Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

De Texelse installateur Texel4Trading plaatst op de bezinkbak van de Texelse rioolwaterzuivering een groot drijvend zonnepark.

Tijdens een veldbezoek aan Griend op 18 februari jl. is op het wad rondom Griend een patch klein zeegras (Zostera noltii) ontdekt.

Ameland is genomineerd als 'Wandelgemeente 2016', samen met de gemeenten Castricum en Valkenswaard. De verkiezing is georganiseerd door de wandelkrant…

Staatsbosbeheer organiseert deze zomer en herfst publieksexcursies naar Rottumeroog.

Bij de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee liggen er niet alleen kansen voor natuurherstel, maar ook voor duurzaam…

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en…

De dijken langs de Eems en de Dollard gaan op de schop. Ze worden verstevigd om bestand te zijn tegen de verwachte zeespiegelstijging.

De Waddenvereniging heeft dit jaar de Wadvaardersbokaal ontvangen. De natuurorganisatie ontving de prijs ondermeer vanwege haar jarenlange inzet voor…

Vrijwilligers hebben de schelpenstrandjes hersteld in Utopia, een vogelrijk natuurgebied aan de oostzijde van Texel. Na intensief gebruik door…

De Koninklijke Marine verwelkomt zaterdag 20 februari haar nieuwste sleepboot in de haven van Den Helder. Het schip, genaamd Noordzee, is de eerste…

Om de regeldruk voor ondernemers te verkleinen is de beddenboekhouding afgeschaft. Sinds 1995 moesten recreatieondernemers op de Waddeneilanden het…

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan…

HARLINGEN - Op zaterdag 20 februari 2016 vindt de jaarlijkse Wadvaardersdag plaats in het gebouw van de Maritieme Academie Harlingen, tegenover het NS…

PvdA-Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi heeft samen met haar fractiegenoot Yasemin Çegerek Kamervragen gesteld over de uitstoot van de afvaloven in…

De afgelopen weken spoelden en stranden er geregeld levende en dode potvissen op de stranden van menig aan de Noordzee grenzend land aan.

Rijkswaterstaat gaat eind maart het bedieningssysteem van het Lorentzcomplex op de Afsluitdijk bij Kornwerderzand vervangen. Vervanging van het…

Speciaal voor de liefhebbers van grote hoogtes en vergezichten komt er een uitkijktoren in de Eemshaven. De toren wordt ruim 9 meter hoog en wordt…

De gemeente Vlieland heeft dinsdag een vergunning afgegeven voor het bouwen van een zonneweide op het voormalige terrein van Defensie.

HARLINGEN - Huisartsen en andere vertegenwoordigers van de medische beroepsgroep uit Harlingen en directe omgeving willen dat de politiek actie…

Vrijdag 5 februari kreeg Natuurmonumenten groen licht van de provincie Friesland om aan de slag te gaan met het herstel van Waddeneiland Griend. Het…

Er komt een speciale televisieserie over het Nederlandse werelderfgoed. Het Klokhuis begint in maart met tien afleveringen van 'Werelderfgoed'. Het…

'Bildungsnetzwerk' goedgekeurd door Eems-Dollard Regio.

Plastic soep is ook een probleem in de Waddenzee. Dit jaar wordt begonnen met het opruimen van plastic afval in het Werelderfgoedgebied.

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied…

De platte oester moet weer terug naar de Waddenzee. Om te zien of dit mogelijk is, wordt er dit jaar nog een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dat meldt…

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân legt aan de Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen een last onder dwangsom op van maximaal 615.000 euro…

Vandaag neemt TenneT een speciale kabelopslagruimte in gebruik in Eemshaven. In het pand van 2.309 m2 vloeroppervlakte kan in totaal 4.600 ton aan…

Sinds 1860 wordt de zeewatertemperatuur in het Marsdiep dagelijks om 8.00 uur met de hand gemeten vanaf de dijk bij de steiger van het NIOZ, het…

De Waddenhelikopter van RAV Fryslân krijgt een standplaats op de vliegbasis van Leeuwarden. Dat schrijft de provincie naar aanleiding van vragen van…

Op woensdag 17 februari organiseert Rijkswaterstaat voor omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden een informatiemarkt over de verruiming…

De onderzeese stroomkabel van de Eemshaven naar Denemarken wordt aangelegd door de bedrijven Siemens en Prysmian. De partijen zijn door netbeheerders…

