Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Rijkswaterstaat start begin 2019 met het verduurzamen van de openbare verlichting op de veerhaven van Texel. De openbare verlichting op de veerhaven…

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied.

Een Interview met hoogleraar Katja Philippart. Door de warmte stierven dit jaar relatief veel schelpdieren op het wad. Net als vroeger in koude…

De Heining, dat is de naam van het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Marrum. Op donderdagavond 15 november onthulden bewoners uit de streek op…

Op donderdagmiddag 29 november wordt het vierde werkcongres over een plasticvrije Waddenzee georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners,…

De tonnenloods op Terschelling wordt verbouwd. De loods die in West staat, is nu nog een bedrijfsloods waar wordt gewerkt aan de betonning van het…

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de druk van…

Donderdag 8 november 2018 is met een nepstorm de grasmat van de zeedijk in de Carel Coenraadpolder getest. De test is nodig om te kijken of de grasmat…

Commissaris van de Koning Arno Brok wordt de nieuwe voorzitter van het Regiecollege Waddengebied. Hij volgt Bas Eenhoorn op, die aangaf te willen…

DEN HELDER – Port of Den Helder, de NAM, Rijkswaterstaat en Defensie gaan de buitenverlichting op hun bedrijventerreinen aanpassen om de…

Het Waddenfonds draagt 115.000 euro bij aan vijf nieuwe projecten die de leefbaarheid in het waddengebied versterken. De subsidies zijn toegekend aan…

Er komen steeds meer jonge zeehonden bij in de Waddenzee. Bij de tellingen in de Waddenzee van Duitsland, Denemarken en Nederland zijn dit jaar 9.285…

De lontkade bij Vijfhuizen, een buurtschap bij Hallum, mag worden doorgestoken. De rechtbank van Leeuwarden veegde de bezwaren van grondeigenaren en…

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende partijen (visserij, natuurorganisaties en overheden)…

Gravende honden maken de Friese dijken kwetsbaar. Wetterskip Fryslân treedt daarom voortaan strenger op tegen eigenaren van loslopende honden op de…

De Waddeneilanden kunnen binnenkort rekenen op een bedrag van anderhalf miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Ollongren wil…

Vandaag ontvangt Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, het eerste exemplaar van De Bosatlas van de Wadden.

Onderzoekers zijn deze week begonnen met het nemen van de eerste monsters uit de kleirijperij bij Delfzijl. In de kleirijperij wordt baggerslib uit de…

LEEUWARDEN/DEN OEVER - Het Waddenfonds draagt 43.500 euro bij om de historische vissershaven in Den Oever aantrekkelijker te maken.

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen.…

De bouw van het nieuwe Werelderfgoedcentrum bij Lauwersoog is voorlopig uitgesteld. Dat hebben de gemeente De Marne en de Stichting…

Voor de nieuwe advieskostenregeling van het Waddenfonds zijn in anderhalve week 36

subsidieaanvragen ingediend. Initiatiefnemers van projecten in het…

De eerste week van de mosselzaadvisserij in het najaar op de Waddenzee zit er op. De mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse en Zierikzee hebben…

Werkzaamheden om de primaire waterkering op Terschelling te versterken starten op maandag 8 oktober. Op ongeveer 22 locaties zijn aanvullingen met…

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de vraag hoe de Nederlandse Waddenzee zal reageren op de combinatie van klimaatverandering en…

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren…

Wat kun je allemaal doen met het overtollige slib uit de Eems-Dollard? En hoe houd je tegelijkertijd het kustgebied bij Delfzijl veilig en leefbaar?…

Onderzoekers van Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel zijn erin geslaagd larven te kweken van een inheemse oestersoort. Het…

De komende tijd vind er een groot project plaats met betrekking tot de renovatie en verbetering van de Afsluitdijk. Dit project is gestart op maandag…

DEN HELDER - De provincie Noord-Holland legt de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) voor de dijkversterking tussen Den Helder…

