Spring naar hoofd-inhoud

Vogelakkers op Wadden voor bedreigde soorten

Speciale vogelakkers op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland kunnen mogelijk voorkomen dat zeer zeldzame soorten als de blauwe kiekendief en de velduil voorgoed uit Nederland verdwijnen.

Het aantal broedparen dat nu nog in Nederland voorkomt, is 'heel fragiel', stelt Vogelbescherming Nederland, dat de vogelakkers in opdracht van het Waddenfonds heeft aangelegd. Vogelakkers zijn stukken agrarische grond, die zijn opgedeeld in stroken. Op sommige stroken groeit klaver of luzerne, dat verkocht kan worden als veevoer.

Volledig bericht op website Nieuwe Oogst