Spring naar hoofd-inhoud

Vergunningprocedure Kwelderherstel Terschelling loopt vertraging op

Bij de realisatie van het project Kwelderherstel Terschelling is vertraging ontstaan. Rijkswaterstaat heeft de vergunningaanvraag, die was ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ingetrokken.

Het ministerie van LNV vroeg om aanvullende onderbouwing bij de vergunningaanvraag. Dit vraagt meer tijd dan er is binnen de vergunningsprocedure. 

 

Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeente Terschelling werken gezamenlijk aan het project om kwelders aan de zuidkant van Terschelling te herstellen. De natuurvergunning die nodig is voor het kwelderherstel heeft Rijkswaterstaat aangevraagd bij het ministerie van LNV. Hiervoor is een passende beoordeling opgesteld.

Volledig bericht op website Rijkswaterstaat