Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds stelt subsidiepot van 8 miljoen euro beschikbaar

Drie informatiebijeenkomsten voor plannenmakers

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het waddengebied, waarbij € 8 miljoen te verdelen is. Per project kan er maximaal € 500.000,-- worden aangevraagd bij het fonds. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op maandag 10 september en dinsdag 11 september zijn er drie informatiebijeenkomsten voor potentiële aanvragers.

De informatiebijeenkomsten worden gehouden in Leegkerk (Groningen), Leeuwarden en op de Afsluitdijk. Belangstellenden kunnen zich via www.waddenfonds.nl aanmelden. Tijdens de informatiesessies wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds van gedachten te wisselen over het eigen project en specifieke vragen te stellen.

Een subsidieaanvraag is mogelijk als het project binnen één of meerdere van de acht hoofdthema’s van het Waddenfonds valt. Deze thema’s zijn: natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector. Subsidieaanvragen moeten in het vierde kwartaal van 2018 worden ingediend.

Ook is het mogelijk subsidie bij het Waddenfonds aan te vragen voor het inhuren van advies en begeleiding bij het ontwikkelen van projecten. Aanvragen hiervoor kunnen tussen 17 en 28 september worden ingediend (meer informatie: www.waddenfonds.nl).