Spring naar hoofd-inhoud

Unieke proef met zeekraal: landbouwgewas én bodembeschermer bij kust Delfzijl

Voor de kust van Delfzijl zijn maandag 26 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder.

Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling om de effecten van de zeespiegelstijging te beperken. In opdracht van de gemeente Delfzijl experimenteren onderzoekers van EcoShape hier met verschillende methoden om kwelderaangroei te stimuleren.  Het Waddenfonds is de belangrijkste financier. 

Uniek project
De pionierkwelder is ingedeeld in proefvakken die verschillen in de verhouding zand/klei, de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad en het wel of niet inzaaien van zeekraal. In drie van de proefvakken is de helft met zeekraal ingezaaid. 'De wereld van economie en ecologie komt prachtig bij elkaar in het project Marconi in Delfzijl', aldus wethouder Jan Menninga. 'Dat we met deze investering ook nog eens kennis kunnen ontwikkelen in een natuurgebied, maakt het project uniek. Daar zijn we trots op. Een gezamenlijke aanpak loont, dat tonen we aan in Delfzijl'. 

Belang van kwelders
Kwelders zijn waardevol natuurgebied en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren.  Ze beperken de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging. Bovendien leggen ze CO2 vast. Kwelders verbeteren de waterkwaliteit, vergroten de kustveiligheid door hun golfremmende werking en verhogen de aantrekkelijkheid van de kust.  

Volledig artikel op Groninger Internet Courant