Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Groningen Seaports gaat meehelpen om te zorgen dat er minder afval in de zee terecht komt. Vijf Nederlandse havens, minister Schultz van Haegen van…

WINSUM – Het Groninger Landschap is aan de Groninger Noordkust gestart met de herinrichting van het binnendijkse brak waternatuurgebied de Klutenplas.

Landbouworganisatie LTO Noord gaat boeren stimuleren om projecten aan te dragen die in aanmerking komen voor subsidie uit het Waddenfonds.

Er komt een economisch versterkingsprogramma voor het aardbevingsgebied. Dat zijn het Rijk, de provincie, negen Groningse gemeenten en de NAM…

Bijna een kwart van de garnalenvissers op de Waddenzee denkt er serieus over na om te stoppen. Dat bleek bij een bijeenkomst in Harlingen.

Het is druk op het wad. Vooral als het vloed wordt zwermen wolken van soms tienduizend wadvogels door de lucht, op zoek naar een plek om hoog water af…

Op de Leeuwarder Uitmarkt van 31 augustus is door Katja Philippart, lid van de directie van de Waddenacademie en coördinator project Walter, Wad-NU…

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben besloten een bijdrage van € 20.000,-- te verlenen aan de stichting EemsdeltaGreen voor het …

Eenheden en helikopters uit verschillende landen trainen van 8 tot en met 22 september in internationaal verband. Diverse militaire toestellen gaan de…

De Nederlandse Waddenzee krijgt weer zeegras. Onderzoekers hebben op verschillende plekken in de Wadden zeegras gezaaid dat eerder was geoogst bij het…

De lifeguards op de Waddeneilanden kunnen terugkijken op een succesvol seizoen.

HARLINGEN - Tijdens de 55-ste editie van de Harlinger Visserijdagen wordt afscheid genomen van een van de trouwste deelnemers aan de…

Maandag 1 september, tijdens de Flora- en Visserijdagen, gaan de vissers in Den Oever, de Coöperatieve In- en Verkoop Vereniging (CIV) en de gemeente…

Het is een topjaar voor zeevenkel. In de havens van Oudeschild en Den Helder, langs de Afsluitdijk en op veel andere plaatsen langs de Waddenzee tot…

Natuurmonumenten begint volgende week met het herstel van de Bantpolder, tussen het Lauwersmeer en Moddergat.

Het team van mensen die de uitkomsten van het rapport 'Chemiecluster Eemsdelta op stoom' gaat uitvoeren is compleet. Onder leiding van oud Akzo Nobel…

PIETERBUREN - Pieterburen en Westvoorne vormen één organisatie. Dat is de nieuwste ontwikkeling van de zeehondencrèche die door Lenie 't Hart is groot…

De aanleg van het zonnepark op Ameland is een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft in meerderheid geen problemen met het project.

Op Ameland is een nieuwe plant voor Nederland ontdekt. Het gaat om kliflamsoor (Limonium binervosum). De groeiplaats op Ameland is een droog stukje…

Om de bereikbaarheid van de Willemshaven te verbeteren, wordt er een loopbrug gebouwd van de keermuur naar de Willemshaven. Vandaag heeft wethouder Le…

Wielersport Texel gaat de mogelijkheden om op Texel te mountainbiken uitbreiden met 27,7 kilometer op terrein van Staatsbosbeheer. Dinsdag 19 augustus…

De provincie Fryslân en het Waddenfonds steken de komende jaren ruim anderhalf miljoen euro in het toegankelijk maken van oude Duitse bunkers op de…

Roompot ziet volop mogelijkheden op de Waddeneilanden. Jurgen van Cutsem, directeur van de Zeeuwse recreatiegroep, heeft zijn zinnen gezet op overname…

De gemeente Ferwerderadeel moet een nieuw besluit nemen over het gemaal in de Waddenzeedijk bij Marrum.

BALLUM – Het zonnepark, dat staat geprojecteerd op het vliegveld bij Ballum, is verre van een onomstreden project en hoe groot wordt het park nu…

Het zeegrasveld in de Waddenzee bij Terschelling is dit jaar bijna een hectare gegroeid.