Het opknappen van 24 eendenkooien in het Waddengebied is woensdagmorgen officieel afgesloten in Hallum. Dat werd gedaan door gedeputeerde Klaas…

Staatsbosbeheer sluit op Terschelling per direct een aantal gebieden, omdat het woekerplantje de watercrassula daar werd aangetroffen. Het gaat om…

De Waddeneilanden hebben dit seizoen een grote groei in het aantal toeristen. Zo noteerde Ameland 7 procent meer bezoekers dan het jaar ervoor.…

De mosselkwekers zijn begonnen met het leveren van de nieuwe oogst consumptie mosselen. De kwaliteit (het vleespercentage) is zeer goed. Meer dan 30%…

Het Wadden Center in Kornwerderzand is nog geen halfjaar open en heeft nu al 90.000 bezoekers getrokken. Dat is veel meer dan de verwachting.

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om…

Op de droogvallende platen in de Waddenzee zijn deze zomer massaal kokkels doodgegaan. Dat is vastgesteld door onderzoekers van Wageningen Marine…

Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018…

De Waddenacademie, gemeente Vlieland, het Fries Film Archief en Podium Vlieland organiseren van maandag 27 t/m woensdag 29 augustus een intiem…

Het Wad beleven in virtual reality. Daarmee wil onderneemster Rens Kalsbeek mensen enthousiast maken voor het Waddengebied.

Het scheepswrak bij de Mothoek houdt zijn geheimen nog even verborgen. Onderzoek moest uitwijzen of het schip behoorde tot de vissersvloot die in 1883…

Op dit moment vindt er een grootschalig onderzoek plaats naar beleving onder vaarrecreanten op het Wad. Een tiental enquêteurs vraagt deze zomer naar…

De watertemperatuur in de Noordzee is momenteel veel hoger dan normaal, als gevolg van het warme weer van de afgelopen weken in Noordwest-Europa.

Afgelopen jaar zijn er in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee op twee locaties in de Waddenzee aanvullende verstoringswaarnemingen gedaan…

Onder leiding van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is een app ontwikkeld op de mobiele telefoon waarmee de…

De filmpjes van Ik pas op het Wad over de Erecode Waddenzee zijn ruim 300.000 keer bekeken op Facebook. In totaal hebben 55.000 mensen tenminste één…

Het Afsluitdijk Wadden Center heeft er een nieuwe attractie bij: de filmvoorstelling ‘Aquavista’ neemt kijkers mee op een bijzondere rondvlucht over…

De provincie Groningen steunt het project 'Waterstof in Schepen Lauwersoog'. Hierbij maken ondernemers in de haven gebruik van waterstof voor hun…

Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun…

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk…

Het is nog steeds niet gelukt de watercrassula in de duinen van Terschelling uit te roeien. Sterker nog, het plantje is zelfs op een tweede locatie op…

De Waddeneilanden raken meer in trek bij jongeren. Niet alleen voor vakantie, maar om er te wonen en te werken.

Aan boord van de Amazone vierden bestuurders, vissers en de havendirecteur van Lauwersoog dinsdagavond in het Westgat een klein feestje. De reden? De…

Vanwege de aanhoudende droogte en de harde wind geldt op Terschelling en Ameland sinds zaterdag een rook- en stookverbod. Terschelling verleent ook…

Het Waddenfonds verleent ruim € 2.893.500,-- subsidie aan een grootschalig project van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit bedrag wordt…

De Wadden vormen een uniek natuurgebied van Werelderfgoedklasse. Hoe ziet een duurzaam mobiliteitssysteem er uit dat past bij de toekomst (2050) en…

LAUWERSOOG - Op zaterdag 30 juni wordt in Lauwersoog de verjaardag van het Werelderfgoed Waddenzee gevierd met allerlei feestelijke activiteiten.

