Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust&Zee gids 2019-2020.

Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld.

De digitale flyer Gedragscode voor dronevliegers – Vliegen met respect voor de Waddennatuur attendeert de bestuurders van drones op de bijzondere…

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de…

Na Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog heeft ook Terschelling dinsdag een rook- en stookverbod ingesteld voor de natuurgebieden.

LAUWERSOOG - ‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied’. Dat zei Jesler Kiestra, hoofd…

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start

LAUWERSOOG - Waddengedeputeerde Henk Staghouwer heeft zojuist het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een speciaal magazine over vaarrecreatie…

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee?

Op 20 juni 2019 zond de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer over de nieuwe Beheerautoriteit Wadden.

Vanwege het 10 jarig bestaan van Waddenzee Werelderfgoed wordt van 19 tot 26 juni een trilaterale fietstocht gefietst.

Het Waddenfonds ondersteunt een grote schoonmaakactie van de Wadden met een subsidie van ruim € 28.000,--. Onder de vlag van de landelijke Beach…

Mijnenjager Zr. Ms. Zierikzee heeft de afgelopen week samen met NAVO-partners tien explosieven bij de Waddeneilanden geruimd. Het gebeurt niet vaak…

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale…

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en…

Onderzoekers willen ruwe haaien in en rond de Waddenzee volgen met kleine GPS-zenders. Ook worden er camera's met aas ingezet boven de eilanden om de…

Voor de kust van Delfzijl zijn maandag 26 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder.

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen…

Rijkswaterstaat kiest voor een zeewaartse versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland, minister Van Nieuwenhuizen heeft haar handtekening onder het…

Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbaricum Frisicum hebben zondag bij een zoektocht naar de moeraspaardenbloemen op Schiermonnikoog per…

Netbeheerder Liander gaat tussen Ameland en Holwerd aan de slag met de aanleg van twee extra elektriciteitskabels. De kabels komen tussen het…

Het dossier oesterrapen Waddenzee gaat met dit besluit naar een nieuwe fase. Nu de toekomstige deelnemers aan deze activiteit bekend zijn, kunnen zij…

Er moet een onderzoek komen naar het verband tussen de daling van het wadvogels en de gaswinning in de Waddenzee. Dat wil een adviescommissie van…

De kustlijn van Schiermonnikoog schuift jaarlijks tussen strandpaal 4 en 5 ongeveer 30 m landwaarts.

De catamaran Energy Observer, één van de eerste waterstofschepen ter wereld, vaart de hele wereld over en neemt vandaag tussen Vlieland en…

OUDESCHILD – De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden woensdag 17 april de Green Deal Visserij…

Dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 vindt op de Noordzee een tweedaags internationaal wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding plaats.

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor…

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (namens alle partners van Eems-Dollard 2050) en minister Olaf Lies (Umweltministerie Niedersachsen) hebben…

U en ik weten wel hoe mooi het Waddengebied is, maar dat geldt niet voor iedereen. Het promoten van de Wadden kan nog beter, al helemaal omdat de drie…

De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is klaar. Door het uitbaggeren van een vloedgeul is de verbinding naar verwachting enkele…

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,-- twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen.…

Het ruimen van de olievlek op de Noordzee is voorspoedig verlopen. Rijkswaterstaat rondt vandaag (28 maart 2019) nog de opruimwerkzaamheden af.

Ongeveer 18,5 kilometer ten westen van Texel is woensdag een olievlek ontdekt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het om een…

Op Rottumeroog wordt een nieuwe vogelwachtershut gebouwd. Het wordt een bouwwerk op palen.

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk…

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief…

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit…

De gezamenlijke opruimactie op de Rottums is afgerond. In totaal zijn er zo’n twintig bigbags vol afval opgeruimd. Naast tal van verschillende…

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een…

Het Waddenfonds ondersteunt twee kleinschalige en vernieuwende projecten met bijna € 100.000,--. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in…

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft…

Rijkswaterstaat houdt samen partners vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart 2019 een opruimactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit…

Met financiële steun van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland heeft Damen Shipyards Den Helder op Texel een Maritiem Milieu Ponton gebouwd.

Op Terschelling wordt momenteel hard gewerkt om de duinen weer stuivend te krijgen. Deze ingreep is nodig, omdat er te veel stikstof in de lucht zit.…

Er komt een onderzoek naar problemen met traag internet op Vlieland en Terschelling. Ondernemers op beide eilanden klagen al langer over slechte…

Nu er is afgeschaald naar GRIP-0 hebben betrokken partijen in het Waddengebied opnieuw gezamenlijk maatregelen afgesproken voor het opruimen van de…