Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom…

Een record aantal lepelaarsnesten was er dit jaar te vinden op Schiermonnikoog. Toch is het seizoen niet goed verlopen en zijn er maar weinig kuikens…

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren.

De zomervaarroute de “Waardgronden Terschelling” (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de…

De KNRM heeft dinsdagavond bij Ameland 96 passagiers geëvacueerd van de WL35 Brakzand, die op de Blauwe Balg in de Waddenzee aan de grond was geraakt.

In september moet duidelijk worden of er een nieuw werelderfgoedcentrum komt bij Lauwersoog. Dat laat wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De…

Er is een stabiele groei geconstateerd van het aantal grijze zeehonden in het werelderfgoed Waddenzee.

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed…

De Stichting Iepenwacht Fryslân zal de komende drie jaar 2300 extra iepen in het Waddengebied planten. Ze doen dat met de Stichting Groninger…

Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger…

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust & Zeegids.

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een…

Rijkswaterstaat heeft aanpassingen aan de autobrug in Nes doorgevoerd om het aantal storingen aan de autobrug te verminderen. Het overgrote deel van…

Op het Nationaal Georegister zijn geografische kaarten en data over een keur aan onderwerpen raadpleegbaar. Ook ‘waddenzee’  is een zoekterm die op de…

Stukken asfalt uit de dijk bij het Lauwersmeer worden maandag gebruikt om de sterkte van het Nederlandse dijkasfalt te testen. Het asfalt is eerder…

Toeristisch aantrekkelijk, cultuur-historisch boeiend en met een duurzame economie. Dat is wat minister Schultz van Haegen (ministerie Infrastructuur…

De gemeente Ameland heeft donderdag de gouden Quality Coast Award gekregen.

Waar zijn nu de vogels, welke gebieden zijn gesloten in de Waddenzee en op welke plaatsen kom je zeehonden tegen? Bij de jachthavens aan de Waddenzee…

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet beter onderzoek doen naar de bodemdaling die ontstaat door gaswinning onder de Waddenzee.

Rijkswaterstaat laat veldonderzoek doen naar de gevolgen van het opspuiten van zand op en vlak voor de kust. Deze zogeheten zandsuppleties worden…

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris van Dam van Economische Zaken ingestemd met het instellen van een wetenschappelijke commissie…

De gemeente Harlingen wordt deelnemer aan de Light Challenge 2018. De Light Challenge is een ontwerpwedstrijd voor studenten van het MBO en…

De aanleg van een vismigratierivier in de Afsluitdijk komt steeds dichterbij.

Ballastwaterbehandeling helpt om nieuwe introducties van niet-inheemse soorten te verminderen en zo het risico op ecologische en economische schade te…

Vandaag, maandag 26 juni 2017, is het precies 8 jaar geleden dat UNESCO de Waddenzee benoemde tot Werelderfgoedgebied. Dat is dit weekend gevierd met…

Op Terschelling brak rond 23.00 uur een duinbrand uit op de noordkant van het eiland. Er was een brandgeur geroken, maar de brandweer had enige tijd…

Een kunststofsteiger van in totaal 200 m2 is op het strand neergelegd om de strandgangers te helpen schoon en prettig het water van de Waddenzee te…

LEEUWARDEN – In het weekend van 24 en 25 juni viert de Waddenzee haar Werelderfgoedstatus. Van Den Helder tot aan Delfzijl worden er tijdens deze “Dag…

Op 8 juni 2017 vond de opening van Oerol weer plaats in de betonningsloods op Terschelling. Dit jaar is dit extra speciaal omdat deze loods van…

De provincie Noord-Holland heeft het projectplan over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk op Texel goedgekeurd.

Het slechte weer met de harde wind heeft grote gevolgen voor broedvogels op en rond het Wad.

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter…

Op maandag 12 juni 2017 starten de veldonderzoeken naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur voor de Nederlandse kust. Het eerste…

1 juni 2017 - Rijkswaterstaat start vandaag met onderhoud van de zeebodem bij Ameland Zuidwest. Voor de kust ligt daar van nature een diepe geul, het…

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie…

Dinsdag is de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van het Wadden Center op de Afsluitdijk bij Cornwerderzand.

Nedersaksen en Nederland hebben voor het eerst een gezamenlijk Integraal Managementplan (IMP) opgesteld. Nederland en Nedersaksen delen namelijk een…

Gisteren opende de 360 graden Wadden Experience in het Natuurcentrum Ameland. Een beleving van het waddengebied en het werk van Rijkswaterstaat. Een…

Hoe kunnen we meer duisternis bereiken in het Waddengebied? Welke effecten heeft licht op mens en natuur? Hoe kan je anders omgaan met het gebruik…

Onder de naam Olie Alert Waddenzee houdt Rijkswaterstaat samen met andere organisaties een grootschalige, meerdaagse oefening oliebestrijding.…

Nederland krijgt groen licht voor de export van mesheften (of ‘scheermesjes’) naar China. Dat is het resultaat van een twee jaar durende…

De website Basismonitoring wadden is online. Dat betekent een nieuwe stap in de richting van één loket voor betrouwbare informatie die…

Er moet veel meer geld komen voor onderzoek naar historische scheepswrakken in de Noordzee en de Waddenzee. Dat vragen de provincies Fryslân,…

Er komt 6,5 miljoen euro extra beschikbaar voor investeringen door bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park. Het gaat om de…

De gemeente Eemsmond moet aanvullend onderzoek doen naar de lozing van restwarmte als de Eemshaven wordt uitgebreid. Dat heeft de Commissie voor de…

De Waddenzee kan nog deze eeuw verdrinken. Dit is de conclusie van het rapport 'Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende…

Een groot congres in 2018, nachtelijke wandelingen, sterrenschuren, duisternistuinen en pelgrimsroutes. Het is een greep uit het nieuwe…

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in…