Het genoom van de bloeiende plant die naar zee ging

TEXEL - Het voornemen van de gemeente Texel om toeristen te verleiden zonder auto naar het eiland te komen, valt niet in de smaak bij een aantal…

De komende jaren krijgt de landbouw steeds vaker te maken met brak water dat over de dijken op de akker komt. En daarom is het nuttig meer te weten…

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân kiest een andere aanpak voor de dijkverbetering op Ameland. Door onvoorziene omstandigheden is het nodig om de…

Het Waddengebied van Fryslân, Groningen en Noord-Holland is een uniek ecosysteem van internationale betekenis. Het Waddenfonds stelt middelen…

Culinair expert Janny van der Heijden van het NPO-programma Landinwaarts maakt met schipper Jan Rotgans uit Den oever een Fruits de Mer-tour op de…

Twee van de monniken die eind december naar Schiermonnikoog zijn verhuisd, hebben op school kennisgemaakt met de kinderen van het eiland. De 'schiere'…

Voor het tweede jaar op rij probeert Schiermonnikoog de jachthaven uit te diepen door de bodem om te ploegen en de ebstroom zijn werk te laten doen.…

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben donderdag bij een bewoner van Terschelling tien illegaal opgevangen zeehonden…

Vorige week strandden 6 potvissen op het strand van Texel en nog 6 op diverse plaatsen langs de Duitse kust. De dieren zijn alle overleden; de…

Europese maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn al vele jaren gericht op terugdringing van de concentraties fosfaat en stikstof in…

In de Waddenzee zijn géén Japanse Oesterboorders gesignaleerd. Om dit zo te houden heeft de PO Mosselcultuur besloten voorlopig geen mosseltransporten…

De twee dode potvissen die ruim een week geleden aanspoelden op het Duitse Waddeneiland Wangerooge, konden nauwelijks aan eten komen. In hun maag zijn…

Ook dit jaar staan alle Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen weer gezamenlijk op de Vakantiebeurs in Utrecht, die nog t/m komende zondag 17 januari…

Havenbedrijf Groningen Seaports maakte in 2015 een winst van 2,5 miljoen euro. Dit kwam met name door een record aan overslag in de Groninger havens.

De Waddenzee wordt op de Vakantiebeurs in Utrecht gepromoot als aantrekkelijke vakantiebestemming vanwege haar natuurwaarden. Zo wordt duurzaam…

De Raad van State heeft Staatbosbeheer woensdag op de vingers getikt voor de konijnenjacht op Terschelling. Volgens de Raad is schade aan fietspaden…

De ontwerpbeheerplannen van 7 Natura 2000-gebieden in het Waddengebied liggen van 14 januari tot 26 februari 2016 ter inzage. U kunt in deze periode…

Vogels en planten op Terschelling hebben vanaf 2018 meer plek om uit te rusten en te groeien. De Stuurgroep Kweldersherstel op Terschelling heeft…

Na de stranding van 2 potvissen op het Duitse Waddeneiland Wangeroog en de melding over 2 dode potvissen voor de kust van Helgoland zijn er dinsdag…

De openheid moet terug in het ooit weidse landschap in de Groningse gemeenten Delfzijl en Oldambt. Voor een project om de weidsheid te herstellen…

Afgelopen vrijdag zijn twee jonge potvissen dood aangespoeld op het Duitse Waddeneiland Wangeroog.

In het boek Monumenten van de Wadden - de 75 mooiste rijksmonumenten van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, staan…

Het Nederlands Instituut voor Ecologie doet in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland onderzoek naar de overwinterende scholeksters in…

Kunnen mensen die van hetzelfde natuurgebied houden krachtige online gemeenschappen vormen? En kunnen zij op die manier bijdragen aan het beheer van…

DOKKUM - Maandag 18 januari organiseert Stichting RegioMarketing en Toerisme een busreis voor toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân.

Het Kennis- en Koersdocument Eems-Dollard en bijbehorende Inspiratiekaart hebben een sleutelrol gespeeld in de huidige positieve ontwikkelingen rondom…

LEEUWARDEN - De KNRM is op zoek naar uitstekende zwemmers die in de zomer aan de slag willen als lifeguard op de stranden van de Friese eilanden.

