Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

LEEUWARDEN – Het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee is zowel ecologisch als sociaal-maatschappelijk gewenst en kansrijk. Het opstarten…

MARRUM - Maandagavond kwamen 120 belangstellenden naar de netwerkbijeenkomst bij recreatiebedrijf SeedyksterToer. Tijdens deze avond sprak…

Marrum – Op maandagavond 3 oktober organiseert Stichting Regiomarketing Toerisme in samenwerking met Waddengoud en de SeedyksterToer een…

Eenheden van de Lucht- en Landmacht oefenen van dinsdag tot en met vrijdag in en boven de Marnewaard.

De natuurlijke ontwikkeling van onbeviste mosselbanken in de Waddenzee wordt in kaart gebracht. Kennis die hieruit naar voren komt kan direct gebruikt…

De afgelopen maanden hebben vrachtwagens van Heuvelman Ibis en De Waard vele duizenden kubieke meters zand aangebracht op het voormalig Maringterrein,…

De Waddenacademie heeft de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen schriftelijk haar reactie op het Investeringskader…

Op de bestuursvergadering van waterschap Noorderzijlvest verschenen woensdagavond enkele tientallen landbouwers en omwonenden van de oevers van het…

Al meer dan 30 jaar wordt de Waddenzee gezamenlijk beheerd door Denemarken, Duitsland en Nederland. Tijd voor een evaluatie over hoe deze trilaterale…

Het Waddenfonds start met nieuwe subsidiemogelijkheden voor projecten die bijdragen aan de verbetering van het duurzame toeristische en recreatieve…

Er is dit najaar een ongekende hoeveelheid mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale…

Schoon slib uit de haven stimuleert kwelderaangroei - Vanaf september starten de gemeente Harlingen, It Fryske Gea en EcoShape een bijzonder…

Leeuwarden - Afvalverwerkingsbedrijf Omrin, eigenaar van de Reststoffen Energiecentrale (REC) in Harlingen, moet 45.000 euro boete betalen aan de…

De Waddenzeedijk bij Zwarte Haan, Holwerd en Wierum is weer veilig. Dat meldt Wetterskip Fryslân.

Staatsbosbeheer heeft deze zomer de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op de Engelsmanplaat vervangen door een nieuwe wadwachtpost. ‘De Kalkman’,…

Activisten van Greenpeace voeren momenteel actie bij de Eemshaven in Groningen. Ze blokkeren daar de toegang tot een kolencentrale.

Er is politieke onrust ontstaan op Terschelling over de bescherming van Terschelling-West tegen vooral de Waddenzee. Ooit is afgesproken dat de…

Rijkswaterstaat heeft afgelopen dinsdag voor het eerst een test gedaan boven de Waddenzee met een onbemand vliegtuig.

Kornwerderzand - De lobby voor een bredere sluis bij Kornwerderzand is gisteren een nieuwe fase ingegaan. Een financieel plan van de regio om de sluis…

De drie waddenprovincies willen af van de grote hoeveelheid kleine projecten die het geld uit het Waddenfonds opslokken.

In opdracht van de Waddenacademie heeft Altenburg & Wymenga in samenwerking met Goede Vissers een monitoringsprogramma uitgevoerd naar de bijvangst…

Bouwcombinatie Dijkstra Draisma/ GEAR Architectencombinatie gaat het Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk realiseren. Klaas Kielstra, gedeputeerde…

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich de komende weken in voor het natuurherstel van het onbewoonde Waddeneiland Griend.

Een bijzondere vondst op Schiermonnikoog. Sieger Rozendal en Cor Visser zagen een haaienei in het water vlak bij het strand. Het embryo dat erin zit,…

De herstelwerkzaamheden voor het vogeleiland Griend zijn begonnen. Het eiland wordt bedreigd in zijn voortbestaan.

Al decennia lang proberen biologen zeegras terug te krijgen in de Waddenzee en de Grevelingen. Nederlandse onderzoekers – onder wie Laura Govers van…

LEEUWARDEN - Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden op de natuur in de gaten te houden. Daarbij is het…

Over de voorgenomen zoutwinning onder de Waddenzee na 2018 door Frisia Zout in Harlingen, een dochteronderneming van European Salt Company, is in de…

Mossels zijn belangrijke bewoners van de diepere getijdenplaten en geulen langs de Nederlandse kust. In de Verenigde Staten zoeken mossels het graag…

Energieconcern Engie stelt de proefboringen op Schiermonnikoog voorlopig uit. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de coalitie Niet Boren voor…

De nieuwe vaarroute de Waardgronden tussen de eilanden Ameland en Terschelling is geopend. De route is speciaal voor de recreatievaart en gaat ten…

Het bunkercomplex Fiemel in Termunten is door de Stichting Museum 1939-1945 overgedragen aan Het Groninger Landschap. In overleg met deskundigen gaat…

De Waddenunit heeft tijdens het uitvoeren van een mosselbemonsteringsprogramma in de Waddenzee een bijzondere ontdekking gedaan. De bemanning van…

Monitor de aanwezigheid van vissen bij het gemaal in het Friese Vijfhuizen zowel binnen- als buitendijks. En beperk je in de monitoring niet alleen…

De gemeente Vlieland waarschuwt op haar website voor de gevaren en wijst mensen op de regels van militair oefenterrein De Vliehors. Volgens de…

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee…

In Holwerd moet de zee meer invloed krijgen op de kwelders. Daarom wordt de simmerdyk verlaagd. Greppels worden wat minder diep gemaakt zodat het vee…

De eerste bijeenkomst van de verschillende bezoekerscentra in het Waddengebied zorgde voor positieve reacties. De ontmoeting werkte inspirerend en er…

De natuur is de mosselkwekers positief gezind dit seizoen. Er zijn hele grote hoeveelheden mosselzaad gevallen op de Waddenzee (en in Zeeland).

Archeologen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verrichten van 11 t/m 22 juli onderwater-werkzaamheden aan de scheepswrakken van…

Kaartenactie vraagt aandacht voor bescherming en behoud Waddennatuur

De provincie Groningen, Industriepartners, NOM, Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben gisteravond het Industrie…

Doesburg - De Waddeneilanden krijgen er weer een nieuw festival bij. Van 16 tot en met 18 september beleeft het festival ´Stil op Schier´ zijn eerste…

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken, om zeldzame natuurwaarden veilig te stellen en…

DELFZIJL – Gerard Kremer gaat vanaf 1 juli aan de slag als boegbeeld voor toerisme Werelderfgoed Waddenzee. Zijn belangrijkste opdracht is om er voor…

Het Waddenfonds reserveert € 47,5 miljoen voor vijf grote projecten in de Waddenregio. Bijna de helft van dat bedrag wordt geïnvesteerd in het …

Het waterschap Noorderzijlvest gunt het dijkverbeteringsproject Eemshaven-Delfzijl aan Boskalis Nederland en KWS infra.

Groningen Seaports heeft de primeur met het mobiele behandelsysteem voor ballastwater ‘InvaSave’ van van Damen Shipyards. De havenbeheerder gaat de…