Maandag 18 augustus hebben Staatsbosbeheer en de Stichting Cranntex de erfpachtovereenkomst getekend voor de biologische teelt van cranberry’s langs…

De nieuwe methode die waterschap Hunze en Aa's gebruikt om de sterkte van de Eemskanaaldijk zuidzijde te toetsen, blijkt goed te werken. Volgens het…

Regelmatig zagen de wadwachten van de Engelsmanplaat Reuzensterns voorbij vliegen. Op 1 augustus stelden ze voor het eerst vast hoeveel Reuzensterns…

 

De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal wil kans maken op een bijdrage van het Waddenfonds, zoals de stichting ook in mei al eens aangaf. Maar het…

Gisteren kreeg Lionel Veer, de Nederlandse ambassadeur bij UNESCO, de nieuwe zegels met Nederlands werelderfgoed overhandigd, die PostNL uitgeeft. Het…

De plannen voor het nieuwe sanitairgebouw voor waterrecreanten in het centrum van Dokkum zijn klaar. Het programma ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’…

Precies 35 jaar geleden verdronken op Ameland acht paarden bij het te water laten van de Hollumer reddingsboot.

Vooralsnog zijn er in de Westelijke Waddenzee amper nieuwe mosselbanken bijgekomen. Onlangs ontdekte de Waddenunit (Stormvogel) een klein bankje…

Kleine stukjes plastic vormen een groot probleem voor veel zeedieren. Strandkrabben bijvoorbeeld. Zij eten allerlei kleine eetbare plantjes en…

In verband met de extreem hoge waterstand in de Waddenzee heeft de MS Midslân van rederij Doeksen maandag vertraging.

Deze zomer zijn zo’n 42.000 bergeenden aan het ruien op het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee, zo blijkt uit de jaarlijkse zomertelling. Dat…

Reddingshelikopters hebben in juli een recordaantal vluchten uitgevoerd om zieke mensen vanaf de Friese Waddeneilanden en de Noordzee naar het…

Twee dagen klussen en hij stond overeind: de nieuwe schuilhut op het onbewoonde Rottumeroog. De hut is gemaakt van inlands larikshout uit de bossen…

TEXEL - De KNRM Texel heeft maandagavond geassisteerd bij de redding van twee personen die vastzaten op een drooggevallen plaat in de Waddenzee.

De gemeente Ameland stelt in verband met de droogte vanaf maandag een rook- en stookverbod in voor alle natuurgebieden op het eiland.

Zondag is in de waddenzee een walvis, vermoedelijk een dwervinvis, gered uit een visnet. Het 8 meter lange beest werd nabij Texel door mensen in een…

De gerestaureerde Terschellinger reddingboot Brandaris uit 1923 heeft haar originele scheepsbel waarin de naam Brandaris staat gegraveerd,…

Bij een goed seizoen kunnen miljoenen vissen op jaarbasis gebruik maken van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk.

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen Rederij Doeksen voor het ongeval dat op 12 september 2013 plaatsvond, waarbij een 72-jarige…

Een bijzondere gouden ring uit de 16e eeuw, gevonden op Ameland, is na lange omzwervingen terug op het eiland.

Met de verspreiding van een nieuw viertalig gratis magazine met veel kaarten en routes, het creëren van een infocentrum bij activiteitenboerderij…

Peter Polhuis uit Leeuwarden is de nieuwe voorzitter van de begeleidingsgroep Luchtkwaliteit Harlingen. Polhuis is directeur van Dextera Advies en…

De Friese Waddeneilanden zouden in samenwerking met Texel een nieuwe provincie moeten vormen. Dat vindt de lokale partij Texel 2010. Het provinciehuis…

Op Ameland wordt bij het duinonderhoud op enkele plekken sinds 1990 gewerkt met ‘dynamisch kustbeheer’. Dat wil zeggen dat men de natuur zijn gang…

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen van 28 juli tot en met 5 september 2014 het ontwerpprojectplan Dijkversterking Koegraszeedijk en de…

EEMSHAVEN – De Commissie m.e.r. concludeert dat het milieueffectrapport voor de verruiming van de vaarweg Eemshaven – Noordzee nu volledig is.

In de Eemshaven meerde maandagavond een opmerkelijk schip af. Het ging om een schip gebouwd op de Meyerwerft in Papenburg maar is geen cruiseschip.…

Het lijkt erop dat windmolenparken in zee niet alleen maar negatieve effecten hebben op de natuur. Zeehonden blijken die structuren te gebruiken om…

In het zeiljacht, dat vorige maand vastliep voor de kust van Schiermonnikoog, zat zeventig kilo hasj. Dat is gebleken uit onderzoek naar de inhoud van…

Er zijn twee sfeerverslagen van de onderzoeken naar de Vismigratierivier door de Afsluitdijk. De sfeerverslagen geven een impressie hoe de…

De KNRM heeft maandagavond drie omgeslagen zeilers uit het Lauwersmeer gehaald. De reddingsmaatschappij was stomtoevallig in de buurt vanwege een…

Om te zorgen dat we in Nederland droge voeten houden, onderhoudt Rijkswaterstaat de kust door regelmatig zand aan te brengen. Rijkswaterstaat heeft in…

Wagenborg Passagiersdiensten heeft vorig jaar meer toeristen vervoerd naar Ameland.

