Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Impuls voor vergroening chemiecluster Delfzijl en biovergister Ameland

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten…

Het klimaat verandert omdat de temperatuur op de aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Onlangs…

De Waddenzeedijk op Vlieland kan anders versterkt worden dan met de eerder gepresenteerde oplossing met een golfmuur.

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het…

Om te achterhalen hoe sterk het zwakste punt van een grasmat als dijkbekleding is, start Rijkswaterstaat 4 december 2018 een proef op de Waddenzeedijk…

Er lijkt een reële kans op een doorstart van het project 'Waddenagenda'. De afgelopen drie jaar is er door dat project voor miljoenen in het…

Er wordt waarschijnlijk volgend jaar een beslissing genomen over het breder maken van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Een meerderheid…

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op woensdag 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de…

De grasmat op de dijk bij Oosterbierum is dinsdag met een stormsimulator getest.

Rijkswaterstaat start begin 2019 met het verduurzamen van de openbare verlichting op de veerhaven van Texel. De openbare verlichting op de veerhaven…

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied.

Een Interview met hoogleraar Katja Philippart. Door de warmte stierven dit jaar relatief veel schelpdieren op het wad. Net als vroeger in koude…

De Heining, dat is de naam van het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Marrum. Op donderdagavond 15 november onthulden bewoners uit de streek op…

Op donderdagmiddag 29 november wordt het vierde werkcongres over een plasticvrije Waddenzee georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners,…

De tonnenloods op Terschelling wordt verbouwd. De loods die in West staat, is nu nog een bedrijfsloods waar wordt gewerkt aan de betonning van het…

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de druk van…

Donderdag 8 november 2018 is met een nepstorm de grasmat van de zeedijk in de Carel Coenraadpolder getest. De test is nodig om te kijken of de grasmat…

Commissaris van de Koning Arno Brok wordt de nieuwe voorzitter van het Regiecollege Waddengebied. Hij volgt Bas Eenhoorn op, die aangaf te willen…

DEN HELDER – Port of Den Helder, de NAM, Rijkswaterstaat en Defensie gaan de buitenverlichting op hun bedrijventerreinen aanpassen om de…

Het Waddenfonds draagt 115.000 euro bij aan vijf nieuwe projecten die de leefbaarheid in het waddengebied versterken. De subsidies zijn toegekend aan…

Er komen steeds meer jonge zeehonden bij in de Waddenzee. Bij de tellingen in de Waddenzee van Duitsland, Denemarken en Nederland zijn dit jaar 9.285…

De lontkade bij Vijfhuizen, een buurtschap bij Hallum, mag worden doorgestoken. De rechtbank van Leeuwarden veegde de bezwaren van grondeigenaren en…

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende partijen (visserij, natuurorganisaties en overheden)…

Gravende honden maken de Friese dijken kwetsbaar. Wetterskip Fryslân treedt daarom voortaan strenger op tegen eigenaren van loslopende honden op de…

De Waddeneilanden kunnen binnenkort rekenen op een bedrag van anderhalf miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Ollongren wil…

Vandaag ontvangt Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, het eerste exemplaar van De Bosatlas van de Wadden.

Onderzoekers zijn deze week begonnen met het nemen van de eerste monsters uit de kleirijperij bij Delfzijl. In de kleirijperij wordt baggerslib uit de…

LEEUWARDEN/DEN OEVER - Het Waddenfonds draagt 43.500 euro bij om de historische vissershaven in Den Oever aantrekkelijker te maken.

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen.…

De bouw van het nieuwe Werelderfgoedcentrum bij Lauwersoog is voorlopig uitgesteld. Dat hebben de gemeente De Marne en de Stichting…

Voor de nieuwe advieskostenregeling van het Waddenfonds zijn in anderhalve week 36

subsidieaanvragen ingediend. Initiatiefnemers van projecten in het…

De eerste week van de mosselzaadvisserij in het najaar op de Waddenzee zit er op. De mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse en Zierikzee hebben…

Werkzaamheden om de primaire waterkering op Terschelling te versterken starten op maandag 8 oktober. Op ongeveer 22 locaties zijn aanvullingen met…

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de vraag hoe de Nederlandse Waddenzee zal reageren op de combinatie van klimaatverandering en…

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren…

Wat kun je allemaal doen met het overtollige slib uit de Eems-Dollard? En hoe houd je tegelijkertijd het kustgebied bij Delfzijl veilig en leefbaar?…

Onderzoekers van Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel zijn erin geslaagd larven te kweken van een inheemse oestersoort. Het…

De komende tijd vind er een groot project plaats met betrekking tot de renovatie en verbetering van de Afsluitdijk. Dit project is gestart op maandag…

DEN HELDER - De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de dijkversterking tussen Den Helder…

Het opknappen van 24 eendenkooien in het Waddengebied is woensdagmorgen officieel afgesloten in Hallum. Dat werd gedaan door gedeputeerde Klaas…

Staatsbosbeheer sluit op Terschelling per direct een aantal gebieden, omdat het woekerplantje de watercrassula daar werd aangetroffen. Het gaat om…

De Waddeneilanden hebben dit seizoen een grote groei in het aantal toeristen. Zo noteerde Ameland 7 procent meer bezoekers dan het jaar ervoor.…

De mosselkwekers zijn begonnen met het leveren van de nieuwe oogst consumptie mosselen. De kwaliteit (het vleespercentage) is zeer goed. Meer dan 30%…

Het Wadden Center in Kornwerderzand is nog geen halfjaar open en heeft nu al 90.000 bezoekers getrokken. Dat is veel meer dan de verwachting.