Spring naar hoofd-inhoud

Waddenfonds investeert € 3 miljoen in duurzame recreatie en toerisme

Het Waddenfonds steekt 3 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied. Het bedrag gaat naar acht projecten in de drie Waddenprovincies. De bijdrage uit het Waddenfonds maakt deel uit van een totale investering van 6,7 miljoen euro in duurzame recreatie en toerisme in het waddengebied.

Voor het thema duurzame recreatie en toerisme heeft het Waddenfonds vorig najaar een tender uitgeschreven waar ruim twintig subsidieaanvragen voor zijn ingediend.

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten subsidie te verlenen aan acht projecten op advies van een externe commissie van deskundigen..De commissie heeft alle ontvankelijke projecten gerangschikt en deze acht projecten voorgedragen.

 

Acht projecten 

Het project TIJ Theaterbrouwerij Vlieland krijgt bijna € 475.000,-- voor de bouw van een bierbrouwerij annex theater op Vlieland. Centraal in het gebouw staat het brouwen van bier met lokale producten gecombineerd met  theater- en filmvoorstellingen.

Foodfort Westoever richt zich op de uitbreiding van het voorzieningenniveau in Den Helder met een accommodatie voor erfgoedlogies in de oude commandantswoning, een museale functie in de oude machinehal en bedieningsruimte, een Stadskwekerij voor het verbouwen van streekeigen voedselproducten en verhuur van fietsen, kajaks en fluistervletten. Het Waddenfonds ondersteunt dit project met  € 86.000,--. 

Voor een tweede project in Den Helder komt in totaal € 95.000,-- beschikbaar. Het initiatief Een aangenaam verblijf richt de aandacht op een langer verblijf van toeristen in de Museumhaven in Den Helder. Er worden toeristische arrangementen mogelijk gemaakt op cultuurhistorisch waardevolle schepen. 

Het verhaal van de graanrepubliek in het Groninger Oldambt wordt nieuw leven ingeblazen door het project Graanrepubliek 2.0. Het doel is rond Bad Nieuweschans een functionerend, levend en open ‘museum’ te ontwikkelen. Ook zal de productieketen uit de graanrepubliek toeristisch beleefbaar worden gemaakt. Het project voorziet onder meer in een bierstokerij en proeflokaal, een vlokken- en mueslimakerij en thematische wandelroutes. Het Waddenfonds stelt hiervoor € 458.500,-- beschikbaar.

Kunstenaar John Körmeling gaat op de dijk langs de Waddenzee bij Hornhuizen in Groningen een wandelpad van zes kilometer lang en één meter breed aanleggen, dat helemaal recht loopt en niet de bolling van de aarde volgt. Dit kunstproject met de titel  De rechte weg  wordt de enige weg ter wereld die recht loopt. Dit project ontvangt een bijdrage van € 427.000,--.

Met bijna € 445.000,-- ondersteunt het Waddenfonds het project Nacht aan het Wad. Het gaat bij dit project om recreatieve voorzieningen en activiteiten in  Zwarte Haan in Fryslân voor het beleven van de duisternis. Zo wordt er een observatiepost neergezet bedoeld om sterren te kijken. Er komt een nachttuin en het Pelgrimsinformatiecentrum St. Jacobiparochie wordt gerenoveerd. 

Het project Kwelderbeleving Sense of Place  bestaat uit een zestal deelprojecten die de bijzondere waarden in het waddengebied vergroten en de beleving van bezoekers stimuleren. Sense of Place bestaat in totaal uit twintig projecten. Voor de eerste zes  wordt nu subsidie toegekend, zodat ze gerealiseerd kunnen worden in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.  Hiervoor  wordt € 421.204,-- beschikbaar gesteld.

Tot slot kent het Waddenfonds € 500.000,-- toe aan Werelderfgoed Waddenzee uitkijkpunt De Cocksdorp. Dit project bestaat uit de bouw van een uitzichtpunt/steiger in de Waddenzee van 150 meter lang. Een deel van het uitzichtpunt beweegt mee met eb en vloed. Door de fraaie vormgeving bevordert de steiger met ingekaderd einde de beleving van de Waddenzee en het waddengebied.