Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Texel - 23-02-04

De Waddeneilanden zijn bezig een lijst op te stellen met gebruiken en gewoonten die onder het begrip kleinschalig historisch…

Rosse grutto van Fryslân naar Siberië

Waar hangt een rosse grutto uit als hij niet in het Noorderleeg bij Hallum aan het foerageren is? Dankzij…

Texel - 24-02-2004

Het traditionele muziekfestival van Texel zal dit jaar niet worden georganiseerd. Stichting Popmuziek Texel (Stipt) kan Texelpop…

Pieterburen - 27-02-2004

De afgelopen weken zijn alle kinderen van basisschool de Toermalijn uit Franeker bezig geweest met het project "Water".…

HARLINGEN

Alle salonramen van veerboot Oost Vlieland worden vervangen nadat eind februari twee passagiers gewond raakten toen bij Vlieland golven…

Leeuwarden 02-03-2004

Alle oorspronkelijke vissersdorpen in het waddengebied, van Noord-Holland tot in Duitsland, zouden in een toeristische route…

Texel - 02-03-2004

Per 1 maart heeft Staatsbosbeheer de extra wandelpaden, gemarkeerd met groene koppen, in het Nationaal Park Duinen van Texel…

Texel 27-01-2004

-Bergingsbedrijf Multraship Salvage heeft maandagavond de derde en laatste gifcontainer ten noorden van Texel uit zee gehaald.…

Lenie 't Hart is boos. Terwijl haar zeehondencrèche in Pieterburen uitpuilt met zieke dieren, zijn ambtenaren van het ministerie van Landbouw,…

Het populaire Amelander kruidenbitter Nobeltje krijgt concurrentie. Loonwerker Klaas Nagtegaal gaat in de Ballumer Bocht druiven telen om wijn van…

Eerst was het de telkens opnieuw de kop opstekende harde wind - en de daardoor onstuimige en ruwe zee - die het uitzetten van de jonge zeehonden…

Een delegatie van LNV bezoekt het komende jaar alle waddeneilanden, om de mening van de eilanders te horen over het

waddenzeebeleid.

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben de hoeveelheid afrastering en borden in De Slufter drastisch terug gebracht, het Nationaal Park Duinen…

Yerseke

1 april 2004De schelpdiervissers zijn boos over het rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) naar de Waddenzee.…

 

Vanaf 31 januari gaat het KNMI naast de reguliere windmetingen met ballonnen, op weerstations en satellieten ook windgegevens afleiden uit de…

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een 'interim toetsingskader' voor de schelpdiervisserij vastgesteld. Dat was nodig…

HARLINGEN

Een verbod op kokkelvisserij in de Waddenzee, zoals de Raad voor de Wadden bepleit, zal niet alleen de kokkelsector de kop kosten.…

Texel

In een oogopslag te weten komen hoe het zit met waterstromen, polders, brak water, gemalen, dijken en nog veel meer van een bepaald gebied.…

Justitie kan zich vinden in de plannen van de gemeente om tijdens de zomermaanden in de nachtelijke uren een strook strand tussen paal 19 en paal…

Yirseke

Mosselkweker Schot uit Yerseke is klaar voor een offensief tegen de steeds verder oprukkende Japanse oesters waar al jaren over wordt…

Harlingen

Scheepsmakelaar en werfbazen voorspellen dat een kwart van de vloot van 450 zeilschepen die op charterbasis passagiers vervoeren op de…

Terschelling - 01-03-2004

Het is een vreemde gewaarwording bij paal 18 op Terschelling waar opeens de duinen ophouden. Een lage zandglooiing van…

WIJK AAN ZEE

Ongeveer vijftig surfers hebben zondagmiddag op het strand en in de zee bij Wijk aan Zee geprotesteerd tegen de vervuiling van de…

RIJSWIJK

De waterrijke gebieden in de wereld ofwel wetlands vertegenwoordigen jaarlijks een economische waarde van 56 miljard euro. Dat bedrag…

 

Van de 2300 schepen die droogvallend op het Wad zijn waargenomen, hebben er 28 een verstoring veroorzaakt. Meestal ging het om een loslopende…

 


Sinds dinsdag staat de antenne op de Eierlandse vuurtoren stil. De radarinstallatie zal vrijwel zeker twee weken niet functioneren.

 

YERSEKE

De kokkelvissers verlangen toegang tot de beschermde gebieden in de Waddenzee, omdat zij denken dat ze de vogelsterfte kunnen beperken…

AMELAND

De zomervakantiespreiding in Noord-Nederland en in een deel van Duitsland valt de komende twee seizoenen voor de toeristenindustrie niet…

GRONINGEN

Danig verhitte gemoederen zaterdagmiddag in Groningen, waar kokkelvissers zich op een inspraakbijeenkomst in het vijandige kamp van…

Pieterburen

Op het strand van Terschelling werd een zeehond gemeld, die met zijn kop in een stuk visnet verstrikt zat. Zijn geworstel om vrij te…

Het jong lag al uren op het strand en was diverse keren het water in gevlucht voor passerende wandelaars. Daardoor raakte ze zo uitgeput, dat ze…

 

De Adviesgroep Waddenzeebeleid (AGW) zal op maandag 15 maart 2004 advies uitbrengen aan het kabinet. Dat is enkele weken later dan de bedoeling…

WITMARSUM

Mocht het kabinet besluiten de gaswinning in het waddengebied uit te breiden dan moet Friesland aandringen op extra geld voor…

 

KPN heeft besloten dat binnen een jaar heel Texel voorzien moet zijn van ADSL. Oudeschild en een klein deel van de buitengebieden kunnen hierin…

 

Speciale kinder-fietsroutes. Dit kan een aanvulling zijn op het toeristisch aanbod van de Texelse VVV denkt het ROC (Regionaal…

 

De oude houten scheepsmast die op de Razende Bol aanspoelde en zaterdag werd geborgen door de strandvonderij, zal waarschijnlijk worden…

 

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag in Yerseke het Innovatieplatform Aquacultuur geinstalleerd. Het…

WEST-TERSCHELLING

De oudste motorreddingsboot ter wereld wordt vanaf woensdag gerestaureerd in het Friese Wergea. Dat heeft conservator G. de…

IJmuiden - 26-02-04

 

Binnen een tot twee jaar kunnen mosselvissers stoppen met het kweken en opvissen van mosselen in de Waddenzee, zonder…

De eilanden Schiermonnikoog en Rottum verzetten zich heftig tegen de Duitse plannen voor een buitengaats windmolenpark bij Schiermonnikoog en…

LUXEMBURG/BRUSSEL

De omstreden kokkelvisserij in de Waddenzee moet getoetst worden aan Europese wetten over vogelbescherming. Met deze opinie…

De commotie die is ontstaan naar aanleiding van de uitlatingen van CdK Alders over boren in de Waddenzee is voor de PvdA-statenfractie Groningen …