Spring naar hoofd-inhoud

Volop kansen voor duurzame bereikbaarheid Waddengebied 2030

LEEUWARDEN – De veerverbindingen zijn dé levensaders voor de Waddeneilanden. Gezien het belang van een goede verbinding hebben een groot aantal betrokken partijen een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen die er liggen voor een meer duurzame bereikbaarheid van het Waddengebied in de toekomst. Hierbij omvat bereikbaarheid de hele vervoersketen.

De verkenning is ondermeer uitgevoerd omdat de concessie van de veerboten van en naar de Waddeneilanden afloopt in 2029. En in 2021 is een tussentijdse evaluatie van deze concessies gepland. Een goed moment om nu al na te denken over de toekomst.

De verkenning is een initiatief van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en is uitgevoerd met een groot aantal partijen in de regio. De begeleidingscommissie bestond (naast PRW) uit de Waddenvereniging, de Waddenacademie, Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden en Wagenborg Passagiersdiensten. Via interviews en werksessies hebben belanghebbenden input geleverd. Naast eerder genoemde partijen waren dat onder andere de gemeenten, TESO, rederij Doeksen, de provincies, de Coalitie Wadden Natuurlijk en het Ministerie van I&W. Gezamenlijk hebben zij het belang uitgesproken voor het werken aan het verduurzamen van de bereikbaarheid in het Waddengebied.

Volledig artikel op website PRW