Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de…

Na Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog heeft ook Terschelling dinsdag een rook- en stookverbod ingesteld voor de natuurgebieden.

LAUWERSOOG - ‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied’. Dat zei Jesler Kiestra, hoofd…

Drie grootschalige projecten in Waddengebied kunnen van start

LAUWERSOOG - Waddengedeputeerde Henk Staghouwer heeft zojuist het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een speciaal magazine over vaarrecreatie…

Is hete zomer voorbode voor ecosysteem-verandering Waddenzee?

Op 20 juni 2019 zond de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede kamer over de nieuwe Beheerautoriteit Wadden.

Vanwege het 10 jarig bestaan van Waddenzee Werelderfgoed wordt van 19 tot 26 juni een trilaterale fietstocht gefietst.

Het Waddenfonds ondersteunt een grote schoonmaakactie van de Wadden met een subsidie van ruim € 28.000,--. Onder de vlag van de landelijke Beach…

Mijnenjager Zr. Ms. Zierikzee heeft de afgelopen week samen met NAVO-partners tien explosieven bij de Waddeneilanden geruimd. Het gebeurt niet vaak…

Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale…

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Programma naar een Rijke Waddenzee de ecologische systeemveranderingen van de Eems-Dollard op een rij gezet en…

Onderzoekers willen ruwe haaien in en rond de Waddenzee volgen met kleine GPS-zenders. Ook worden er camera's met aas ingezet boven de eilanden om de…

Voor de kust van Delfzijl zijn maandag 26 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder.

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen…

Rijkswaterstaat kiest voor een zeewaartse versterking van de Waddenzeedijk op Vlieland, minister Van Nieuwenhuizen heeft haar handtekening onder het…

Leden van de vereniging voor veldbiologie Herbaricum Frisicum hebben zondag bij een zoektocht naar de moeraspaardenbloemen op Schiermonnikoog per…

Netbeheerder Liander gaat tussen Ameland en Holwerd aan de slag met de aanleg van twee extra elektriciteitskabels. De kabels komen tussen het…

Het dossier oesterrapen Waddenzee gaat met dit besluit naar een nieuwe fase. Nu de toekomstige deelnemers aan deze activiteit bekend zijn, kunnen zij…

Er moet een onderzoek komen naar het verband tussen de daling van het wadvogels en de gaswinning in de Waddenzee. Dat wil een adviescommissie van…

De kustlijn van Schiermonnikoog schuift jaarlijks tussen strandpaal 4 en 5 ongeveer 30 m landwaarts.

De catamaran Energy Observer, één van de eerste waterstofschepen ter wereld, vaart de hele wereld over en neemt vandaag tussen Vlieland en…

OUDESCHILD – De heer E. Kooiman, wethouder Texel en de heer P. van der Vis bestuurslid CIV Texel tekenden woensdag 17 april de Green Deal Visserij…

Dinsdag 16 en woensdag 17 april 2019 vindt op de Noordzee een tweedaags internationaal wetenschappelijk onderzoek naar oliebestrijding plaats.

Met de pilot Kleirijperij onderzoekt het programma Eems-Dollard 2050 innovatieve methoden om van slib op een rendabele manier klei te maken voor…

De Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer (namens alle partners van Eems-Dollard 2050) en minister Olaf Lies (Umweltministerie Niedersachsen) hebben…

U en ik weten wel hoe mooi het Waddengebied is, maar dat geldt niet voor iedereen. Het promoten van de Wadden kan nog beter, al helemaal omdat de drie…

De bochtafsnijding in de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is klaar. Door het uitbaggeren van een vloedgeul is de verbinding naar verwachting enkele…

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna € 100.000,-- twee vernieuwende en kleinschalige projecten op het gebied van biodiversiteit in zes Friese dorpen.…

Het ruimen van de olievlek op de Noordzee is voorspoedig verlopen. Rijkswaterstaat rondt vandaag (28 maart 2019) nog de opruimwerkzaamheden af.

