Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Honderden mensen genoten gisteren van de ‘Dag van het Wad’. Toeristen en bewoners hebben door tal van verschillende activiteiten het Werelderfgoed…

Mosselen en oesters uit een deel van de Oosterschelde mogen voorlopig niet worden verkocht omdat er mogelijk een giftige stof in zit. De Nederlandse…

Er zijn weer meer meerjarige mosselbanken in de Waddenzee. Dat blijkt uit een telling van natuurorganisaties. Deze mosselbanken liggen met name in het…

Zeven jaar geleden werd de Waddenzee uitgeroepen tot Werelderfgoed. Op zondag 26 juni wordt dit heugelijke feit voor de allereerste keer gevierd!…

Er komt mogelijk toch geld van het Rijk voor de verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Dat zegt minister Schultz van Haegen…

De ceremoniële Eerste Slag van de nieuwe herdenkingsmunt het Wadden Vijfje vond vrijdag plaats. Arjan Berkhuysen, Directeur van de Waddenvereniging,…

Op het strand van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Simonszand is paraffine aangetroffen. Rijkswaterstaat is sinds zaterdag bezig met het ruimen van…

Oerolbaas Joop Mulder breidt zijn podium uit van Terschelling naar de hele noordkust van Friesland. Sense of Place is een van de pijlers onder KH2018…

Woensdag 1 juni werd in de Victoriuskerk in Pingjum de Tijdtafel van Stichting Nieuw Atlantis feestelijk in gebruik genomen door mw. Sietske Poepjes,…

De stranden van de Waddeneilanden scoren hoog in een onderzoek van Zoover, een platform waar vakantiegangers hun beoordeling op kwijt kunnen.

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft de bemanning van de Krukel (Eén van de vier boten van de Waddenunit) een vogelnesten-inventarisatie uitgevoerd op het…

In het kweldercentrum Noarderleech bij Hallum hebben bestuurders van de provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en de gemeente…

Deltares, de TU Delft en Universiteit Utrecht hebben onderzoek gepubliceerd in Marine Geology (2016) waaruit blijkt dat de vertroebeling van het…

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed…

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de…

Met de opdrachtverlening aan Van den Herik Sliedrecht wordt na de zomervakantie gestart met de verruiming van de vaarweg vanaf de Noordzee naar de…

Zaterdag 21 mei 2016 was de Wereldvismigratiedag. Door de aanleg van dammen en dijken kunnen trekvissen niet van zout- naar zoetwater zwemmen.

Groot onderzoek naar wisselwerking natuur en recreatie in Waddengebied

Systeemgerichte drainage verkleint de kans op zoutschade op percelen. Een proef in het kader van project Spaarwater in Herbaijum wijst dat uit. Friese…

De teelt van zeewier kan uiteenlopende economische en maatschappelijke voordelen bieden.

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in…

Een internationaal plan van aanpak moet de vogelstand op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren.

Het boekje Wadden in beeld dat dit voorjaar voor het eerst uitkwam is een publicatie van de organisaties die in Noord-Nederland samen verantwoordelijk…

Werelderfgoed Waddenzee onopgemerkt voorbij rijden op de snelweg? Dat zit er niet meer in. Op de A7, A31 en de N9 staan sinds vandaag borden die…

Rijkswaterstaat markeert Schuitengat als normaal vaarwater

Aan de westkant van Terschelling is over een lengte van tien kilometer een dun spoor stookolie op het strand aangetroffen. De olie is aangetroffen…

TEXEL - Het is bekend wie de eigenaar was van de eeuwenoude en uitzonderlijk goed bewaard gebleven japon die vorige week in een scheepswrak bij Texel…

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vindt dat de tien additionele handkokkelvergunningen voor de Waddenzee gehandhaafd kunnen…

Rijkswaterstaat, Gemeente en Staatsbosbeheer met betrokkenen aan de slag met plannen voor 100 jaar oude loods.

Het zijn belangrijke maanden voor de toekomst van de Eems-Dollard. Voor 1 juni aanstaande moet er een voorstel liggen voor een meerjarig adaptief…

Het Beleefcentrum op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand kan gerealiseerd worden. Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân hebben hier mee ingestemd.

Bij een zeventiende-eeuws scheepswrak in de Waddenzee bij Texel hebben archeologen een grote archeologische vondst gedaan, bestaande uit onder meer…

Op de Afsluitdijk is een tijdelijk informatiecentrum geopend. In het centrum kunnen mensen informatie krijgen over het werk dat de komende jaren wordt…

Het Rijk zal met de Waddengemeenten en de watertaxibedrijven praten over het 's nachts varen. Nu mogen snelle watertaxi's niet varen als het donker…

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen…

De provincie Noord-Holland heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de komst van een helihaven in de Eemshaven. Volgens Noord-Holland zorgt een nieuwe…

Rijkswaterstaat verwacht nog enkele dagen nodig te hebben om in de haven van Oudeschild de laatste resten olie op te ruimen.

Vanmorgen is uit een gecoördineerde actie tussen de Kustwacht en Rijkswaterstaat gebleken dat er in het water voor de oostkust van Texel geen olie…

Het Waddenfonds heeft de aanvraag voor een bijdrage aan de Fiemel Batterie op Punt van Reide toegekend. Dit betekent dat er een bedrag van ruim…

Het leek zo logisch: dieren concentreren zich op plekken waar voor hen veel voedsel te vinden is. Toch ligt het niet zo simpel, ontdekten…

Op verzoek van Rijkswaterstaat worden maatregelen ingezet om de oliefilm aan de oostkust van Texel te ruimen. Hiervoor worden ten noorden van de haven…

Volgens de meest recente inschatting is er op donderdag 31 maart ca 72 m³ gasolie in de haven van Oudeschild gelekt. Daarvan is inmiddels ca 50 m³…

Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het bedrag gaat naar zes projecten in de drie…

Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Van de Intertoys-variant voor de kleinkinderen tot de stealth-variant…

Er komt weer een rechtszaak over het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden. De regionale ambulancevoorziening, de RAV, moet weer de strijd…

De glasaal die Friesland via de vishevel bij Roptazijl binnenkomt is dit jaar eerder dan anders. De kleine aal die in zoet water groot wordt kan door…

Op donderdag 24 maart 2016 van 13.00 tot 15.00 uur vergadert de commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wadden.