HARLINGEN - Zaterdagochtend is er een grote brand geweest op de Hermeskade in Harlingen.

DOKKUM - Donderdag zijn er langs de Flieterpsterdyk bij Raard op de gemeentegrens Ferwerderadiel/Dongeradeel de Friestalige borden ‘Wolkom yn it…

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt jaarlijks door ruim 200.000 bezoekers actief beleefd. Deze mensen doen mee aan activiteiten zoals wadlopen, kanoën…

Vroegere Rijkswerf in teken van Willemsoord Werfgoed

Greenpeace legt zich niet neer bij de uitspraak van de Raad van State over de openbaarmaking van tweehonderd documenten over de kolencentrale van…

De Waddenvereniging heeft in haar 50-jarige archief een onbekend filmscenario ontdekt van de bekende filmmaker Bert Haanstra uit de jaren zeventig. De…

Het college van gedeputeerde staten van Groningen hoeft een groot aantal documenten over de vergunningverlening voor de elektriciteitscentrales van…

De rijksoverheid moet risicobeleid maken voor het aardbevingsgebied. Nederland heeft geen beleid voor zeldzame calamiteiten met grote gevolgen - zoals…

Natuurorganisaties, de visserijsector en de overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt over natuurherstel in de Waddenzee. Het gaat om mogelijkheden om…

In Harlingen zijn dit weekend 19 jongeren aangehouden omdat ze met drugs en alcohol op zak naar een van de Waddeneilanden probeerden te reizen. Dat…

De Leeuwarder Courant meldt dat irritatie is ontstaan bij de bruine vloot over de haventarieven op West-Terschelling.

LAUWERSOOG - Vanaf dinsdag 15 juli starten Jan Geertsema en Barbara Rodenburg vanuit de haven van Lauwersoog Wadvistochten voor het publiek. Het is de…

Het college van B en W op Ameland heeft dit voorjaar met een aantal onderwijsinstellingen een intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van “de…

Aan veel onderwerpen die met Texel en het Waddengebied te maken hebben is (en wordt) uitgebreid onderzoek gedaan. Veel van de daardoor verkregen…

Donderdag 10 juli om 14.00 uur krijgt Vakantiepark Tjermelân in Oosterend op Terschelling het streekkeurmerk Waddengoud uitgereikt. Oeds Bijlsma,…

HARLINGEN - De provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland moeten nieuwe windmolenparken langs de Waddenzee zo veel mogelijk clusteren. Als dat…

Een speciale website is nu online over alle projecten die er spelen rondom De Nieuwe Afsluitdijk.

Het systematisch meten van de conditie van ecosystemen en hun bijdrage aan onze welvaart is belangrijk in een wereld met snelle milieuveranderingen.…

Door het Ministerie van EZ is vorig jaar samen met Duitse en Deense overheden, kennisinstituten, het Trilateraal Waddensecretariaat (CWSS) en PRW een…

Ruim 200.000 mensen brachten de afgelopen dagen een bezoek aan de Tall Ships Races in Harlingen.

De provincie Fryslân stelt voor dat de regio’s Noardwest-Fryslân en Noordoost-Fryslân in aanmerking komen voor een LEADER-subsidie. Dit geldt voor de…

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) reserveert 17 miljoen euro voor de grensoverschrijdende spoorverbinding Groningen – Leer /…

De Vismigratierivier is een innovatief plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen trekvissen hun paai- en…

Het Plan van Aanpak voor verbetering van het beheer voor de Waddenzee is klaar. Doel van het plan is om aan te geven hoe het beheer in de Waddenzee…

De Waddenacademie ontvangt opnieuw subsidie van het Waddenfonds. De nu verleende subsidie loopt tot eind 2015. Hiervoor is een bedrag van 1,6 miljoen…

 

Grote schepen varen woensdag de haven van Harlingen binnen voor de Tall Ships Races die donderdag beginnen.

Het Europese Hof van Justitie laat de veerbootkwestie liggen. Dat schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.

Rijkswaterstaat voert van september tot en met december 2014 onderhoudswerkzaamheden uit aan de noordelijke draaibrug van het Stevincomplex bij Den…

Noord-Holland krijgt toegang tot Europees geld uit het INTERREG 2 Zeeënprogramma.

Op Schiermonnikoog is onder de naam ‘De Centrale’ een coöperatie voor energie opgericht.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een stroomkabel tussen Duitsland en Delfzijl vergt meer tijd.