Spring naar hoofd-inhoud

Wadvogeltelling: verstoring valt mee

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Tientallen vogelaars tuurden door hun telescoop naar hoogwatervluchtplaatsen in het Waddengebied.

De vogelliefhebbers noteerden tijdens deze telling niet alleen de aantallen vogels, maar ook potentiƫle verstoringsbronnen. Dit kunnen bijvoorbeeld roofvogels zijn, maar ook mensen met (loslopende) honden bijvoorbeeld, vliegeraars, vaarrecreanten, bestuurders van drones, etc.

 Hoewel alle uitslagen en aantallen nog verwerkt moeten worden, is de voorlopige conclusie dat het meevalt met de menselijke verstoring, zelfs tijdens hoogseizoen. Natuurlijk zijn er wat mitsen en maren te plaatsen. Zo zorgde het mindere weer ook voor minder drukte op het wad.

Volledig artikel op website Ik pas op het Wad