Spring naar hoofd-inhoud

Veel aanvragen voor advisering bij nieuwe subsidies

Voor de nieuwe advieskostenregeling van het Waddenfonds zijn in anderhalve week 36

subsidieaanvragen ingediend. Initiatiefnemers van projecten in het waddengebied kunnen sinds kort maximaal € 5000,-- subsidie aanvragen bij het fonds voor het inhuren van advies bij het ontwikkelen van plannen voor de Waddenregio.

"Dat er in korte tijd zoveel aanvragen voor adviesvouchers voor ondersteuning bij een nieuwe subsidieaanvraag zijn ingediend, is een prachtig resultaat. Daarmee lijkt de advieskostenregeling nu al zijn vruchten af te werpen", aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. "Het grote aantal aanvragen zou wel eens een voorbode kunnen zijn van een goede oogst aan projecten, die we zo meteen kunnen verwachten."

De advieskostenregeling is ter ondersteuning van de subsidieregeling brede opstelling, die loopt van 3 december 2018 tot 18 januari 2019 (12.00 uur). In die periode kunnen bedrijven, maar ook belangenorganisaties en lokale overheden plannen indienen die de ecologie en economie in de Waddenregio duurzaam stimuleren. Voor die regeling is in totaal € 8 miljoen beschikbaar.

De adviesvouchers dienen bij het opstellen van de plannen voor de brede openstelling als extra steun in de rug. Initiatiefnemers kunnen met zo’n voucher extern ondersteuning en advies inhuren voor het opstellen van een gedegen projectplan met een adequate financiële onderbouwing. "Als Waddenfonds zijn we erbij gebaat dat er goede projecten bij ons worden ingediend. Met de adviesvouchers willen we daar een impuls aan geven", aldus voorzitter Staghouwer.

De subsidie wordt definitief toegekend als er tussen 3 december en 18 januari een
ontvankelijke aanvraag bij het Waddenfonds wordt ingediend.