Spring naar hoofd-inhoud

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

Als eerste stap is er daarom een verkenning uitgevoerd naar relevante vogelsoorten en is er een overzicht gemaakt van de benodigde gegevens.

Hoogwatervluchtplaatsen
De lijst van 57 vogelsoorten in de Waddenzee die hvp’s gebruiken is teruggebracht tot een shortlist van 12 soorten. Dit geeft richting aan de analyse. Het gaat dan om soorten als de bontbekplevier, scholekster en tureluur.

Daarnaast is er een lijst gemaakt van de benodigde gegevens. Het gaat dan onder meer om data over vogeltellingen bij hvp’s, de locatie van het voedselaanbod en verstoringsgegevens.

Artikel en analyse op website Programma Rijke Waddenzee