Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds stelt subsidiebedrag van € 8 miljoen beschikbaar

Drie informatiebijeenkomsten voor plannenmakers.

Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het Waddengebied, waarbij € 8 miljoen te verdelen is. Per project kan er bij het fonds maximaal € 500.000,-- worden aangevraagd. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Op maandag 9 en dinsdag 10 september a.s. zijn er drie informatiebijeenkomsten over de subsidieregeling.  

De informatiebijeenkomsten worden gehouden in Groningen, Leeuwarden en Wieringerwerf (Noord-Holland). Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.waddenfonds.nl. Tijdens de informatiesessies wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling. Ook is er de mogelijkheid tijdens een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds van gedachten te wisselen over het eigen project en vragen te stellen.  

Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen één of meerdere van de acht hoofdthema’s van het Waddenfonds. Aanvragen kunnen tussen 9 december 2019 en 21 januari 2020 worden ingediend. Aansluitend beoordeelt een commissie van externe deskundigen welke plannen voor een financiële bijdrage vanuit het Waddenfonds in aanmerking komen. Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds neemt daarna een definitief besluit. 

Het is ook mogelijk subsidie bij het Waddenfonds aan te vragen voor het inhuren van advies bij het opstellen en voorbereiden van een aanvraag. Subsidieverzoeken hiervoor kunnen tussen 23 september en 4 oktober 2019 worden ingediend.  
Meer informatie over de beide regelingen en de acht hoofdthema’s vindt u op www.waddenfonds.nl.