Spring naar hoofd-inhoud

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog ontvangt € 9,6 miljoen van Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert ruim 9,6 miljoen euro in het nieuwe Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (WEC). Met deze bijdrage is de financiering rond voor het centrum, dat toeristen uit binnen- en buitenland moet informeren en inspireren over Werelderfgoed Waddenzee. Ook Zeehondencentrum Pieterburen krijgt onderdak in het WEC. Het centrum in Lauwersoog gaat in juni 2020 open. De totale investeringskosten in het centrum zijn ruim €19,6 miljoen euro.

”Voor het Waddenfonds is het uitdragen van de werelderfgoedstatus van de Waddenzee een zeer belangrijk speerpunt’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. ,,Met de komst van dit centrum wordt daar een belangrijke impuls aan gegeven. Beschouw het als één van de etalages, waarin we het Wad kunnen tonen aan de wereld.’’ Het WEC wordt een Science & Experience Centre waarin het Wad de hoofdrol speelt. Het gebouw zal onder andere onderdak bieden aan wisselende exposities over Werelderfgoed Waddenzee en de ontstaansgeschiedenis van het Waddengebied. Daarnaast komt er een panoramatoren met uitzicht over het Wad en dient het centrum als startpunt voor tal van excursies en expedities per fiets, boot of te voet in het gebied. Ook gaan kennisinstellingen onderzoek doen naar belangrijke vraagstukken in het Waddengebied en wordt er samengewerkt met andere waddencentra in Nederland, Duitsland en Denemarken.  Een belangrijk onderdeel van de plannen is de komst van Zeehondencentrum Pieterburen naar het WEC. Daarnaast wordt het publiek ook geïnformeerd over het eco-systeem van het Wad en welke rol de zeehond daarin speelt. Als onderdelen van het WEC worden ook een Wadhal en een nieuw hotel gerealiseerd. In de Wadhal kunnen lokale ondernemers zich vestigen en hun waddenproducten presenteren. Het hotel, met capaciteit voor 100 gasten, krijgt ook een restaurant en een café. De private investeringen hiervoor bedragen ruim € 10 miljoen. 

Initiatiefnemer van het nieuwe Werelderfgoedcentrum is de Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee, die zowel samenwerkt met een consortium van private ondernemers als met een stuurgroep van provincie Groningen, gemeente De Marne, Staatsbosbeheer, Zeehondencentrum Pieterburen en Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog. 

Het Waddenfonds financiert de helft van de kosten van het centrum. De overige € 9 miljoen is afkomstig van de provincie Groningen (€ 5 miljoen), gemeente De Marne (€ 1 miljoen), Zeehondencentrum Pieterburen ( € 3 miljoen) en een private bijdrage (€ 0,5 miljoen).