Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

De Waddeneilanden tekenden gisteren opnieuw een convenant met de provincie Fryslân en het Rijk. Ook de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door…

Grote plannen voor Noordwest- Fryslan. Een uitkijktoren bij Westhoek en een binnenhaventje bij Zwarte Haan. Het is zomaar een greep uit het ambitieuze…

IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de eigenschappen…

De gemeenteraad van Terschelling heeft zich unaniem gekeerd tegen de gaswinning voor de kust van het Waddeneiland.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Quirin…

De garnalenvissers in de Waddenzee beschikken over een nieuwe natuurvergunning.

Tocardo Tidal Turbines, producent van vrijstaande waterkrachtturbines, heeft drie extra T1 getijdenturbines in de sluizen van de Afsluitdijk geplaatst…

LAUWERSOOG / AMSTERDAM - Goede Vissers Jan Geertsema en Barbara Rodenburg uit Lauwersoog staan al jaren op de boerenmarkten in Utrecht en Amsterdam…

Bij de besluitvorming over de winning van het aardgas uit Groningen is tot 2013 niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de inwoners in relatie…

De Coöperatieve Kredietunie Eemsregio U.A. krijgt een lening van een half miljoen euro van de provincie Groningen.

In het kader van een “kennismaking met kenniseiland Texel” bezocht op uitnodiging van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee…

De 83 jaar oude betonnen kadeconstructie is afgelopen vrijdag door de gemeente Harlingen geïnspecteerd. Dit ter voorbereiding op de geplande renovatie…

De feugelpôlle, Amelands voor vogelkwelder, op de westerkwelder bij Hollum op Ameland is een bijzonder stukje natuur.

Twee subsidies uit de regeling Regionale Investeringssteun Groningen toegekend

Op Terschelling is onrust ontstaan over mogelijke gasboringen bij het Waddeneiland. Dat bevestigt directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging…

De gemeente Terschelling hoeft geen uitbreiding van Hotel Skylge in de baai Dellewal toe te staan. Die uitspraak deed de rechtbank. Eigenaar harry…

De Duitse deelstaat Niedersachsen is zeer geïnteresseerd in de aanleg van een groene dijk in Groningen met slib uit de Waddenzee. Ook de proef om slib…

LEEUWARDEN - Zo’n zeventig boswachters, vergunningverleners, handhavers, onderzoekers en andere beheerders van het Waddengebied bogen zich vorige week…

LEEUWARDEN - De vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers is gelanceerd tijdens de opening van watersportbeurs Boot Holland in het WTC Expo in…

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is…

De documentaire ‘De Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel tij’ van filmer Hans den Hartog, is 10 februari als verkorte versie te zien tijdens het…

HARLINGEN - Na kritische vragen van de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming heeft de Stichting Waddengroep besloten om de…

De Afsluitdijk wordt de komende jaren een aantal keer gesloten voor alle verkeer. Het gaat om tien weekeinden.

Vrijdag 20 februari 2015 wordt de proefinstallatie Stromingsenergie bij Den Oever officieel geopend. De turbines zijn onlangs al geplaatst.

Maandagavond ondertekenden de Duitse overheid, natuurorganisaties en de Meyer Werft het Masterplan Ems 2050. De partijen willen de toestand van de…

LEEUWARDEN - De vernieuwde Erecode voor Wadliefhebbers wordt op vrijdag 6 februari gelanceerd tijdens de opening van de watersportbeurs Boot Holland…

Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie en Waddenvereniging gaan in beroep tegen het gasbesluit van minister Henk Kamp.

Rijkswaterstaat heeft extra metingen uit laten voeren naar de waterkwaliteit in de haven van Harlingen. Uit de analyses kwamen geen overschrijdingen…

30 januari 2015 - Beheerders en eigenaren van kwelders aan de Groninger Waddenkust kunnen aanspraak maken op een extra subsidie. Het gaat om een…

Sinds enkele maanden ligt er een prachtig broedeilandje voor noordse sterns op de Punt van Reide in Groningen. En dat is zeer welkom, want de…

De exploitant van het horecapaviljoen bij de jachthaven Schiermonnikoog en tevens havenmeester is failliet. De gemeente Schiermonnikoog heeft het…