Ongeveer 18,5 kilometer ten westen van Texel is woensdag een olievlek ontdekt. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat het om een…

Op Rottumeroog wordt een nieuwe vogelwachtershut gebouwd. Het wordt een bouwwerk op palen.

Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met het Zoet Zout Knooppunt een verkenning uitgevoerd naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk…

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief…

De Commissie m.e.r. heeft geadviseerd over de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het Rijk wil met deze aanpak de waterkwaliteit en natuurkwaliteit…

De gezamenlijke opruimactie op de Rottums is afgerond. In totaal zijn er zo’n twintig bigbags vol afval opgeruimd. Naast tal van verschillende…

In december 2017 heeft het Ministerie van LNV via het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) opdracht gegeven voor het uitvoeren van een…

Het Waddenfonds ondersteunt twee kleinschalige en vernieuwende projecten met bijna € 100.000,--. Het gaat om de realisatie van een dorpshuis in…

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft…

Rijkswaterstaat houdt samen partners vanaf maandag 4 maart tot en met donderdag 7 maart 2019 een opruimactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit…

Met financiële steun van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland heeft Damen Shipyards Den Helder op Texel een Maritiem Milieu Ponton gebouwd.

Op Terschelling wordt momenteel hard gewerkt om de duinen weer stuivend te krijgen. Deze ingreep is nodig, omdat er te veel stikstof in de lucht zit.…

Er komt een onderzoek naar problemen met traag internet op Vlieland en Terschelling. Ondernemers op beide eilanden klagen al langer over slechte…

Nu er is afgeschaald naar GRIP-0 hebben betrokken partijen in het Waddengebied opnieuw gezamenlijk maatregelen afgesproken voor het opruimen van de…

Het Programma naar een Rijke Waddenzee blikt terug op 2018 via het Jaarverslag. Hoogtepunten van het jaar zijn onder meer de resultaten rondom…

Op Schiermonnikoog is het vervolg gestart van de Elfwegentocht; een fossielvrije belevingsdag met duurzame auto's en advies over het gebruik ervan. Op…

De afhandeling van de gevolgen van de overboord geslagen containers, van de containerramp met de MSC Zoe, ligt vanaf nu bij het Bestuurlijk Wadden…

Na het lossen van containers in Bremerhaven en Gdansk blijkt dat de MSC Zoe niet 291 containers is verloren, maar minimaal 345. De rederij MSC heeft…

Rijkswaterstaat probeert komend voorjaar met 5,4 miljoen kub zand de Noordzeekust van Ameland te beschermen. Dat zijn 2500 Amelander vuurtorens vol,…

Ze zijn niet te vergelijken met de 'gewone' vogelkijkhutten: de speciale vogelfotohutten die Han Bouwmeester maakt. De polder Breebaart bij Termunten…

De Elfwegentocht On Tour, het vervolg op de succesvolle Elfwegentocht 2018, trekt vanaf donderdag 7 februari de provincie Fryslân in. Op die dag is…

'Er is wel degelijk controle en handhaving in het Waddengebied.' Dat zegt Rijkswaterstaat naar aanleiding van berichten maandag dat er op het wad geen…

Op Terschelling, Ameland en Vlieland zijn tientallen dode of bijna dode zeekoeten aangespoeld. Op de Plaat liggen tientallen dode vogels, net als op…

LEEUWARDEN – Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van…

Na jaren van passen en meten is er in goed overleg een nieuwe oplossing gevonden voor de extra vaarroute in de Waddenzee. Het gaat om de route door de…

In de Eems-Dollard, ten noorden van de provincie Groningen is het water erg troebel. Sinds woensdag is er een onderzoek gaande naar de vraag hoe dat…

Het Waddenfonds start in de zomer van dit jaar met een nieuwe subsidieronde voor alle acht hoofdthema’s. Het dagelijks bestuur van het fonds neemt in…

Deze ochtend (18 januari 2019) zijn de weersomstandigheden voldoende om de berging te kunnen starten. De Atlantic Tonjer start in de Eemsgeul en de…

Het aantal toeristen dat jaarlijks een bezoek brengt aan de Afsluitdijk is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Per jaar komen 700.000 toeristen…

De burgemeesters van de Waddeneilanden bedanken iedereen die heeft geholpen bij het opruimen van de stranden na de containerramp met vrachtschip MSC…

Op waddenzee.nl is een verzameling officiële documenten beschikbaar rond het containerverlies van de MSC Zoe.

