Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Sinds vorig jaar zijn alle beheerders in het waddengebied gezamenlijk aan de slag om het probleem plastic in het Werelderfgoed Waddenzee aan te…

De drie informatiebijeenkomsten in november over de nieuwe subsidieregeling van het Waddenfonds zijn drukbezocht. Meer dan 140 belangstellenden…

TEXEL - Een bijzondere vangst voor vissers van de TX29. Ze kregen vorige week een grote krab in hun net. Het bleek om een grote spinkrab, maja…

Bij de realisatie van het project Kwelderherstel Terschelling is vertraging ontstaan. Rijkswaterstaat heeft de vergunningaanvraag, die was ingediend…

De onderzoekers van de vaarrecreatie in de Waddenzee presenteerden eind oktober hun resultaten over de zomer van 2016 en 2017. En er werd…

De TX27 zag vanmiddag een groot kadaver drijven bij de Stuifdijk: een walvis. In zo’n geval waarschuwt een Texelse visser natuurlijk zijn walvisgekke…

Het Waddenfonds organiseert drie informatiebijeenkomsten over de nieuwe subsidieregeling, waarvoor vanaf 18 december 2017 tot en met 25 januari 2018…

HARLINGEN - Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar.

Op vele plekken in Nederland, ook in het noorden en het Waddengebied, worden maatregelen uitgewerkt en uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma.

In de maand november wordt in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat metingen verricht in de geul van Vierhuizergat.

Mensen die per veerboot een Waddeneiland bezoeken, hoeven de komende tijd niet te vrezen dat de prijs van een ticket flink omhoog gaat.

De firma Oosterhuis uit Nijeveen start de komende week met de inrichtingswerkzaamheden van natuurgebied Drijvers Vogelweid De Bol.

De gemeente Delfzijl wil samen met de provincie, de waterschappen, Groningen Seaports en Het Groninger Landschap onderzoek doen naar de bouw en…

Diersoorten in de Waddenzee zijn gemiddeld stabiel gebleven in populatie-aantallen voor de periode 1990-2015. Onderling zijn er echter wel…

De vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat hebben woensdag 25 oktober Rottumeroog ontdaan van de laatste resten…

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten…

Op zaterdag 28 oktober wordt in het Lauwersmeergebied de Nacht van de Nacht gevierd. De gemeenten schakelen op verschillende plekken de openbare…

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurde de Tweede Kamer een brief met antwoord op kamervragen over berichtgeving dat de overtocht naar één van…

Op 22 november 2017 wordt het derde werkcongres gehouden rond het onderwerp plastic in het Werelderfgoed Waddenzee. Deze vindt plaats in het boothuis…

Een nieuw werelderfgoedcentrum bij de haven van Lauwersoog is haalbaar. Dat blijkt uit onderzoek door onder andere de gemeente De Marne, de provincie…

Het Waddenfonds start met een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven,…

De suppletiewerkzaamheden in het kader van het project Kustlijnzorg op Texel, Ameland en Vlieland liggen voorlopig deels stil.

Het totale bestand aan kokkels in de Waddenzee is met een derde (32%) afgenomen ten opzichte van vorig jaar. In het voorjaar van 2016 was er nog een…

De vispassages bij de kust zorgen voor een betere visstand in de Friese wateren.

In het nieuwe regeerakkoord van het ophanden zijnde kabinet Rutte III wordt gewag gemaakt van de oprichting van één beheerautoriteit voor de…

Maandag 16 oktober 2017 starten Rijkswaterstaat en de provincie Groningen met het groot onderhoud van de 2 buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex…

Goed nieuws voor visliefhebbers: de paling en de bot maken een comeback in de Waddenzee. De laatste jaren is het aantal van deze vissen voor onze…

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog niet op voorhand torpederen.

De storm die vandaag over Nederland raast, zet de kwelder van vogeleiland Griend volledig onder water. De harde wind uit het noordwesten stuwt het…

Schiermonnikoog - Er bestaat een kans dat er binnen een paar jaar op Schiermonnikoog een zuivelfabriek wordt gebouwd. De zeven veehouders van het…

De stikstof en fosfor-concentraties in de estuaria, de zoute meren en de Waddenzee zijn gedaald sinds 1990, maar de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk…

Bij een proefboring 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog is een grote hoeveelheid gas gevonden. De ontdekking leidt tot vreugde en zorg.

De Waddenunit heeft vorige week, samen met een aantal onderzoekers, het mosselzaad geinventariseerd in de Westelijk Waddenzee. Dit werd gedaan vanaf…

De natuurlessen over de Razende Bol, een zandplaat tussen Texel en Den Helder, kunnen worden opgeschroefd naar 43 scholen in Noord-Holland. Na een…

Een zogeheten spoelmeer kan het dichtslibben van de haven van Noordpolderzijl tegengaan. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest.

Een overtocht naar de Waddeneilanden wordt strakst 21 procent duurder. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bevindingen van belastingdeskundigen.

Bij Kornwerderzand is dinsdag het hoogste punt bereikt van het nieuwe Afsluitdijk waddencentrum.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft antwoord gegeven op Kamervragen van de leden Aukje de Vries en Helma Lodders (VVD) over het voorstel omtrent…

De film Silence of the Tides over het UNESCO werelderfgoed Waddenzee in Nederland, Duitsland en Denemarken gaat in productie. De internationale film…

Wie in een van de duurzaamste gemeenten van Nederland wil wonen, moet op de Waddeneilanden of de Veluwe zijn.

Wetterskip Fryslân zet een extra noodpomp in om water weg te kunnen malen in de omgeving van Holwerd.

Diverse afvaarten van de sneldienst van en naar Vlieland op woensdag zijn geschrapt vanwege het verwachte slechte weer.

Om Vlieland ook in de toekomst goed te beschermen tegen overstromingen is het nodig om de dijk te versterken. Rijkswaterstaat start een verkenning om…

Op tal van plekken langs de Eems-Dollard zie je nu volop activiteiten. Dit heeft alles te maken met de uitvoering van Eems-Dollard 2050 in combinatie…

De provincie Groningen wil dat minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken kiest voor meer windmolens boven de Waddeneilanden. Dat schrijft het…

De grootste oliebestrijdingsoefening ooit in Nederland gehouden ’Olie Alert Waddenzee’ heeft dinsdag de Noordzee als ’rampgebied’.

Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de…

Van olie ruimen op volle zee tot het schoonmaken van droogvallende platen: onder de naam ‘Olie Alert Waddenzee’ organiseert Rijkswaterstaat volgende…