Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds investeert € 3,3 miljoen in nieuwe projecten

Het Waddenfonds steekt ruim € 3,3 miljoen in negen verschillende projecten in het waddengebied. Met deze subsidies van het Waddenfonds wordt een totale investering van ruim € 5,8 miljoen euro in de drie Waddenprovincies mogelijk gemaakt. De projecten die financiële steun krijgen, hebben onder andere betrekking op het verbeteren van de visstand en het bodemleven van de Waddenzee maar ook op duurzame energie en toerisme.

Het Waddenfonds honoreert een aanvraag van Natuurmonumenten voor het herstel van zeegrasvelden in de Waddenzee met ruim € 475.000,--. Twee pilots die gericht zijn op duurzame energietransitie krijgen respectievelijk € 500.000,-- voor het opwekken van getijdenenergie met onderwatervliegers én € 480.000,-- voor de opslag van elektriciteit in de Eemshaven.

Voor de projecten “Boeren meten water” en “Zoete stuw op Texel” over het omgaan met verzilting in het waddengebied, stelt het Waddenfonds € 495.000,-- en € 179.000,-- beschikbaar. Ook is er € 291.000,-- vrijgemaakt om ongewenste bijvangst in de garnalenvisserij op het Wad tegen te gaan. Tot slot krijgen drie toeristische projecten die een relatie hebben met cultureel erfgoed of natuur een bijdrage uit het fonds. Hierbij gaat het om een investeringen in de borg Verhildersum in Leens (€ 334.000,--), toeristische ontwikkeling van militair erfgoed in Den Helder (€ 471.000,--) en de ontsluiting van het buitengebied bij Holwerd voor wandelaars en natuurliefhebbers ( € 79.000,--).

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze negen projecten is gebaseerd op het advies van een externe deskundigencommissie, die alle ingediende subsidieaanvragen heeft beoordeeld. De projecten die een subsidie ontvangen, hebben betrekking op één of meerdere thema’s waar het Waddenfonds in investeert. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, Duurzame recreatie en toerisme, Verduurzaming energiehuishouding, Duurzame waddenhavens, Duurzame visserij en Duurzame agrarische sector.

In september start een tweede subsidieronde voor alle thema’s van het Waddenfonds. Projecten die in de eerste ronde zijn afgewezen, kunnen in aanmerking komen voor een herkansing. Ook is er voor nieuwe projecten de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen.

In de bijlage worden de toegekende projecten nader beschreven