Sinds kort is een applicatie beschikbaar waarmee mensen in het waddengebied grootschalig de microplasticvervuiling (HDPE-korrels) in kaart kunnen gaan…

Rijkswaterstaat start komende week met het baggeren van de bochtafsnijding (Vloedgeul) op het vaartraject Holwerd-Ameland. Door de realisatie van de…

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee,…

Dertien medewerkers van Staatsbosbeheer en de Waddenunit - de toezichthouders op het Waddengebied van het ministerie van LNV - hebben dinsdagmiddag…

Rijkswaterstaat heeft vandaag met betrokken partijen afgestemd over het bergen van de overboord geslagen containers. Dit is een groots opgezette…

Copyright DvhN/LC, Bron: Rijkswaterstaat

Naar de huidige inzichten zijn 238 van de 281 van de overboord geraakte containers van de MSC Zoe gelokaliseerd. Er is vastgesteld dat een groot deel…

De schoonmaakactie op de Wadden om zowel de stranden als de wateren te ontdoen van plastic en spullen uit overboord geslagen containers, gaat vandaag…

Rijkswaterstaat houdt dit weekend een schoonmaakactie op de Rottums in de Waddenzee. In dit beschermde en gesloten natuurgebied is lading uit het…

De MSC Zoe is in de nacht van dinsdag op woensdag boven Borkum geen 30, maar 270 containers kwijtgeraakt. Dat meldt de Kustwacht. Intussen zijn 21…

Het Waddenfonds trekt voor het komende jaar opnieuw 500.000 eurouit voor subsidiëring van kleinschalige en vernieuwende projecten die de lokale…

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij heeft besloten vanaf volgend jaar nog eens vier jaar door te gaan met het programma 'Naar…

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeenten Ameland en Noardeast-Fryslân werken gezamenlijk aan een langetermijnvisie voor de verbinding van…

Impuls voor vergroening chemiecluster Delfzijl en biovergister Ameland

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten…

Het klimaat verandert omdat de temperatuur op de aarde stijgt. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Onlangs…

De Waddenzeedijk op Vlieland kan anders versterkt worden dan met de eerder gepresenteerde oplossing met een golfmuur.

Voor het eerst is onderzocht hoeveel zwerfafval er in de Waddenzee zit en waar het eigenlijk vandaan komt. In opdracht van Rijkswaterstaat is het…

Om te achterhalen hoe sterk het zwakste punt van een grasmat als dijkbekleding is, start Rijkswaterstaat 4 december 2018 een proef op de Waddenzeedijk…

Er lijkt een reële kans op een doorstart van het project 'Waddenagenda'. De afgelopen drie jaar is er door dat project voor miljoenen in het…

Er wordt waarschijnlijk volgend jaar een beslissing genomen over het breder maken van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Een meerderheid…

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op woensdag 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de…

De grasmat op de dijk bij Oosterbierum is dinsdag met een stormsimulator getest.

Rijkswaterstaat start begin 2019 met het verduurzamen van de openbare verlichting op de veerhaven van Texel. De openbare verlichting op de veerhaven…

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied.

Een Interview met hoogleraar Katja Philippart. Door de warmte stierven dit jaar relatief veel schelpdieren op het wad. Net als vroeger in koude…

De Heining, dat is de naam van het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Marrum. Op donderdagavond 15 november onthulden bewoners uit de streek op…

Op donderdagmiddag 29 november wordt het vierde werkcongres over een plasticvrije Waddenzee georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners,…

De tonnenloods op Terschelling wordt verbouwd. De loods die in West staat, is nu nog een bedrijfsloods waar wordt gewerkt aan de betonning van het…