Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Het Programma naar een Rijke Waddenzee blikt terug op 2018 via het Jaarverslag. Hoogtepunten van het jaar zijn onder meer de resultaten rondom…

Op Schiermonnikoog is het vervolg gestart van de Elfwegentocht; een fossielvrije belevingsdag met duurzame auto's en advies over het gebruik ervan. Op…

De afhandeling van de gevolgen van de overboord geslagen containers, van de containerramp met de MSC Zoe, ligt vanaf nu bij het Bestuurlijk Wadden…

Na het lossen van containers in Bremerhaven en Gdansk blijkt dat de MSC Zoe niet 291 containers is verloren, maar minimaal 345. De rederij MSC heeft…

Rijkswaterstaat probeert komend voorjaar met 5,4 miljoen kub zand de Noordzeekust van Ameland te beschermen. Dat zijn 2500 Amelander vuurtorens vol,…

Ze zijn niet te vergelijken met de 'gewone' vogelkijkhutten: de speciale vogelfotohutten die Han Bouwmeester maakt. De polder Breebaart bij Termunten…

De Elfwegentocht On Tour, het vervolg op de succesvolle Elfwegentocht 2018, trekt vanaf donderdag 7 februari de provincie Fryslân in. Op die dag is…

'Er is wel degelijk controle en handhaving in het Waddengebied.' Dat zegt Rijkswaterstaat naar aanleiding van berichten maandag dat er op het wad geen…

Op Terschelling, Ameland en Vlieland zijn tientallen dode of bijna dode zeekoeten aangespoeld. Op de Plaat liggen tientallen dode vogels, net als op…

LEEUWARDEN – Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van…

Na jaren van passen en meten is er in goed overleg een nieuwe oplossing gevonden voor de extra vaarroute in de Waddenzee. Het gaat om de route door de…

In de Eems-Dollard, ten noorden van de provincie Groningen is het water erg troebel. Sinds woensdag is er een onderzoek gaande naar de vraag hoe dat…

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema’s. Het dagelijks bestuur van het fonds neemt in…

Deze ochtend (18 januari 2019) zijn de weersomstandigheden voldoende om de berging te kunnen starten. De Atlantic Tonjer start in de Eemsgeul en de…

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen…

De burgemeesters van de Waddeneilanden bedanken iedereen die heeft geholpen bij het opruimen van de stranden na de containerramp met vrachtschip MSC…

Op waddenzee.nl is een verzameling officiële documenten beschikbaar rond het containerverlies van de MSC Zoe.

Sinds kort is een applicatie beschikbaar waarmee mensen in het waddengebied grootschalig de microplasticvervuiling (HDPE-korrels) in kaart kunnen gaan…

Rijkswaterstaat start komende week met het baggeren van de bochtafsnijding (Vloedgeul) op het vaartraject Holwerd-Ameland. Door de realisatie van de…

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee,…

Dertien medewerkers van Staatsbosbeheer en de Waddenunit - de toezichthouders op het Waddengebied van het ministerie van LNV - hebben dinsdagmiddag…

Rijkswaterstaat heeft vandaag met betrokken partijen afgestemd over het bergen van de overboord geslagen containers. Dit is een groots opgezette…

Copyright DvhN/LC, Bron: Rijkswaterstaat

Naar de huidige inzichten zijn 238 van de 281 van de overboord geraakte containers van de MSC Zoe gelokaliseerd. Er is vastgesteld dat een groot deel…

De schoonmaakactie op de Wadden om zowel de stranden als de wateren te ontdoen van plastic en spullen uit overboord geslagen containers, gaat vandaag…

Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied is lading uit het…

De MSC Zoe is in de nacht van dinsdag op woensdag boven Borkum geen 30, maar 270 containers kwijtgeraakt. Dat meldt de Kustwacht. Intussen zijn 21…

Het Waddenfonds trekt voor het komende jaar opnieuw 500.000 eurouit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale…

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij heeft besloten vanaf volgend jaar nog eens vier jaar door te gaan met het programma 'Naar…

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân werken gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding van…

Impuls voor vergroening chemiecluster Delfzijl en biovergister Ameland

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten…

Het klimaat verandert omdat de temperatuur op de aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Onlangs…

De Waddenzeedijk op Vlieland kan anders versterkt worden dan met de eerder gepresenteerde oplossing met een golfmuur.

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het…

Om te achterhalen hoe sterk het zwakste punt van een grasmat als dijkbekleding is, start Rijkswaterstaat 4 december 2018 een proef op de Waddenzeedijk…

Er lijkt een reële kans op een doorstart van het project 'Waddenagenda'. De afgelopen drie jaar is er door dat project voor miljoenen in het…

Er wordt waarschijnlijk volgend jaar een beslissing genomen over het breder maken van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Een meerderheid…

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op woensdag 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de…

De grasmat op de dijk bij Oosterbierum is dinsdag met een stormsimulator getest.

Rijkswaterstaat start begin 2019 met het verduurzamen van de openbare verlichting op de veerhaven van Texel. De openbare verlichting op de veerhaven…

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied.

Een Interview met hoogleraar Katja Philippart. Door de warmte stierven dit jaar relatief veel schelpdieren op het wad. Net als vroeger in koude…

De Heining, dat is de naam van het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Marrum. Op donderdagavond 15 november onthulden bewoners uit de streek op…

Op donderdagmiddag 29 november wordt het vierde werkcongres over een plasticvrije Waddenzee georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners,…

De tonnenloods op Terschelling wordt verbouwd. De loods die in West staat, is nu nog een bedrijfsloods waar wordt gewerkt aan de betonning van het…

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de druk van…

Donderdag 8 november 2018 is met een nepstorm de grasmat van de zeedijk in de Carel Coenraadpolder getest. De test is nodig om te kijken of de grasmat…