Spring naar hoofd-inhoud

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum?snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd.

Dit blijkt uit een grootschalig en integraal onderzoek door het Monitoringsconsortium (MOCO) van onderzoeksinstituten ETFI, RUG, SOVON en AenW. Het onderzoek heeft zich toegespitst op boten met AIS. DE kleine pleziervaart, zoals kanovaren en speedboten, vallen daardoor meestal buiten het bereik van dit onderzoek.

Het is voor het eerst dat op zo’n grote schaal, zulke gedetailleerde gegevens over het vaargedrag van recreanten zijn gecombineerd met voedselbeschikbaarheid van vogels en rustplaatsen van zeehonden.

Het onderzoek is verricht in opdracht van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (Ik pas op het Wad), die daarmee meer inzicht wil in de relatie tussen natuur en vaarrecreatie. Het onderzoek gaat de komende twee jaar nog door en moet ondermeer inzicht geven in de  effectiviteit van genomen (natuur)maatregelen.

Volledig artikel en (deel)onderzoeken