Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds verlengt subsidieregeling voor lokale projecten

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten € 500.000,-- extra uit te trekken voor kleinschalige innovatieve projecten. Ook verlengt het Waddenfonds deze subsidieregeling voor het Budget Lokale Innovaties (BLI). De termijn waarin subsidieaanvragen voor lokale projecten kunnen worden ingediend, is verruimd naar 10 juli 2020. De regeling zou eerst op 13 december van dit jaar sluiten.

Aanleiding voor de verlenging is het grote aantal aanvragen voor de subsidieregeling. Het beschikbare budget was één miljoen euro. Voor het komend half jaar wordt daar nu € 500.000,-- aan toegevoegd.

De projecten die in aanmerking komen voor een subsidie, moeten lokaal en innovatief zijn. Ook moeten ze de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Per project kan maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd.

Aanvragers van subsidie dienen in eerste instantie contact op te nemen met de streekbureaus van de Waddenprovincies. Deze bureaus adviseren het Waddenfonds over de aanvraag. Aansluitend neemt het fonds een definitief besluit over de subsidietoekenning.

Voor meer informatie en advies over het Budget Lokale Innovaties kan een beroep worden gedaan op de volgende adviesloketten:

Leader Kop van Noord-Holland, 072   -  519 57 74    leader@nhn.nl
Streekwurk Zuidwest Fryslân, 058   -  292 59 64     zuidwest@fryslan.frl
Streekwurk Noardwest Fryslân, 0517 -  380 73 3    noardwest@fryslan.frl
Streekwurk Noordoost Fryslân, 0511 -  479 21 0     noordoost@fryslan.frl
Streekwerk Waddeneilanden, 058   -  292 58 12     eilanden@fryslan.frl
Provincie Groningen, 050   -  316 47 00    subsidieloket@provinciegroningen.nl