Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Op de Waddenzee is een netwerk van ontvangers actief om de bewegingen van meer dan honderd kanoeten te volgen. Die hebben allemaal een zendertje op…

Recent zijn nieuwe extreme klimaatscenario’s uitgewerkt voor zeespiegelstijging in Nederland. Wat betekent dit voor de Friese waddenkust die bekend…

Markeringsboeien van Rijkswaterstaat op de Waddenzee worden mogelijk voorzien van ontvangers om de bewegingen van gezenderde zeebaarzen, ruwe haaien,…

Vanaf 2020 krijgen 12 personen toestemming om voor een periode van minimaal 6 jaar in de Waddenzee op duurzame wijze oesters te rapen. Deze groep…

Rijkswaterstaat heeft rederij MSC gesommeerd om komende week het resterende deel te betalen van de opruimkosten van de containerramp met de Zoe boven…

Ongeveer 50 bezoekers bezochten dinsdag 10 september 2019 de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland in de periode na 2030.

De duinbrand die maandagmiddag woedde op het militaire oefenterrein de Vliehors op Vlieland is veroorzaakt door een verkeerd terechtgekomen oefenbom…

Een Egyptische landbouwdelegatie met ambtenaren, adviseurs en ondernemers heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Texel om daar praktijkvoorbeelden…

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft mogelijk ook gevolgen voor geplande activiteiten in de Waddenzee.

Het Schotse bedrijf TEC-Farragon heeft vergevorderde plannen voor een veerdienst tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth, bij Edinburgh. Daarmee…

Op het Texelse strand zijn drie zeeharten gevonden, meldt Ecomare. Dit zijn drijvende zaden uit tropisch Zuid- of Midden-Amerika.

De Waddeneilanden zetten sinds 2007 in op duurzame energie als aanjager voor duurzame ontwikkeling. Vorige week is op de Waddeneilanden een krant…

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is sprake van massale kokkelsterfte door het warme weer. Jouke Visser uit Harlingen vist al 35 jaar met de hand…

Saline Futures Conference l dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september l Van Hall Larenstein

De gemeente Het Hogeland moet de komende maanden sleutelen aan haar bestemmingsplan voor de Eemshaven, zodat potentiële investeerders weten waar ze…

Uit Europees onderzoek blijkt dat een derde van het Europese zeegras verloren ging door ziekte, afgenomen waterkwaliteit en kustontwikkeling, met een…

Lauwersmeer krijgt, samen met de twintig andere nationale parken in ons land, zes miljoen euro om 'aantrekkelijker te worden en meer bekendheid te…

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust&Zee gids 2019-2020.

Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld.

De digitale flyer Gedragscode voor dronevliegers – Vliegen met respect voor de Waddennatuur attendeert de bestuurders van drones op de bijzondere…

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de…

Na Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog heeft ook Terschelling dinsdag een rook- en stookverbod ingesteld voor de natuurgebieden.

LAUWERSOOG - ‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied’. Dat zei Jesler Kiestra, hoofd…

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start

LAUWERSOOG - Waddengedeputeerde Henk Staghouwer heeft zojuist het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een speciaal magazine over vaarrecreatie…

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee?

Op 20 juni 2019 zond de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer over de nieuwe Beheerautoriteit Wadden.

Vanwege het 10 jarig bestaan van Waddenzee Werelderfgoed wordt van 19 tot 26 juni een trilaterale fietstocht gefietst.

Het Waddenfonds ondersteunt een grote schoonmaakactie van de Wadden met een subsidie van ruim € 28.000,--. Onder de vlag van de landelijke Beach…

Mijnenjager Zr. Ms. Zierikzee heeft de afgelopen week samen met NAVO-partners tien explosieven bij de Waddeneilanden geruimd. Het gebeurt niet vaak…

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale…

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en…

Onderzoekers willen ruwe haaien in en rond de Waddenzee volgen met kleine GPS-zenders. Ook worden er camera's met aas ingezet boven de eilanden om de…

Voor de kust van Delfzijl zijn maandag 26 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder.

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen…

Rijkswaterstaat kiest voor een zeewaartse versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland, minister Van Nieuwenhuizen heeft haar handtekening onder het…

Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbaricum Frisicum hebben zondag bij een zoektocht naar de moeraspaardenbloemen op Schiermonnikoog per…

Netbeheerder Liander gaat tussen Ameland en Holwerd aan de slag met de aanleg van twee extra elektriciteitskabels. De kabels komen tussen het…

Het dossier oesterrapen Waddenzee gaat met dit besluit naar een nieuwe fase. Nu de toekomstige deelnemers aan deze activiteit bekend zijn, kunnen zij…

Er moet een onderzoek komen naar het verband tussen de daling van het wadvogels en de gaswinning in de Waddenzee. Dat wil een adviescommissie van…

De kustlijn van Schiermonnikoog schuift jaarlijks tussen strandpaal 4 en 5 ongeveer 30 m landwaarts.

De catamaran Energy Observer, één van de eerste waterstofschepen ter wereld, vaart de hele wereld over en neemt vandaag tussen Vlieland en…

OUDESCHILD – De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden woensdag 17 april de Green Deal Visserij…

Dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 vindt op de Noordzee een tweedaags internationaal wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding plaats.

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor…