Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Commissaris van de Koning Arno Brok wordt de nieuwe voorzitter van het Regiecollege Waddengebied. Hij volgt Bas Eenhoorn op, die aangaf te willen…

DEN HELDER – Port of Den Helder, de NAM, Rijkswaterstaat en Defensie gaan de buitenverlichting op hun bedrijventerreinen aanpassen om de…

Het Waddenfonds draagt 115.000 euro bij aan vijf nieuwe projecten die de leefbaarheid in het waddengebied versterken. De subsidies zijn toegekend aan…

Er komen steeds meer jonge zeehonden bij in de Waddenzee. Bij de tellingen in de Waddenzee van Duitsland, Denemarken en Nederland zijn dit jaar 9.285…

De lontkade bij Vijfhuizen, een buurtschap bij Hallum, mag worden doorgestoken. De rechtbank van Leeuwarden veegde de bezwaren van grondeigenaren en…

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende partijen (visserij, natuurorganisaties en overheden)…

Gravende honden maken de Friese dijken kwetsbaar. Wetterskip Fryslân treedt daarom voortaan strenger op tegen eigenaren van loslopende honden op de…

De Waddeneilanden kunnen binnenkort rekenen op een bedrag van anderhalf miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Ollongren wil…

Vandaag ontvangt Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, het eerste exemplaar van De Bosatlas van de Wadden.

Onderzoekers zijn deze week begonnen met het nemen van de eerste monsters uit de kleirijperij bij Delfzijl. In de kleirijperij wordt baggerslib uit de…

LEEUWARDEN/DEN OEVER - Het Waddenfonds draagt 43.500 euro bij om de historische vissershaven in Den Oever aantrekkelijker te maken.

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen.…

De bouw van het nieuwe Werelderfgoedcentrum bij Lauwersoog is voorlopig uitgesteld. Dat hebben de gemeente De Marne en de Stichting…

Voor de nieuwe advieskostenregeling van het Waddenfonds zijn in anderhalve week 36

subsidieaanvragen ingediend. Initiatiefnemers van projecten in het…

De eerste week van de mosselzaadvisserij in het najaar op de Waddenzee zit er op. De mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse en Zierikzee hebben…

Werkzaamheden om de primaire waterkering op Terschelling te versterken starten op maandag 8 oktober. Op ongeveer 22 locaties zijn aanvullingen met…

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de vraag hoe de Nederlandse Waddenzee zal reageren op de combinatie van klimaatverandering en…

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren…

Wat kun je allemaal doen met het overtollige slib uit de Eems-Dollard? En hoe houd je tegelijkertijd het kustgebied bij Delfzijl veilig en leefbaar?…

Onderzoekers van Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel zijn erin geslaagd larven te kweken van een inheemse oestersoort. Het…

De komende tijd vind er een groot project plaats met betrekking tot de renovatie en verbetering van de Afsluitdijk. Dit project is gestart op maandag…

DEN HELDER - De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de dijkversterking tussen Den Helder…

Het opknappen van 24 eendenkooien in het Waddengebied is woensdagmorgen officieel afgesloten in Hallum. Dat werd gedaan door gedeputeerde Klaas…

Staatsbosbeheer sluit op Terschelling per direct een aantal gebieden, omdat het woekerplantje de watercrassula daar werd aangetroffen. Het gaat om…

De Waddeneilanden hebben dit seizoen een grote groei in het aantal toeristen. Zo noteerde Ameland 7 procent meer bezoekers dan het jaar ervoor.…

De mosselkwekers zijn begonnen met het leveren van de nieuwe oogst consumptie mosselen. De kwaliteit (het vleespercentage) is zeer goed. Meer dan 30%…

Het Wadden Center in Kornwerderzand is nog geen halfjaar open en heeft nu al 90.000 bezoekers getrokken. Dat is veel meer dan de verwachting.

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om…

Op de droogvallende platen in de Waddenzee zijn deze zomer massaal kokkels doodgegaan. Dat is vastgesteld door onderzoekers van Wageningen Marine…

Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018…

De Waddenacademie, gemeente Vlieland, het Fries Film Archief en Podium Vlieland organiseren van maandag 27 t/m woensdag 29 augustus een intiem…

Het Wad beleven in virtual reality. Daarmee wil onderneemster Rens Kalsbeek mensen enthousiast maken voor het Waddengebied.

Het scheepswrak bij de Mothoek houdt zijn geheimen nog even verborgen. Onderzoek moest uitwijzen of het schip behoorde tot de vissersvloot die in 1883…

Op dit moment vindt er een grootschalig onderzoek plaats naar beleving onder vaarrecreanten op het Wad. Een tiental enquêteurs vraagt deze zomer naar…

De watertemperatuur in de Noordzee is momenteel veel hoger dan normaal, als gevolg van het warme weer van de afgelopen weken in Noordwest-Europa.

Afgelopen jaar zijn er in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee op twee locaties in de Waddenzee aanvullende verstoringswaarnemingen gedaan…

Onder leiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is een app ontwikkeld op de mobiele telefoon waarmee de…

De filmpjes van Ik pas op het Wad over de Erecode Waddenzee zijn ruim 300.000 keer bekeken op Facebook. In totaal hebben 55.000 mensen tenminste één…

Het Afsluitdijk Wadden Center heeft er een nieuwe attractie bij: de filmvoorstelling ‘Aquavista’ neemt kijkers mee op een bijzondere rondvlucht over…

De provincie Groningen steunt het project 'Waterstof in Schepen Lauwersoog'. Hierbij maken ondernemers in de haven gebruik van waterstof voor hun…

Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun…

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk…

Het is nog steeds niet gelukt de watercrassula in de duinen van Terschelling uit te roeien. Sterker nog, het plantje is zelfs op een tweede locatie op…

De Waddeneilanden raken meer in trek bij jongeren. Niet alleen voor vakantie, maar om er te wonen en te werken.

Aan boord van de Amazone vierden bestuurders, vissers en de havendirecteur van Lauwersoog dinsdagavond in het Westgat een klein feestje. De reden? De…

Vanwege de aanhoudende droogte en de harde wind geldt op Terschelling en Ameland sinds zaterdag een rook- en stookverbod. Terschelling verleent ook…