Spring naar hoofd-inhoud

Tweede Kamer in gesprek over alternatieven voor stroomkabel door Schiermonnikoog

Een stroomkabel voor windparken op de Noordzee buiten Schiermonnikoog om wordt minimaal 110 miljoen euro duurder. Manager offshore Marco Kuijpers van TenneT liet dat donderdag tijdens een rondetafelgesprek weten in de Tweede Kamer.

De eerste variant wordt volgens Kuijpers een stuk duurder, omdat de zeebodem daar veel dieper en dynamischer is dan in de ondiepe en droogvallende Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Groningen.

Bovendien liggen er meer kabels in de zeebodem boven de Eemshaven. Het kruisen van deze kabels is een uitdaging. Er is volgens Kuijpers meer onderzoek nodig om te bepalen of dat wel mogelijk is.

De kabel omleggen
Op initiatief van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66 spraken donderdag verschillende betrokken partijen over de plannen en de mogelijke tracés voor de stroomkabel van het windpark boven Schiermonnikoog naar de vaste wal.

Lutz Jacobi van de Waddenvereniging ziet het liefst dat de kabel buiten het hele Waddengebied wordt omgelegd en in Den Helder, of nog beter in IJmuiden, aan land wordt gebracht.

De Waddenzee heeft momenteel volgens haar al te maken met meer dan genoeg uitdagingen en bedreigingen in de vorm van gaswinning, zoutwinning en de zeespiegelstijging.

Volledig artikel op website Omrop Fryslân