Leeuwarden - In de afgelopen jaren is het aantal jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) op de Friese Waddeneilanden toegenomen. Ook is door het aantrekken…

De Waddenunit heeft onlangs een bijzondere vondst gedaan in de Waddenzee. Op het mosselrekje in het Oosterom (iets ten zuiden van Terschelling) trof…

WADDENGEBIED - Van zondag 3 juni tot en met dinsdag 5 juni zal een delegatie van Duitse journalisten het Friese waddengebied aandoen. Zij gaan hier…

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een…

Aankomende zondag 3 juni 2018 brengt zeecruiseschip de Star Breeze voor de eerste keer een bezoek aan Harlingen. Naar verwachting meert het luxe, 134…

Op het onbewoonde Waddeneiland Griend is een nieuwe diersoort voor Nederland ontdekt. Het gaat om een springstaartensoort.

Voor het derde jaar achtereen is donderdag het boekje ‘Wadden in Beeld’ verschenen.

Het Waddenbelevingspunt in Den Oever is op 23 mei officieel in gebruik genomen. Daarmee is het Waddenbelevingspunt nu open voor iedereen met hart voor…

National Geographic heeft een speciale Waddenspecial gelanceerd. De special staat helemaal in het teken van de Wadden, en de bijzondere flora en fauna…

Tijdens het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ op 17 mei jl. in Leeuwarden ging de korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en…

Het Actieplan voor Broedvogels dat deze week op de Waddenconferentie in Leeuwarden gepresenteerd wordt, moet het leven voor 21 vogelsoorten in het…

De Waddenzee is een uniek gebied dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Nederland, Duitsland en Denemarken werken al ruim 40 jaar samen aan de…

Het Waddenfonds investeert in 2018 in totaal € 500.000 in lokale innovaties in het

waddengebied. Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage…

Het Fries Film Archief, Slieker Film en de Waddenacademie organiseren op donderdag 17 mei een intiem filmfestival met een internationaal tintje met…

De afspraken in het Mosselconvenant over de beperking van de bodemzaadvisserij en de ontwikkeling van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) hebben…

KORNWERDERZAND – Maandagmiddag is bekendgemaakt hoe de Afsluitdijk er uit komt te zien na de grote renovatie die eind dit jaar gaat beginnen. De dijk…

Waterschap Noorderzijlvest zet de Cleveringsluizen bij Lauwersoog langer open voor vissen. Dat is nodig om de trektocht van vissen makkelijker te…

Rijkswaterstaat presenteerde het beoogde voorkeursalternatief voor de versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland gisteravond aan omwonenden.

Op 18 en 19 april 2018 vindt een tweedaags wetenschappelijk onderzoek plaats naar oliebestrijding op zee. In deze onderzoeken wordt de snelheid…

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei staat Leeuwarden twee dagen in het teken van de Wadden.

Met de bekendmaking van het indrukwekkende ontwerp van de Deense architect Dorte Mandrup, is nu ook het officiële startsein gegeven voor de verdere…

De samenwerkende beheerders van het waddengebied hebben de Basismonitoring Wadden opgestart. Dit programma moet gaan zorgen voor betere en…

Rijkswaterstaat doet in het Amelander Zeegat uitgebreid onderzoek, om manieren te vinden om kust-, water- en natuurbeheer optimaal te kunnen…

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken.

Een kleine doorbraak in het onderzoek naar vaarrecreatie op de Waddenzee. De onderzoekers van het Monitoringsconsortium (MOCO) zijn er in geslaagd om…

Uitheemse soorten worden vaak als schadelijk beschouwd, maar de Japanse oesters die oprukken in de Waddenzee blijken juist meerwaarde te hebben.

Het kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor nieuwe windparken. Twee moeten voor de kust van de Noord-Hollandse plaatsen Petten en…

Een garnalenkotter die geen rokende dieseluitlaat heeft, maar een schoon schip dat vaart op waterstof. Het is geen vaag plan, maar een concreet idee…

Vandaag start Rijkswaterstaat met een groot experiment in het Amelander Zeegat. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem ver voor de kust neer te leggen,…