Spring naar hoofd-inhoud

Verschillende bodemvormen goed in kaart brengen is belangrijk voor een veiligere kust

De zeebodem is niet vlak: integendeel, er bevinden zich allerlei bodemvormen. Het is belangrijk om dat goed weer te geven in modellen, zodat het effect van onder meer zandsuppleties beter voorspeld kan worden.

Patronen in de zeebodem van een buitendelta. Foto: Alexander van de Bunt

Patronen in de zeebodem van een buitendelta. Foto: Alexander van de Bunt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Laura Brakenhoff, zij promoveerde in november 2021 aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift over bodemvormen en hun invloed op sedimenttransport op buitendelta’s.

Lees het volledige artikel op de website van het Friesch Dagblad.

Artikel op website Waddenacademie