In opdracht van Wetterskip Fryslân gaat Heijmans de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum verbeteren. De zeedijk voldoet op deze…

De vrijetijdseconomie in het Waddengebied is vooral ontstaan ondanks, en niet dankzij, een sterk planologisch regime. Stefan Hartman concludeert dat…

HARLINGEN - De Waddenvereniging, de Waddencentra en andere partners gaan samen met filmmaker Ruben Smit scholieren meer bij het Werelderfgoed…

Rijkswaterstaat heeft, in samenwerking met de Waddenvereniging, onderzoek gedaan met als doel het herstel van groot zeegras in de Waddenzee.…

De walviskaak in het centrum van het dorp Schiermonnikoog wordt gerestaureerd. Het is de onderkaak van een blauwe vinvis die op 6 maart 1950 in de…

Op 16 december publiceert Rijkswaterstaat het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Dit plan beschrijft hoe en wat Rijkswaterstaat…

De pilot om zes weken lang het water in het Lauwersmeer op een hoger peil vast te houden, wordt van komend voorjaar verplaatst naar begin 2017. De…

Een wandelpromenade op Ameland, een gastenonderzoek en aandacht voor kleine jachthavens: enkele projecten waar het college van Gedeputeerde Staten mee…

LAUWERSOOG - Afgelopen seizoen heeft het aanbodonderzoek langs de Waddenkust – onderzoek naar trekvissen die vanuit de Waddenzee het zoete binnenwater…

In de Eemshaven start het bedrijf Omega Green in 2016 een algenkwekerij. Het betreft een innovatief project, waarbij wordt onderzocht of het mogelijk…

Kies voor een systeembenadering en houd het multidisciplinair. Dat zijn de twee belangrijkste aanbevelingen tijdens de bijeenkomst over de zin en…

Groningen Seaports gaat miljoenen euro's investeren in de aanleg van een groot zonnepark bij de entree van de Eemshaven.

Op donderdag 10 december heeft Prins Carlos een bezoek gebracht aan Ameland. Het werkbezoek stond in het teken van de prestaties op het gebied van…

Op 2 december 2015 heeft op Texel een feestelijke eindbijeenkomst plaatsgevonden van de driejarige pilot Zelfvoorzienende zoetwaterberging. De…

Na drie jaar van niet of nauwelijks baggeren ligt er een voorstel om de jachthaven van Schiermonnikoog weer op diepte te brengen.

Vervoerder Arriva heeft de concessie Zuidoost-Friesland gewonnen, die op 11 december 2016 ingaat. Dan zet de vervoerder ook elektrische bussen in op…

DRACHTEN - De nieuwe Waddenheli vliegt per 1 november 2016, dag én nacht. Dit is zestien maanden later dan gepland. De Kustwacht blijft deze…

Om de natuurlijke mosselbanken in de Waddenzee beter te beschermen wordt de oogst van jonge mosselen vanaf banken vervangen door…

De dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl en de koppelprojecten leven in Delfzijl en omgeving. Dat bleek tijdens een informatiemarkt in de Brede School…

Een groot vrachtschip heeft donderdagavond de spoorbrug bij het Duitse Weener geramd. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bad Nieuweschans en Leer…

De Waddenunit, de Wadvaarders en Rijkswaterstaat zijn in het zonnetje gezet door het OBW. Zij werkten als projecttrekkers namelijk goed samen om de…

LAUWERSOOG - ‘Multifunctionele visser is antwoord op uitsterven traditionele kustvisserij’

De NAM concludeert in haar jaarlijkse rapportage dat in 2014 de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de vastgestelde grenzen is…

De organisatie van de 19de editie van de kunstmaand op Ameland kijkt tevreden terug op het evenement. De hele maand november stond Ameland in het…

UTRECHT - De wadbodem boven gasproductievelden van de NAM daalt rond het Pinkegat en het Zoutkamperlaag sneller dan voorspeld, zo blijkt uit metingen…

De provincie Groningen wil de trein van Groningen naar Roodeschool in de toekomst een aantal keren per dag laten doorrijden naar de Eemshaven. In de…

De coupures bij Delfzijl zijn zondagavond gesloten in verband met een hoge waterstand.

Er ligt nu een definitief ontwerp voor de borden van Werelderfgoedgebied de Waddenzee. De borden moeten mensen vanaf de snelweg richting het gebied…

De verbreding van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand krijgt geen geld van Brussel. De subsidiecommissie van Europa kiest voor andere…

"Met de kennis van nu zijn bodemdalingsvoorspellingen niet meer dan een slag in de lucht. Onacceptabele schade door delfstofwinning kan met de hand…