Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Op 26 en 27 januari wordt er aan het Thünen Instituut in Hamburg een workshop georganiseerd over de SwimWay. Doel is om in 2018 te komen tot een…

WADDENGEBIED - Het innovatieve materiaal Elastocoast, dat is gebruikt voor de verbetering van de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en…

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, duurzame…

De herinrichting van de veerdam bij Nes op Ameland begint volgende week. Er komen busperrons en een taxistandplaats. Verder wordt de toegangsweg…

HARLINGEN - De Harlinger haven heeft een goed jaar achter de rug. De totale goederenoverslag met zee- en binnenschepen steeg in 2016 met 12% van…

De Nederlandse Waddenkust is een uniek natuurgebied, dat sinds de zestiger jaren steeds sterker beschermd wordt. Het beheer van natuur botst soms met…

In en rond de vuurtoren van Texel worden tussen 23 januari en 3 februari onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze twee weken is de toren daarom…

Via een kunststofsteiger moeten strandgasten vanaf komend zomerseizoen schoon en prettig het water van de Waddenzee bereiken. Vandaag heeft het…

Bij Zwarte Haan, bij Sint-Anne op het Bildt, komt de eerste van twaalf sterren-uitkijk-punten van het Waddengebied. Vier jonge architecten maken er…

LEEUWARDEN – Is de Waddenzee nog steeds een zwakke schakel voor wadvogels? Dat is één van de vragen die afgelopen weekend centraal stond bij de tweede…

Rijkswaterstaat geeft waarschuwingen uit voor verhoogde waterstanden vanwege de storm die vanaf vanmiddag over de Waddenzee trekt. Rijkswaterstaat…

Het Programma Rijke Waddenzee heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad. De kaart geeft een overzicht van projecten die het…

Het ei met een levend embryo van een hondshaai dat in augustus op het strand van Schiermonnikoog werd gevonden, is zaterdag uitgekomen.

De Waddenzee is één van de belangrijkste natuurgebieden in Nederland en heeft sinds 2008 de status van UNESCO werelderfgoed. Nederland heeft daarmee…

Het team van Waddenzee.nl is met kerstvakantie.

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde…

Het Waddenfonds draagt ruim € 55.000,-- bij aan twee projecten in de Waddenregio die de leefbaarheid versterken. Uit het Budget Lokale Innovaties…

De veerverbinding Holwerd-Ameland staat al jaren in de publiciteit vanwege de regelmatig optredende vertragingen en de sterke toename van het…

Nieuwe brochure ‘Op een onbewoond eiland in de Waddenzee’ van alle beheerders van eilanden en platen

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt…

De planperiode van de huidige Structuurvisie Waddenzee is verlengd tot en met 31 december 2018. Deze planperiode zou normaal gesproken begin 2017…

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt veel van deze gebieden, waaronder de…

HOLWERD - Afgelopen jaar is de slagingskans van het project Holwerd aan Zee onderzocht. Zo is er gekeken naar de kansen voor recreatie en natuur. Maar…

De Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD hebben een motie ingediend waarin ze pleiten voor een bijdrage van het rijk aan de plannen om het…

De Eems-Dollard krijgt officieel de status van Natura-2000 gebied met een zogeheten 'verbeterdoelstelling'. Dat heeft staatssecretaris Van Dam…

De provincie Groningen en de gemeenten in de regio Eemsdelta financieren vanuit het Fonds van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta drie projecten…

Rijkswaterstaat start donderdag 24 november met de aanbesteding voor een sterkere en energieneutrale Afsluitdijk. De relevante documenten worden…

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke…

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan te veel verstoord? Daarover spraken…

De zoutwinning onder de Waddenzee bij Harlingen mag van de Raad van State doorgaan. Maar de rechter heeft de vergunning wel ingeperkt.

De Koninklijke Lucht- en Landmacht oefenen dinsdag en vrijdag samen in en boven de Marnewaard.

De nieuwe website Vistikhetmaar.nl moet het platform voor kennisuitwisseling in de visserij worden. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak…

Na jaren van voorbereiding is dinsdag begonnen met het meten van de lucht rondom de afvalverbrandingsoven in Harlingen, het zogenoemde…

Vogels met een goede reukzin, zoals albatrossen en stormvogels, verwarren afval met eten omdat het een 'eetgeur' verspreidt.

Wij betalen het baggeren, u betaalt onderzoek en de controle. Daar komt in kort het voorstel op neer om de toegang tot de haven van de Lauwersoog toch…

Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) heeft tijdens de World Ocean Summit op Bali de Clean Seas-campagne gelanceerd tegen plastic in de…

Hoe kunnen kansen in de Waddenregio verzilverd worden en wat is daar voor nodig? De afgelopen jaren is er door overheden en het Waddenfonds veel…

Wonen, werken en leven op een van de Waddeneilanden is soms net even anders dan aan de vaste wal. Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voerde…

Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties doen de komende 6 jaar gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen voor de natuur van het opspuiten van zand ter…

Het Nederlandse Waddengebied heeft de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland gewonnen. Het natuurgebied kreeg de meeste stemmen van het…

LEEUWARDEN – Door nachtelijke verlichting staat de duisternis onder druk in het Waddengebied. Daarom trekken meer dan veertig partijen nu aan de…

Met de symbolische overdracht van stortsteen is de verruiming van de vaarweg Eemshaven-Noordzee en aanleg van twee natuurprojecten gestart. Met de…

Lauwersoog - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet meer onderzoek doen naar een mogelijk forse bodemdaling van zandplaten ten zuidoosten van…

De bodemdaling door gaswinning in de Waddenzee is binnen de grenzen gebleven. Dat concludeert de NAM. De commissie MER, die controle op de gaswinning…

In het Waddengebied is er veel draagkracht, bereidheid en enthousiasme om te streven naar een plastic-vrije Waddenzee. Tegelijkertijd is het voor…

De uitkijktoren op Rottumerplaat is deze week afgebroken. Het kenmerkende bouwwerk met zijn spitse groene punt is door de weersinvloeden en zwam zo…

Een Waddenbelevingspunt. Zo heet het bijzondere bouwwerk dat volgend jaar verrijst op een van de meest winderige plekken van Den Oever, het…

Het Nederlandse Waddengebied is genomineerd voor de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied van Nederland, die vandaag van start is gegaan.…