TERSCHELLING - Terschelling krijgt in 2018 een nieuwe veerboot. Het gaat om een 72 meter lange aluminium catamaran, die wordt voortgestuwd door…

F-16’s van de vliegbasissen Leeuwarden en Volkel gaan van 2 tot en met 6 februari oefen met bommen op de Vliehors Range op Vlieland. Het gaat om NAVO…

De huidige discussie over de zoutwinning onder de Waddenzee laat zien dat het niet eenvoudig is om kennis in beleid te vertalen. Beleidsmakers en…

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samen

De documentaire ‘De Vogelwachter, tijd bestaat niet, enkel tij’ van filmer Hans den Hartog, is 10 februari als verkorte versie te zien op NPO 2. De…

Drieteenstrandlopers zwerven tijdens de winter de kusten af van Noordwest-Europa. Alleen de Waddenzee lijkt in de nazomer een honkvaste plek om de…

Deze week kwam de Europese Commissie met het bericht dat zij met een aantal noodmaatregelen komt om de vangst van zeebaars te beteugelen, daar de…

'Dramatisch slecht'. Zo noemen vissers en de handel de bereikbaarheid van de haven in Lauwersoog. Samen met de havendirectie pleiten zij voor…

Onderzoek van Rijkswaterstaat toont geen afwijkende waarden in waterkwaliteit

Drie monniken van de trapistenabdij Sion in het Overijsselse Diepenveen zijn deze week op Schiermonnikoog.

DEN OEVER - Drie miljoen euro. Dat wil het provinciebestuur van Noord-Holland op tafel leggen voor de realisatie van een nieuw fietspad aan de…

De stuurgroep Waddenglas wil alleen fase 1 van het glastuinbouwproject Waddenglas nog uitvoeren. Dit voorstel wordt in de loop van het jaar aan de…

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het nieuwe MZI-beleid (mosselzaadinvanginstallaties) opgestuurd naar de leden van de Tweede Kamer. De brief en…

Het Programma naar een Rijke Waddenzee presenteert samen met het Deltaprogramma Waddengebied op maandag 9 februari de resultaten van het…

Minister Schultz van Haegen voorziet geen problemen met het uitstellen van extra contrôles op boten die te snel varen op de Waddenzee.

Vorige week was de eerste informatieve bijeenkomst over de plannen van Tennet om een nieuwe elektriciteitsverbinding aan te leggen tussen Nederland en…

Op Rottumerplaat zijn na de storm en de hoge waterstand van afgelopen weekend enkele stukken duin weggeslagen. Dat blijkt uit inspectiefoto's van…

Terschelling beschikt vanaf nu over een eigen masteropleiding. De NHL Hogeschool is gestart met de masteropleiding Marine Shipping Innovations aan het…

Passagiers op de veerboot tussen de Eemshaven en Borkum zien straks reukloze witte rookpluimen uit de scheepsschoorsteen komen in plaats van stinkende…

Voor het eerst sinds een aantal jaren is er weer groei in de Harlinger haven te zien. Daalde de totale goederenoverslag in 2013 en 2012…

Door de storm en de daarmee samenhangende hoge waterstanden heeft afgelopen nacht op de Waddeneilanden zoals verwacht veel duinafslag plaatsgevonden.…

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden…

Het jaar 2014 is voor Groningen Seaports uitermate succesvol geweest. Er werd tien miloen ton aan lading omgeslagen in de Eemshaven en Delfzijl. Dat…

Het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog heeft een zienswijze verstuurd ten aanzien van de voorgenomen proefboring naar gas ten…

De bemanning van de Krukel (onderdeel van de Waddenunit) heeft afgelopen zondag een zeehond gered van een stuk touw dat om de nek zat.

De zeehondencrèche in Pieterburen en Groningen Seaports gaan samen visnetten recyclen. Ze werken daarvoor samen met organisaties als Waste Free Oceans…

Rijkswaterstaat start op 6 januari 2015 met het aanbrengen van zand voor de kust van Ameland-Midden. Tussen paal 12 en paal 17 storten baggerschepen…

Defensie vliegt met ingang van 1 januari 2015 niet meer met de bekende gele AB-412 reddingshelikopter. De toestellen van het Defensie Helikopter…

Wetterskip Fryslan gaat de Waddenzeedijk op Ameland verbeteren volgens de wettelijke eisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

De Waddenzee-provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen gaan voor een gebiedsgerichte aanpak voor de Waddenkust als het gaat om toerisme en…

NES - Prins Carlos de Bourbon de Parme geeft het startsein voor een in Europa uniek project: ‘slimme stroom’.

