieplan voor Broedvogels dat deze week op de Waddenconferentie in Leeuwarden gepresenteerd wordt, moet het leven voor 21 vogelsoorten in het…

De Waddenzee is een uniek gebied dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Nederland, Duitsland en Denemarken werken al ruim 40 jaar samen aan de…

Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000 in lokale innovaties in het

waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage…

Het Fries Film Archief, Slieker Film en de Waddenacademie organiseren op donderdag 17 mei een intiem filmfestival met een internationaal tintje met…

De afspraken in het Mosselconvenant over de beperking van de bodemzaadvisserij en de ontwikkeling van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) hebben…

KORNWERDERZAND – Maandagmiddag is bekendgemaakt hoe de Afsluitdijk er uit komt te zien na de grote renovatie die eind dit jaar gaat beginnen. De dijk…

Waterschap Noorderzijlvest zet de Cleveringsluizen bij Lauwersoog langer open voor vissen. Dat is nodig om de trektocht van vissen makkelijker te…

Rijkswaterstaat presenteerde het beoogde voorkeursalternatief voor de versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland gisteravond aan omwonenden.

Op 18 en 19 april 2018 vindt een tweedaags wetenschappelijk onderzoek plaats naar oliebestrijding op zee. In deze onderzoeken wordt de snelheid…

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei staat Leeuwarden twee dagen in het teken van de Wadden.

Met de bekendmaking van het indrukwekkende ontwerp van de Deense architect Dorte Mandrup, is nu ook het officiële startsein gegeven voor de verdere…

De samenwerkende beheerders van het waddengebied hebben de Basismonitoring Wadden opgestart. Dit programma moet gaan zorgen voor betere en…

Rijkswaterstaat doet in het Amelander Zeegat uitgebreid onderzoek, om manieren te vinden om kust-, water- en natuurbeheer optimaal te kunnen…

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken.

Een kleine doorbraak in het onderzoek naar vaarrecreatie op de Waddenzee. De onderzoekers van het Monitoringsconsortium (MOCO) zijn er in geslaagd om…

Uitheemse soorten worden vaak als schadelijk beschouwd, maar de Japanse oesters die oprukken in de Waddenzee blijken juist meerwaarde te hebben.

Het kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor nieuwe windparken. Twee moeten voor de kust van de Noord-Hollandse plaatsen Petten en…

Een garnalenkotter die geen rokende dieseluitlaat heeft, maar een schoon schip dat vaart op waterstof. Het is geen vaag plan, maar een concreet idee…

Vandaag start Rijkswaterstaat met een groot experiment in het Amelander Zeegat. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem ver voor de kust neer te leggen,…

Het Waddenfonds investeert ruim 9,6 miljoen euro in het nieuwe Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (WEC). Met deze bijdrage is de financiering rond voor…

Op zaterdag 24 en zondag 25 maart is het feest op de Afsluitdijk. Dan opent het Afsluitdijk Wadden Center haar deuren voor publiek.

In het Regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een intensivering van 275 miljoen voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen. Enkele grote wateren in…

BERLIJN - De aanwezigheid van Waddenzee Werelderfgoed is op de Internationale Toerisme Beurs (ITB) niet ongemerkt voorbij gegaan.

Katja Philippart van de Waddenacademie legt in haar powercollege uit waarom de Waddenzee al honderden jaren het lopend buffet voor mens en dier is.

Uit recent monitoringsonderzoek blijkt dat het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is…

Werelderfgoed Waddenzee is een bijzonder maar ook kwetsbaar gebied. Ook in de Waddenzee is zwerfafval aanwezig. Dit heeft effect op dier en milieu. Om…

Drie drones worden getest voor het vervoer van medicijnen van Lauwersoog naar Schiermonnikoog.

Staatsbosbeheer wil nieuwe kavels uitgeven op het bedrijventerrein Oosterseveld op Vlieland. Dat ligt tussen de haven, de Havenweg en de duinen.

Het Waddenfonds steekt ruim 1,9 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied.

Rederij Wagenborg schrapt dinsdag en woensdag vier bootovertochten van en naar Ameland. Reden is de voorspelde laagwaterstand.

De opening van het Afsluitdijk Wadden Center is bijna zover! Op 24 en 25 maart vindt het feestelijk openingsweekend voor het publiek plaats.

Vanaf 4 april kun je op twee plekken in Leeuwarden kennismaken met het Wad. Sense of Place organiseert namelijk twee tentoonstellingen in de Culturele…

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere…

Op vrijdag 9 februari is het waddenslib afkomstig uit de Eemshaven overgebracht naar een akker van de proefboerderij ‘Op de Es’ in het Drentse Zeijen.