Spring naar hoofd-inhoud

'Waddenzee proof' ponton voor vloeibaar afval

Met financiële steun van het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland heeft Damen Shipyards Den Helder op Texel een Maritiem Milieu Ponton gebouwd.

Het ponton is ontworpen voor de verwerking van vloeibaar scheepsafval en het voorkomen van morsen van milieuvervuilende stoffen, zeker in een kwetsbaar natuurgebied als de Waddenzee.

De gangbare afvalpontons voldoen weliswaar aan de huidige milieu-eisen, maar zijn verre van veilig. Een klein ongeval kan ernstige gevolgen hebben zo dicht bij de Waddenzee. Het specifiek voor dit werk ontworpen ponton heeft een geautomatiseerde afvalinname vol controleprocessen. De ‘one stop’ uitvoering vergroot de veiligheid en minimaliseert milieurisico’s met een zeeschip langszij en temidden van allerlei logistieke en industriële drukte.

Artikel op website Maritiem Nieuws