Maandag hebben wethouder Le Roy en gedeputeerde De Vries de handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst Nieuwe Willemshaven. Hiermee gaan…

Groningen Seaports verwacht dat de komende jaren een toenemend aantal bedrijven werkzaam in de offshore (wind)industrie een uitvalsbasis in een haven…

Het project Spaarwater van Acacia Water, waterschappen, LTO Noord en Waddenfonds wordt met drie jaar verlengd. Dat zei projectleider Jouke Velstra van…

HARLINGEN - Woensdag opende het projectbureau Streekwerk voor de Friese Waddeneilanden in Harlingen feestelijk en onthulde gedeputeerde Tineke…

Onlangs zijn drie experimenten uitgevoerd met betrekking tot het project Klimaatbuffer Zuidwest Ameland.

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het…

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al ruim dertig jaar gas onder de Noordzee, de Waddenzee en op en nabij Ameland. Voor de Noordzeekust…

Als eerste stelt het Waddenfonds per 3 februari 2015 elf miljoen euro aan subsidies beschikbaar.

Het Waddenfonds investeert in de projecten Marconi Buitendijks en de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk. Hiermee investeert het Waddenfonds volop…

TERSCHELLING - Oliemaatschappij Tulip Netherlands BV wil volgende winter op Terschelling gaan boren naar gas.

'Het is een oplossing, maar er zijn betere manieren om hardvaarders op de Waddenzee aan te pakken'. Dat zegt Kor Wijngaarden, voorzitter van de…

Wetterskip Fryslân en de provincie zetten zich samen in om de veiligheid van trekkende vissen en jonge vogels te verbeteren. Hiervoor worden…

Dertien gemeenten rond de Waddenzee hebben samen een beheersverordening Waddenzee en Noordzee opgesteld. De gemeenten nemen hiermee het initiatief om…

LEEUWARDEN - Het idee om de Friese windmolenopdracht van 530,5 megawatt (voor 2020) niet op het land of in het IJsselmeer, maar als lijnopstelling…

Dit jaar trekken veel minder vissen langs de Waddenkust dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek op 17 locaties langs de kust tussen Den Helder en…

TERSCHELLING - De eilanden kunnen rekenen op grotere helikopters die te alle tijde gestationeerd zijn op de vliegbasis in Leeuwarden.

Het Informatie Paviljoen (HIP) in de haven van Lauwersoog heeft dit seizoen in totaal ruim 8.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 5.000 meer dan…

DOKKUM - Dinsdagmiddag werd de laatste hand gelegd aan de herinrichting van de omgeving van de Dockumer Sluys in Dokkum en werd het terrein en…

TERSCHELLING - De WadsApp, gemaakt voor Terschelling en Texel, is uit 1600 inzenders genomineerd voor de belangrijke Excellence Award, de…

Zwaar verminkte bruinvissen die jaarlijks bij vele tientallen in Nederland aanspoelen, zijn slachtoffers van grijze zeehonden. Dit blijkt uit…

Wetterskip Fryslân heeft op Ameland vijf slenken in oude staat teruggebracht. Naast een landschappelijke verfraaiing is er door de verbreding en…

Rijkswaterstaat wil 830 miljoen euro investeren in de versterking van de Afsluitdijk en vergroting van de waterafvoer. Minister Schultz van IenM neemt…

In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bureau Veldkamp begin 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid, de…

Afgelopen week is door het Waddenfonds bekend gemaakt dat het project ‘Kwelderontwikkeling Koehoal door middel van een slibmotor’ kan rekenen op…

Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie toegekend tot een maximum van € 7.740.000,00 aan het project Zonnepark Ameland. Daarnaast zijn…

Ondernemers uit Fryslan en de grensregio met Duitsland kunnen weer aan de slag met nieuwe projecten. De Europese Unie stelt 215 miljoen euro…

Het eerst jong van de grijze zeehond is vorige week donderdag in de Waddenzee gespot door de Waddenunit. Dat is bijzonder vroeg. In de vorige eeuw zag…