Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Er komt voorlopig geen nieuw wellness-centrum op Ameland. De raad op het eiland heeft maandagavond besloten tegen de bestemmingsplanwijziging te…

88 palen in de vorm van een kunstwerk van Mondriaan voor de kust van Terschelling: het houdt de eilanders, vissers, natuur- en vogelbeschermers bezig.…

Met het plaatsen van een nieuw, aangepast remmingswerk in het Eemskanaal, is het voor de zeesluis in Farmsum mogelijk om veilig gelijktijdig te spuien…

Op 29 augustus 2017 start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en…

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Tientallen…

Garnalenvissers die hun vangst via de veiling in Lauwersoog verkopen, maken zich zorgen over het verdwijnen van het aantal zogenoemde 'klokvissers'.…

De gemeente Vlieland laat onderzoek doen naar hoe het eiland momenteel omgaat met de verwerking van afval en andere materiaalstromen.

Zes Zeeuwse mosselkwekers krijgen definitief geen vergunningen voor het invangen van mosselzaad met mosselzaadvanginstallaties (MZI’s) in de…

Rijkswaterstaat oefent in september op de Waddenzee op de bestrijding van incidienten waarbij olie in het water komt. Rijkswaterstaat werkt daarbij…

Tientallen vrijwilligers tellen dit weekend vogels in het Waddengebied.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom…

Een record aantal lepelaarsnesten was er dit jaar te vinden op Schiermonnikoog. Toch is het seizoen niet goed verlopen en zijn er maar weinig kuikens…

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren.

De zomervaarroute de “Waardgronden Terschelling” (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de…

De KNRM heeft dinsdagavond bij Ameland 96 passagiers geëvacueerd van de WL35 Brakzand, die op de Blauwe Balg in de Waddenzee aan de grond was geraakt.

In september moet duidelijk worden of er een nieuw werelderfgoedcentrum komt bij Lauwersoog. Dat laat wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De…

Er is een stabiele groei geconstateerd van het aantal grijze zeehonden in het werelderfgoed Waddenzee.

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed…

De Stichting Iepenwacht Fryslân zal de komende drie jaar 2300 extra iepen in het Waddengebied planten. Ze doen dat met de Stichting Groninger…

Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger…

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust & Zeegids.

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een…

Rijkswaterstaat heeft aanpassingen aan de autobrug in Nes doorgevoerd om het aantal storingen aan de autobrug te verminderen. Het overgrote deel van…

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de…

Stukken asfalt uit de dijk bij het Lauwersmeer worden maandag gebruikt om de sterkte van het Nederlandse dijkasfalt te testen. Het asfalt is eerder…

Toeristisch aantrekkelijk, cultuur-historisch boeiend en met een duurzame economie. Dat is wat minister Schultz van Haegen (ministerie Infrastructuur…

De gemeente Ameland heeft donderdag de gouden Quality Coast Award gekregen.

Waar zijn nu de vogels, welke gebieden zijn gesloten in de Waddenzee en op welke plaatsen kom je zeehonden tegen? Bij de jachthavens aan de Waddenzee…

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet beter onderzoek doen naar de bodemdaling die ontstaat door gaswinning onder de Waddenzee.

Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. Deze zogeheten zandsuppleties worden…

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris van Dam van Economische Zaken ingestemd met het instellen van een wetenschappelijke commissie…

De gemeente Harlingen wordt deelnemer aan de Light Challenge 2018. De Light Challenge is een ontwerpwedstrijd voor studenten van het MBO en…

De aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk komt steeds dichterbij.

Ballastwaterbehandeling helpt om nieuwe introducties van niet-inheemse soorten te verminderen en zo het risico op ecologische en economische schade te…

Vandaag, maandag 26 juni 2017, is het precies 8 jaar geleden dat UNESCO de Waddenzee benoemde tot Werelderfgoedgebied. Dat is dit weekend gevierd met…

Op Terschelling brak rond 23.00 uur een duinbrand uit op de noordkant van het eiland. Er was een brandgeur geroken, maar de brandweer had enige tijd…

Een kunststofsteiger van in totaal 200 m2 is op het strand neergelegd om de strandgangers te helpen schoon en prettig het water van de Waddenzee te…

LEEUWARDEN – In het weekend van 24 en 25 juni viert de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus. Van Den Helder tot aan Delfzijl worden er tijdens deze “Dag…

Op 8 juni 2017 vond de opening van Oerol weer plaats in de betonningsloods op Terschelling. Dit jaar is dit extra speciaal omdat deze loods van…

De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk op Texel goedgekeurd.

Het slechte weer met de harde wind heeft grote gevolgen voor broedvogels op en rond het Wad.

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter…

Op maandag 12 juni 2017 starten de veldonderzoeken naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur voor de Nederlandse kust. Het eerste…

1 juni 2017 - Rijkswaterstaat start vandaag met onderhoud van de zeebodem bij Ameland Zuidwest. Voor de kust ligt daar van nature een diepe geul, het…

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie…

Dinsdag is de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van het Wadden Center op de Afsluitdijk bij Cornwerderzand.

Nedersaksen en Nederland hebben voor het eerst een gezamenlijk Integraal Managementplan (IMP) opgesteld. Nederland en Nedersaksen delen namelijk een…

Gisteren opende de 360 graden Wadden Experience in het Natuurcentrum Ameland. Een beleving van het waddengebied en het werk van Rijkswaterstaat. Een…